Årsrapport for studiegruppene 2023

ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2023. Til sammen deltar ca. 100 medlemmer i disse studiegruppene. I løpet av året er det etablert en ny gruppe, mens en er oppløst. Enkelte grupper synes de er fulltallige, mens andre gjerne tar inn nye deltakere. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe.
Styrets studiegruppeansvarlig: Stein Devik, tlf: 913 20 473, epost: stein.devik@gmail.com

Litteraturgruppe 3
Litteraturgruppen vår har 8 medlemmer. Vi har hatt møter én gang i måneden – i alt 9 møter – på Skien Bibliotek. Vi baserer oss på bøker som vi kan få lånt på Biblioteket. I 2023 har vi lest følgende bøker: Monstermenneske av Kjersti Annesdatter Skomsvold, Samlede noveller av Ernest Hemingway, Far/En kvinne av Annie Ernaux, Historien om Åsta av Jon Kalman Stefansson, Trylleglasset av Torborg Nedreaas, Fugletribunalet av Agnes Ravatn, En enkes fortelling av Joyce Carol Oates, Brev til Camondo av Edmund de Waal. Alle leser den samme boken, og en person har ansvaret for å finne frem stoff om forfatteren.
Kontaktperson: Bjørg Holmen

Litteraturgruppe 4
Gruppen har 7 medlemmer. Vi har nå møtene på Borgehaven helse -og aktivitetssenter Porsgrunn. I år har vi hatt 9 møter. Vi har lest følgende bøker: Helga Flatland: Et liv forbi; Lars Elling: Fyrstene av Finntjern ; Jenny Erpenbeck: Historien om Kairos; Agnes Ravatn: Gjestene; Edouard Louis: Farvel til Eddy Bellequeule; Åsne Seierstad: Med ryggen mot verden; Carsten Jensen: Siste reise; Lars Mytting: Skråpånatta og Min Jin Lee :Pachinko. Møtene begynner med diktlesning. Før diskusjon sier alle noe om egen mening og opplevelse av boka.
Kontaktperson: Grethe Sterner

Litteraturgruppe 5
Vi er nå 5 og har plass til to nye medlemmer. Vi møtes om formiddagen andre mandag i måneden. Tidligere var vi i Meierigården, nå møtes vi på Hovengasentret.
På hvert møte konsentrerer vi oss om én bok som alle leser og alle har samme ansvar for. I første runde kommer alle med en første kommentar til boka. Deretter er ordet fritt. Vi tar med stoff om bok og forfatter fra internett eller fra andre kilder. Programmet legges for et halvår av gangen. Bøkene velges blant norsk og utenlandsk litteratur, gjerne relativt nye bøker og spesielt de som har fått Nordisk Råds pris eller Nobelprisen. Vi prøver også å få med noe sakprosa, f.eks. biografier. Biblioteket i Skien er behjelpelig med å skaffe bøker, men har problemer med å skaffe tilstrekkelig antall av de nyeste bøkene. Derfor havner vi ofte med bøker som er ett eller to år gamle. I 2023 har vi lest disse bøkene: Jan Inge Sørbø: Fire store, Øystein Morten: Eirik Raude, Kerstin Ekman: Løpe Ulv, Annie Ernaux: Årene, Jenny Erpenbeck: Går, gikk, har gått, Hans D. Høeg: Vår mann i Washington, Tore Renberg: Du er så lys, Zeshan Shakar: De kaller meg ulven, Emma Reyes: Brev fra min barndom.
Kontaktperson: Margit Førland

Litteraturgruppe 6
Gruppa har møte en gang i måneden med unntak av juli og august, altså 10 møter i året. Møtene holdes på Skien bibliotek og starter med å diskutere en bok som alle har lest på forhånd. Deretter velges ny bok som bestilles til neste møte. Alle i gruppa mener den blir drevet på en tilfredsstillende måte . Gruppa har 6 medlemmer og mener det er en bra størrelse, og har ikke plass til flere.
Kontaktperson: Sidsel Christensen

Faglitterær gruppe i Bamble
Gruppen ble etablert i mai 2023. Første møte var 31.mai 2023. Vi har hatt 5 møter i 2023. Vi er 6 gruppedeltagere. Alle kvinner. Vi har i 2023 hatt digitalisering som tema. Vi har tatt utgangspunkt i boka “Stjålet fokus” av Johann Hari (2023). Vi har hatt møter en gang i måneden på biblioteket/Stathelle. Møtene er lagt til siste onsdag i måneden, kl. 12 til 14. Med utgangspunkt i boka “Stjålet Fokus” har vi lest ett til to kap. til hvert møte. Vi har startet møtene våre med at hvert medlem sier hva den har bitt seg merke i og ønsker diskutere videre. Resten av møtet styres av håndsopprekking.
Kontaktperson: Anne Britt Sorger

Kunsthistoriegruppe 1
Gruppen har 6 medlemmer. Vi møtes i utgangspunktet en gang i måneden – i Meierigården før brannen og på Borgehaven senere. Det har i 1. halvår vært 3 møter og 2 turer til utstillinger i Oslo. I 2. halvår har det vært 2 møter.
Kontaktperson: P.t. ikke avklart.

