Årsrapport fra studiegruppene 2022

ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2022. Til sammen deltar ca
100 medlemmer i disse studiegruppene. Enkelte grupper synes de er
fulltallige, mens andre gjerne tar inn nye deltakere. Medlemmer som
ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson eller
styrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersom
noen ønsker å etablere en ny studiegruppe.
Styrets studiegruppeansvarlig:
Stein Devik, tlf: 913 20 473, epost: stein.devik@gmail.com

Litteraturgruppe 3
Vi møtes én gang i måneden på Skien bibliotek og har hatt 8 møter. Et
medlem finner og legger frem stoff om den aktuelle forfatteren til den
valgte boken. Vi har lest følgende bøker: Madame Bovary av Gustave
Flaubert; Det hvite badehuset av Thorvald Steen; Himmelrike og helvete
av Jon Kalman Stefansson; Englebyen av Erika Fatland; Den gylne
notatbok av Doris Lessing; Klassereise av Karin Sveen; Coffin Road av
May Peter.
Kontaktperson: Bjørg Holmen

Litteraturgruppe 4
I 2022 har vi hatt 9 møter på Velferden Porsgrunn. Møtet starter alltid
med diktlesning av en i gruppen. I år har vi lest bøker av: Iben Mondrup,
Amor Towels , Abdulrazak Gurnah , Jon Kalman Stefansson, Abid Raja,
Helle Helle. Guzel Jakhina, Vigdis Hjort og Jan Kjærstad
Alle sier noe om egen opplevelse av boken før innholdet diskuteres. Vi tar
ofte utgangspunkt i: Hva gjør at den er en god bok for meg?
Kontaktperson: Grethe Sterner.

Litteraturgruppe 5
Gruppen har hatt 6 medlemmer i 2022. Vi møtes en gang i måneden i
Porsgrunn. Vi blir gjerne enige om bokvalg for et halvår av gangen og
prøver å ta med vinnerne av årets pris fra Nordisk Råd og Nobelprisen

når det passer. Ellers veksler vi mellom skjønnlitteratur og sakprosa. I
2022 gjennomførte vi 8 møter og leste disse bøkene: Niviaq
Korneliussen: Blomsterdalen; Abdulrazak Gurnah: Paradis; Roy
Jacobsen: Mannen som elsket Sibir; Linn Ullmann: Jente 1983; Erika
Fatland: Grenser; Stein Torleif Bjella: Fiskehuset; Marte Mittet: Heiloen;
Matias Faldbakken: Vi er fem.
Kontaktperson: Margit Førland

Litteraturgruppe 6
Gruppen har 6 medlemmer. I 2022 har vi lest følgende bøker: Kazuo
Ishiguro: Resten av dagen; Margaret Atwood: Fortellinger; Merete Pryds
Helle: Nora; Margaret Atwood: Moralske forviklinger; Vigdis Hjort:Henrik
Falk; Alexander Kielland: Gift; Klas Østergren: Hilde Wangel; Alexander
Kielland: Fortuna; Edward Hoem: Jordmor på jorda; Simon Mawer:
Glassrommet. Vi holder til på biblioteket i Skien.
Kontaktperson: Marianne Odden

Kunsthistoriegruppe 1
Gruppen har 6 medlemmer. Vi møtes en gang i måneden på
Meierigården i Porsgrunn. På grunn av pandemien har det ikke vært noen
aktivitet det første halvåret. Høsten 2022 har aktiviteten startet opp igjen,
blant annet med et besøk i det nye Nasjonalmuseet, og vanlig
møtevirksomhet i Porsgrunn.
Kontaktperson: Kari Beyer

Kunsthistoriegruppe 4
Gruppen har 10 medlemmer og møtes i Porsgrunn. På omgang holder
hvert medlem foredrag om et kunst-historisk tema, en kunstner, et
kunstverk, en kunsthistorisk retning e.l.
Temaene har vært: Syk pike i nordisk malerkunst, Mathilde Diethrichson,
Kjell Aukrust, Munchs Skrik, Charlotte Wangel, Lars Hertevig, John Savio.
Gruppen har hatt en studietur til Haugar kunstmuseum for å se
utstillingen: Victor Lind – Friheten må gjestfri være.
Kontaktperson: Ragnhild Sneltvedt

