Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel (referat)

13. oktober 2020, Skagerak Arena, Skien, kl 1100–1300

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
v/ Dosent emeritus Runar Bakken, Fakultet for helse og sosialvitenskap – Universitetet i Sørøst-Norge – USN EldreForsk


Leder Kari Bosheim ønsket 109 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
Oddvar Ramsvik var dagens diktleser og leste sitt eget dikt, «Å være».

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag, «Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.» og foredragsholder, Dosent emeritus Runar Bakken. Bakken tilhører en «pool» fra Universitet som bl.a. holder «lørdags-foredrag» på biblioteker i fylket. Bakken har skrevet flere bøker blant annet de to bøkene: Frykten for alderdommen og Alle vil leve lenge.

Det deles ikke ut Nobelpris i alderdomsforskning. Men i år fikk Emmanuelle Charpentier og Jennifer Doudna Nobelpris i kjemi for deres arbeid med genredigeringsverktøyet CRISPR. De har forsket på «gen-saks». En «saks» hvor man klipper av en uønsket del av genet. Dette har de gjort på bl.a. planter. Og noen fantaserer om at vi kan ta bort den delen av genet som styrer aldringsprosessen.
Bakken brukte et bilde hvor et barn og en eldre kvinne satt i en vogn. Dette er de periodene av livet hvor vi er avhengige av andre for å leve. Vi trenger hjelp for å få mat, klær og personlig pleie. Det kan vi få fra det offentlige/familie eller andre. Dette er underkommunisert i vårt samfunn.

I Skandinavia har vi bygd opp velferdsnasjonen med skatter og avgifter for å produsere velferdstjenester. Det er fokus på de unge og sterke. Flere eldre bestreber seg på å fremstå som ung og ungdommelig. Det er det som er i tiden nå.

Aldringens mysterium er kompleks. Opplevd alder og faktisk alder kan oppleves forskjellig. Generelt opplever vi oss yngre enn hva vi faktisk er. Forskere ser at innstillingen til den enkelte er viktig. Det er forskjell på et halvtomt glass og et halvfullt glass. Er vi positive, god jobb, bra økonomi og en god livsførsel blir alderdommen bedre. Det viser seg også at integriteten (selvstendighet) er viktigere enn sunn livsførsel. De unges oppfatning om eldre varierer. Det gjelder både samfunnet generelt, media og barn. Det er ikke alltid de eldre blir sett.

Samfunnets syn på eldre forandres over tid. På mange gårder hadde de i tillegg til våningshuset, kårbolig som de gamle kunne bo i. Så ble det aldershjem for de som ikke hadde pårørende til å ta vare på seg. I dag har vi sykehjem som egentlig er «småsykehus» hvor de skrøpeligste får pleie. I fremtiden blir det viktig med forbyggende arbeid. Den offentlige økonomien vil ikke strekke til og vil bli en sterk begrensning siden det blir flere eldre. Og vi lever lengre. Da må de eldre selv ta større ansvar, slik at den tiden som det offentlige må bistå, blir mindre.

Livets siste år oppleves forskjellig. Noen er «mett av dage» og er klar for å gå bort. Andre ønsker å leve evig, noe som ikke er mulig. Pårørende og det offentlige kan komme til å overkjøre den eldre om de forlenger livet til en person utover det vedkommende selv ønsker. Livet skal leves verdig.

Etter lunsj svarte Bakken på spørsmål fra medlemmene. Kari Bosheim takk foredragsholderen for et inspirerende foredrag som gav mye til ettertanke. Og siden vi alle skal bli 120 år er det viktig at vi selv, hver og en, sørger for det gode liv og en suksessrik aldring. Vi er en ressurs og vi skal ta vår plass i samfunnet.

Øystein Bergh
sekretær