2019

Familien Ibsen

10.12.2019, Skagerak Arena, Skien, kl 1100 – 1400  Familien Ibsenv/ litteraturviter og førstekonservator NMF Jørgen Haave. Leder Kari Bosheim ønsket 166 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen. Kari Bosheim leste dagens dikt, «Brændte skibe», av Henrik Ibsen. Foredrag Kari Bosheim presenterte dagens foredrag og foredragsholder, Familien Ibsen v/ litteraturviter og førstekonservator NMF Jørgen Haave . […]

Familien Ibsen Les mer »

Supervulkaner

15. oktober 2019, Skagerak Arena, Skien, kl 1100 – 1300 Supervulkanerv/ geolog Bjørn Tore Larsen Fungerende leder Kari Bosheim ønsket 114 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.Turid Rørvik leste dagens dikt Poesi av Dylan Thomas. FOREDRAGKari Bosheim presenterte dagens foredragsholder, geolog Bjørn Tore Larsen. Tema for foredraget var Supervulkaner. Supervulkaner har vi over hele kloden

Supervulkaner Les mer »

EU – vår fremtid

10. september 2019, Ælvespeilet, Porsgrunn, kl 1100 – 1300 EU- vår fremtidv/ journalist Sten Inge Jørgensen Nestleder Kari Bosheim ønsket 121 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen. Bosheim orienterte om at vår leder, Niels Petter Thorshaug, er syk og må fratre som leder.Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte 15.10.2019 for suppleringsvalg. Valgkomiteenarbeider med saken.Grethe Sterner

EU – vår fremtid Les mer »

Årsrapport studiegruppene 2018

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2018. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå

Årsrapport studiegruppene 2018 Les mer »

Dannelsens filosofi

               Dannelsens filosofi               v/bibliotekar v/UiO Ingerid Straume Referat fra medlemsmøtet 19.02.19 i Skagerak Arena Leder Ragnar Wesseltoft kunne ønske 133 medlemmer velkommen til nytt medlemsmøte. Dagens diktleser var Inger Lise Hansteen som leste Det avhenger av ditt hjerte, skrevet av Phil Bosman. Wesseltoft ønsket så dagens foredragsholder Ingerid Straume velkommen til Grenland. Hun har doktorgrad i

Dannelsens filosofi Les mer »

Tingrettens organisasjon og virksomhet

 Tingrettens organisasjon og virksomhet v/ sorenskriver i Nedre Telemark tingrett Jahn Mydland                Fra kl. 1230 Årsmøte               Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/leder Ragnar Wesseltoft innen 19. februar. Referat fra medlemsmøtet i ALL Grenland 19.03.19 i Ælvespeilet Porsgrunn  Leder Ragnar Wesseltoft ønsket 100 medlemmer velkommen til medlemsmøte og årsmøte i foreningen.

Tingrettens organisasjon og virksomhet Les mer »

Symbolismen i kunsten

9. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.               Symbolismen i kunsten              v/ kunstformidler Renate Rivedal Referat fra medlemsmøtet 9. april 2019 i Skagerak Arena Leder Niels Peter Thorshaug ønsket 125 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen. Først leste Carl Magne Isaksen dagens dikt, Kunstneren av André Bjerke. Deretter ønsket Thorshaug kunstformidler Renate Rivedal

Symbolismen i kunsten Les mer »