Kunsthistoriegruppe 4
Gruppen har i året 2023 hatt 10 medlemmer. Møtene våre har vi hatt på Frivillighetssentralen i Porsgrunn den siste onsdagen i måneden. Etter brannen på Frivillighetssentralen har vi hatt møtene på «Brunosten» i Skien Bibliotek og på Kafe K. i Porsgrunn. På omgang holder hvert medlem foredrag om et kunsthistorisk tema, en kunstner, et kunstverk, en kunsthistorisk retning el. l. Temaene dette året har vært: Nina Sundbye, Fleskummalerne, Renoir, Chagall, Anne Grimdalen, Jeanne Mammen, Vågåkunstnerne, Gustav Klimt. Det har vært fra 9 til 6 medlemmer til stede på møtene. Gruppen har hatt studietur til Henie Onstad kunstsenter for å se utstillingen: Chagall. Verden i opprør. Før jul og før sommerferien avslutter vi semesteret med et restaurantbesøk. Vi vil gjerne ha flere medlemmer til gruppa vår!
Kontaktperson: Ragnhild Sneltved

Geologigruppe
Gruppa har nå 11 medlemmer. I 2023 gjennomførte vi 8 samlinger, hvorav 5 var på Skien bibliotek. Vi foretok 3 turer: a) besøk hos en kjent geolog i Bamble b)Nes Jernverk c) Geoparken på Mølen. Medlemmene deler stadig av egen, stor kunnskap. Vi planlegger møtene våre uti fra gruppas interesse og planlegger mulige temaer og utfarter i fellesskap.
Kontaktperson: Hildegard Solli

Gruppe for klassisk musikk
Gruppen har 9 medlemmer og har plass til 2-3 medlemmer til. Gruppen møtes på Kulturskolen i Porsgrunn en gang i måneden. Deltakerne har ansvar for presentasjonen etter tur. På oppstart av hvert semester pleier vi å ha «ønskekonsert», hvor hvert medlem presenterer et musikkstykke på maks. 10-15 min. I løpet av våren hadde vi følgende temaer: Grieg, Samuel Coleridge-Taylor, tradisjonell musikk fra Mali, Mozart, og Verdi. På høsten valgte vi barokken som tema: Telemann, Vivaldi og Lully. På julemøtet diskuterte vi «Hva er klassisk musikk?», etterfulgt av et hyggelig kafébesøk.
Kontaktperson: Patricia Flor

Gruppe for samfunnsøkonomi
Gruppen består av 6 personer. I 2023 har vi gjennomført 8 møter. I første halvår har vi fortsatt med «Naturressursenes økonomi» med emnene: Oppdrettsnæringen, Vannkraft og elektrisitetsøkonomi, Jordbruk og Olje/gass. I siste halvår har vi kollokvert over emner i boken «Internasjonal Politisk Økonomi» forfattet av Claes, Hveem og Tranøy. 2. utgave av boken er ganske aktuell, her har vi også fått med oss problemstillinger knyttet til starten på Ukraina-krigen.
Kontaktperson: Erik Beyer

Filosofigruppe 1
Filosofigruppe 1 har hatt 10 møter i 2023, hvorav 3 i Meierigården og resten i Borgehaven. Gruppen har 7 medlemmer. Vi har bl.a. diskutert typiske norske svakheter og tabuer, desillusjon som begrep basert på krig, pandemier og klima, om forventninger og «det gode liv», metafysikk, biosofi og filosof Peter Wessel Zapffe om iboende menneskelige drivkrefter, samt også om habilitet og migrasjon. Aktiviteten føles å ha vært ganske høy. Vi anser 7 medlemmer som tilstrekkelig i øyeblikket.
Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Filosofigruppe 3
Som kontaktperson for Filosofigruppe 3 må jeg informere om at denne studiegruppen nå er oppløst. Dette vedtaket er gjort etter en grundig diskusjon i gruppen, selv om 3 til 4 av medlemmene antyder at de kan tenke seg å delta i en ny filosofigruppe senere. Vi har hittil ikke fått henvendelse fra potensielt nye medlemmer, og det er enighet i gruppen om at det ikke er grunnlag for å
fortsette.
Kontaktperson: Gunnar Hopen

Samtalegruppe
Vi er nå 6 deltakere i biblioteket i Borgehaven en torsdag i måneden. Formålet med gruppen er for hver av oss å kunne sette ord på tanker/innfall og eventuelt argumentere for holdninger og synspunkter i samtalesituasjon med de øvrige i gruppen. Vesentlig er at vi ikke kommer til møtene med et på forhånd fastsatt tema, men overlater til hver fritt å forfølge en tankerekke, med mulige innspill og assosiasjoner fra de øvrige. Her begrenses vi bare av fantasien og vår evne til kritisk tenkning om hva vi subjektivt anser for å være relevant. Hvert møte har 2 timer med en kort pause.
Koordinator: Ragnar Wesseltoft

Gruppe for sosiale medier
Gruppen har 6 medlemmer: Vi har normalt møte hver fjerde torsdag i måneden kl. 11- 13 i Borgehaven i Porsgrunn. Foruten sosiale medier har vi diskutert kunstig intelligens og andre datarelaterte ting. Vi har også diskutert helt andre ting, og har fra tid til annen hatt «kveldsmøte» over en øl på Karjolen pub i Porsgrunn. Vi tar gjerne opp noen nye medlemmer.
Kontaktperson: Frank Siljan