Årsrapport for studiegruppene i 2016

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2016. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

Årsrapporter fra studiegruppene følger under.

LITTERATURGRUPPE  1 Oppløst

ÅRSRAPPORT 2016 FRA LITTERATURGRUPPE 2

Vår gruppe består av 9 medlemmer. Vi møtes på Skien bibliotek.

Vi har hatt 7 møter i 2016.

Vi har lest følgende bøker:

 • John Williams    Stoner
 • Roy Jacobsen    De usynlige
 • Levi Henriksen  Harpesang
 • Linda Olsson     I skumringen synger svarttrosten
 • Edvard Hoem    Slåttekar i himmelen
 • Helga Flatland   Vingebelastning 

I mai har vi besøkt utstillingen på Ibsens Venstøp med guide.  I desember avsluttet vi året med et julemøte hos Anne Fure Saastad.

Vi starter møtene med diktforelesning.  Et av medlemmene presenterer forfatteren og et annet presenterer boken.  Dette går på innhold, men særlig på det som har fanget og interessert leseren.  Etterpå diskuterer vi boken – og ofte forfatteren.

Bøkene vi skal lese avtaler vi i fellesskap.  Vi tar hensyn til hvor lett det er å få tak i bøkene på biblioteket.

Kontaktperson:  Kathelijne Janssens

ÅRSRAPPORT 2016 FRA LITTERATURGRUPPE 3

Siden oppstart i 2004 har gruppen møttes én gang i måneden på Skien bibliotek. Alle leser samme bok, og et medlem orienterer om forfatteren. Gruppen har 8 medlemmer.

Vi baserer oss på å låne bøker på biblioteket og unngår derfor nye bøker.  I år har vi lest 9 bøker, og dette har vært bøker både av norske og utenlandske forfattere.

I år har vi lest følgende bøker:

 • Sørensen, Jens S: Merkedager – en historie
 • Alnæs, Karsten:   En fremmed                                     
 • Flatland, Helga:   Alle vil hjem. Ingen vil tilbake
 • Collett, Camilla:   Amtmannens døtre                         
 • Jacobsen, Roy:    Frost                                                 
 • Moyes, Jojo:       Over havet                                                   
 • Lønn, Øistein:     Thranes metode og andre noveller
 • Lawrence, D.H.:  Sønner og elskere                           
 • Ditlevsen, Tove:  Barndommens gate

Kontaktperson:  Bjørg Holmen

ÅRSRAPPORT 2016 FRA LITTERATURGRUPPE 4

Gruppa har 7 medlemmer. Vi møtes på Velferden i Porsgrunn en gang i måneden, 11 møter i år.  Der diskuterer vi en bok som alle har lest og blir enige om hva vi skal lese videre.

Forfatterne vi valgte i år var: 

 • Lars Saaby Christensen
 • Beate Grimsrud
 • Vidar Sundstøl
 • Agnar Mykle
 • Bjørn Arild Ersland
 • Liv Kølzow
 • M.G. Clecio
 • C. Oates
 • Vigdis Hjort
 • Bergsveinn Birgisson
 • Janne S. Drangsholt

Altså litt av hvert, mange livlige diskusjoner. Vi har heldigvis ikke lik smak.

Kontaktperson: Turid Rørvik

ÅRSRAPPORT 2016 FRA LITTERATURGRUPPE 5

Vi er 7 medlemmer som møtes 10 ganger i året, som oftest mandag før ALL møtet. Vi bruker Velferden i Porsgrunn som møtested, bortsett fra møtet i juni. Da møtes vi på en av byens kafeer eller privat.

Til hvert møte velger vi en bok som alle skal lese. Vi varierer mellom skjønnlitteratur og sakprosa og prøver å få med årets nobelprisvinner og andre som er i nyhetsbildet. Norske og utenlandske forfattere er representert. Vi tar med bakgrunnsstoff som bokanmeldelser og informasjon om forfatteren, som oftest hentet fra internett.

I 2016 har vi lest disse bøkene:

 • Patrick Modiano          Så du ikke går deg bort
 • Maja Lunde                Bienes liv
 • Svetlana Aleksijevitsj   Krigen har intet kvinnelig ansikt
 • Linn Ullmann              De urolige
 • Elena Ferrante           Mi briljante venninne
 • Klaus Hagerup           Alt er så nær meg
 • Xue Xinran                Gi meg himmelen
 • Kim Leine                  Profetene i Evighetsfjorden
 • Liv Køltzow               Til alle reisende
 • Ingrid Brekke            Angela Merkel

 Kontaktperson : Ingrid Stige

ÅRSRAPPORT 2016 FRA LITTERATURGRUPPE 6

Vi er seks medlemmer og møtes på Skien Bibliotek en gang i måneden. Vi har hatt 10 møter i 2016.

Vi låner bøkene og leser derfor ikke de nyeste. Alle leser samme bok som vi så diskuterer, men på høstens første møte presenterer vi hver vår bok. Vi leser både norske og utenlandske forfattere. Siste møte før sommeren og før jul holdes hjemme hos en av gruppens medlemmer.