Geologigruppe
Gruppa består av 9 medlemmer og har gjennomførte 7 samlinger. Flere
medlemmer delte egne erfaringer fra geologien både lokalt og fra den
store verden. Vi gjennomførte 2 feltturer: a) Leting etter trilobitter på
Fossum/ Skien, b) Kjempåsen bygdeborg ved Myren/Skien.
Høsten 2022 tok vi en dagstur til det nyåpnede Naturhistorisk Museum i
Oslo. Universitetslektor Petter Bøckmann ga oss en omvisning med tema
«Virveldyrenes utvikling – hva fossilene forteller».
Vi planlegger møtene våre ut fra gruppas kunnskap og interesse, og vi
lager en stadig oppdatert liste over mulige temaer og utfarter.
Kontaktperson: Hildegard Solli

Gruppe for klassisk musikk
Vi er 10 medlemmer og møtes i Porsgrunn en gang i måneden.
Deltakerne har etter tur ansvar for presentasjon. På oppstart av hvert
semester har vi «ønskekonsert» hvor hvert medlem presenterer et
musikkstykke på maks. 10-15 min. I løpet av året har vi hatt følgende
temaer: Utvikling av noter gjennom tidene, Heinrich Biber, russisk
kirkekor, musikk inspirert av natur og dyreriket, Hildegard von Bingen,
gregoriansk sang, Arvo Pärt. På julemøte så vi på Rameaus opera Les
Indes Galantes, etterfulgt av et hyggelig kafébesøk. I mai var noen av
gruppen på tur til operaen i Oslo for å se Carmen.
Kontaktperson: Patricia Flor

Samfunnsøkonomi
Gruppen har 5 medlemmer. I 2022 har vi gjennomført 9 møter. I første
halvår avsluttet vi Mariana Mazzucato: «En ny økonomi». Boken
behandler hvordan omfattende endringer kan gjennomføres med vekt på
endringer i samspillet mellom statsapparatet og det private næringsliv.
I andre halvår har vi gitt oss i kast med «Naturressursenes økonomi» som
gjennomgår sentrale begreper og forhold knyttet til Norges viktigste
naturressurser med bidrag fra en rekke sentrale personer i Norge. Vi
regner med å avslutte dette emnet i løpet av 1. halvår 2023.
Kontaktperson: Erik Beyer

Filosofigruppe 1
Gruppen har 6 medlemmer og har i 2022 hatt 8 regulære
sammenkomster i Meierigården i Porsgrunn.
Vi har i løpet av året bl.a. reflektert over begreper som «refleksjon»,
positivismen, krenkelse og ytringsfrihet, generasjonsforløpet, teknologi og
vitenskap, samt en rekke filosofiske tekster som berører forskjellige sider
av om «ære» kan kalles en rettledning for livet vårt.
Dessuten en gjennomgang av Ukrainakonflikten og om hva den kan
medføre av endringer for Europa og for oss – med et uvisst utfall. Til slutt
det eksistensielle spørsmål om alle midler egentlig bør være tillatt for å
stanse den truende menneskeskapte klimautviklingen vi står overfor.
Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Filosofigruppe 3
Det har vært et bra år med mange gode møter. Gruppen har 7
medlemmer.
Det startet med Kierkegaard i januar. Så var det Musikk og filosofi med
levende musikk. Georg Pøyhønen var hos oss; om Musikk i antikken.
«Fruen fra havet» av Ibsen i april og i mai hadde vi om Karl Popper.
Sommermøte var utflukt til Munch’s Kragerø.
Høstens møter; om Peter W Zapffe, Politisk filosofi i den greske antikken,
Herman Hesse – tysk nobelprisvinner med stor politisk innsikt. Om
Hannah Arendt i desember.
Kontaktperson: Gunnar Hopen

Samtalegruppe
Vi er nå 5 deltakere. Det har vært avholdt 8 møter i Meierigården i
Porsgrunn, samt vår tradisjonelle sammenkomst i Brekkeparken i juni.
Det følger av betegnelsen at vi ikke har noe overordnet tema, men
samtaler om og diskuterer dagsaktuelle hendelser ved hjelp av en etter
hvert utviklet assosiasjonsmetode. På den måten kan vi i løpet av 2 timer
streife over mange sider av politikk og samfunn for øvrig, som forutsettes
å være av en slik art at alle kan delta med innspill og innfall som gir
samtalen en fin dynamikk, og uten krav om konklusjoner. En vesentlig
bakgrunn for vår form for samvær er det nyttige i å kunne sette ord på
betraktninger, tanker og følelser.
Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Gruppe for sosiale medier
Gruppen har 6 medlemmer.
Vi har normalt møte hver tredje onsdag i måneden kl. 11- 13 i
Meierigården i Porsgrunn. I koronatiden har vi hatt møter på Skype, og
også prøvd ut andre plattformer for internettmøter.
Kontaktperson: Frank Siljan