ALL med kortterminal i 2016

Betaling med kort øker generelt i omfang, og vi får spørsmål av og til om ALL har kortterminal ved betaling av inngangspenger på medlemsmøtene.

Fra og med 2016 vil det være mulig å betale også med kort på våre medlemsmøter. Vi tror fortsatt de fleste vil betale med kontanter, men en enkel kortløsning vil være tilgjengelig.

Økte kostnader til leie av lokaler gjør for øvrig at vi må øke satsen for inngangspenger til 100 kr. fra og med 2016 på medlemsmøtene.

17.12.15/Kasserer