I 2016 har vi lest følgende forfattere:

 • Camilla Collett
 • Johan Borgen
 • Lars Myting
 • Linn Ullmann
 • Sara Stridsberg
 • Ken Follett
 • Elena Ferrante
 • Agnes Ravatn
 • Hilary Mantel.

I september ble følgende forfattere presentert:
Antony Duerr, Trude Teige, Betty Smith, Roy Jacobsen, Fernando Pessoa.

Kontaktperson: Connie Dahl Davidsen

ÅRSRAPPORT 2016 FRA FILOSOFIGRUPPE 1

Det ble avholdt 8 møter i Meierigården på Velferdssentralen i Porsgrunn i 2016.  Gruppen har 8 deltagere. 

Vi startet det nye året med å definere noen begreper, bl.a ondskap og hevn.

Neste tema ble økofilosofi. Tidligere hadde vi studert Arne Ness skrifter om dette emnet. Nå benyttet vi Trond Gramsmo Jakobsen og Arne Johan Vetlesen.  Vi gikk så tilbake i tid for å se hvordan synet på filosofi og vitenskap hadde endret seg. Aristoteles mente at sikker viten gis av fornuften. Naturen var guddommelig og uforanderlig.  Dette synet var dominerende frem til renessansen. Det vokser frem et nytt syn på naturen og hvordan ny kunnskap kan fremskaffes. Hva som var nyttig og hvordan naturen kan utnyttes, ble viktig. Senere er økofilosofien opptatt av å begrense utnyttelsen av naturen.

Fra studiet av naturen gikk vi til studiet av de kreftene som styrer utviklingen i samfunnet.

Ayn Rand vekket vår nysjerrighet med romanen  «Vi som beveget verden.»  Rand beskriver et samfunn med minimal statlig styring og stor frihet for næringslivet mm. Denne filosofien ble kalt objektivisme. Den har begeistret mange.  Vi var mer forbeholdne!

Vi avsluttet året med å se på demokratiets egenskaper og vilkår i vår tid med snitter og belgisk formkake!

Kontaktperson: Leif Stige

 FILOSOFIGRUPPE  2 Oppløst

ÅRSRAPPORT 2016 FRA FILOSOFIGRUPPE 3

Vi har avholdt 10 møter 2016 på Skien Bibliotek Vi er nå 10 medlemmer i gruppen.  Det har vært godt frammøte med livlige diskusjoner.

Vi har tatt for oss flere av opplysningstidens mest sentrale filosofer.

Iblant har vi bestemt å ta for oss et aktuelt emne. Islam er et stort emne, som det er brukt en del tid på.  Bl.a. hadde vi her besøk av en representant fra en av byens moskeer. Vi har lest og diskutert Ibsens «Brand» og vi har hatt oppe et emne vi kalte «Respekt for livet.»

Et av medlemmene i gruppen forbereder til hvert møte et innlegg om den aktuelle filosof/ emne. Dette for videre diskusjon.

Kontaktperson:  Hildegunn Kjørholt

ÅRSMELDING  2016  KUNSTHISTORIEGRUPPE  1

Gruppen består av 8 medlemmer. Vi har møtene våre på Helse og Aktivitetssenteret i Porsgrunn. Det siste året har vi hatt 8 møter. Hovedansvaret for dagens tema går på rundgang. Etter «foredragene» blir det trivelige diskusjoner om dagens tema. .

Vi fortsatte med temaet Nasjonalromantikken i høstsemesteret – norske malere på 1800-tallet.  Kunstnere vi har fordypet oss i:

 • Eilef Pettersen – «Sommernatt» ble innledningen til stemningsmaleriet og nyromantikken
 • Harald Sohlberg – mest kjent for sine vinterbilder fra Rondane
 • Gustav Wentzel – ble berømt over natten med bildet «et snekkerverksted».
 • Peder Balke – kalt «Norges Turner»
 • Gerhard Peder Frantz Munthe – illustrerte bl. annet «Draumkvadet»
 • Olaf Isachsen – folkelivskunstneren
 • Erik Werenskiold – eventyrkunstneren
 • Theodor  KIttilsen – han ga trollene troverdighet.

  Temaet for neste år er litt uklart enda ,  men all kunst er spennende.

Kontaktperson: Liv Berit Aadna

ÅRSRAPPORT 2016 FRA KUNSTHISTORIEGRUPPE 2 EMERITUS

Gruppen har ti medlemmer. Møtested er Helse- og aktivitets-huset i Porsgrunn.

Vi hadde 4 møter på våren med våre fordypninger i

 • Pablo Picasso
 • Joan Miro
 • Salvador Dali
 • Nicolai Astrup.

Det ble en variert og spennende gruppe kunstnere. Og så en tur til Drammen museum, som er vel verdt å oppleve med alle dens kunstgjenstander.

På høsten 2016 med tyske malere

 • Hans Holdbein d.e.(1465-1524)
 • Albrecht Dürer som den største tyske rennesanskunstner(1471-1528)
 • Hans Holdbein d.y.(1497-1543).

Disse er malere i overgangen fra sengotikken til ung-rennesansen.

 • Teodor Hildebrandt(1804-1878) står som en lederskikkelse i Düsseldorf-skolen, som grunnlegger av skolens romantiske og litterære historiemaleri. Med betydning for norske malere som Tidemand, Gude, Cappelen, Munthe, Hertervig ….
 • Et hovedkapittel i den moderne ekspresjonismens historie er også utspilt på tysk grunn – med kunstnersammenslutningene – «Die Brücke» i Dredsen 1905; og «Der Blaue Reiter» i München 1912; (og da samtidig som fauvismens gjennombrudd i Paris).

Kontaktperson:  Gerd Kongstvedt Schjerven 

KUNSTHISTORIEGRUPPE  3 Oppløst

ÅRSRAPPORT 2016 FRA KUNSTHISTORIEGRUPPE 4

Vi er 10 deltakere.  Møtested: Helse- og aktivitetssenteret, Porsgrunn.2-timers møte siste onsdag i måneden, og i 2016 ble det avholdt 9 møter. 

Temaer:

 • Jonny Andvik
 • Oscar Wergeland
 • Nederlands gullalder
 • Håkon Gullvåg
 • Pushwagner
 • Norsk kunst etter 1990
 • Georg Baselitz
 • Claude Monet
 • Anne Grimdalen. 

Foredragsholder velger selv kunstner og form for fremføring. Etterpå er det tid forspørsmål, kommentarer og diskusjon. 

Ingen kunst-utflukter dette året, kun en ”kosetur” til Tønsberg, men da var dessverre Vestfold kunstmuseum Haugar stengt.

Planlegger Oslo-tur til våren.  Vi avsluttet året med en særdeles hyggelig frokost hos Lise Aasland.

Kontaktperson: Anne-Kari Grønmark

ÅRSRAPPORT 2016 FRA GEOLOGIGRUPPA

Geologigruppa har 8 medlemmer som har hatt 8 samlinger i 2016. Samlingene har vi til vanlig dagen før ALL-møter. Vinterstid har vi samlingene på Skien Bibliotek.

Vi gjennomgår emner som vi på forhånd har valgt ut. Faglig lesestoff finner vi i bøkene «Landet blir til», «Norge blir til» og andre faktabøker. Stoff hentes også i stor grad fra internett. Vi legger stor vekt på lokale forhold og ser på prøver av mineraler, bergarter og fossiler fra egne samlinger.

Gruppa har det siste året  utfart til Steinvika, Siljuknattene, Mølen-Larvik, Kongsberg Gruver/geologisamling.

Kontaktperson: Johannes Førland

ÅRSRAPPORT 2016 FRA GRUPPE FOR SOSIALE MEDIER

Gruppen har 7 medlemmer og holder månedlige møter på Meierigåren i Porsgrunn.  Det er en brukbar internettforbindelse på stedet. Om den så mangler bruker vi ‘hotspot’ teknologien på smartphone av en av deltagerne. Møtetidspunktet er flyttet til slutten av måneden, ikke for tett inntil ALL-møtene. 

«Sosiale medier» er et vidt begrep og ikke bare Facebook og Twitter. I tillegg tar vi opp generelle og spesifikke problemstillinger, som bruk av PC, nettbrett og internett, og academia.edu, vårt digitale liv, tarmflora transplantasjon, bitcoin og blockchain teknologi, m.m.

Vi har et eget lukket nettsted til kommunikasjon og til arkivering av referater. Det siste er vi lite flinke på. Vi har også en Facebookgruppe, men den er ikke brukt siste semesteret, kanskje fordi kontaktpersonen ikke er på Facebook.

Møteplan for 2017 foreligger. 

Kontaktperson: Fokke van der Meer

ÅRSRAPPORT 2016 FRA STUDIEGRUPPE FOR SAMFUNNSØKONOMI

Studiegruppen ble etablert tidlig i 2013 med 6 medlemmer (+1 fra i høst) som møter i Meierigården i Porsgrunn.

I 2016 har vi hatt 8 møter hvor gruppen har kollokvert over Joseph Stiglitz: «Globalisering som virker» krydret med Jon Hustad: «Gjeldslaven Europa».

«Hjemmeleksene» fra bøkene har stimulert gruppen til en rekke interessante diskusjoner omkring både teoretiske og dagsaktuelle problemstillinger.

I 2017 vil vi avslutte Joseph Stiglitz’ bok og finne ny litteratur for videre kollokvier ved å kontakte sentrale akademiske krefter innen feltet.

Kontaktperson: Erik Beyer

ÅRSRAPPORT 2016 FRA SAMTALEGRUPPE

Gruppen består av 7 personer som treffes 1 gang pr. mnd. 8 ganger i året på Velferden Porsgrunn. Vanligvis er det en av oss som foreslår et tema som vedk. kommenterer, før vi tar det opp til diskusjon, og deretter samtaler oss frem til andre aktuelle emner ut fra innfall og assosiasjon. Vi venner oss til å sette ord på tanker.

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft