Årsrapport studiegruppene 2018

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2018. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL. 

ÅRSRAPPORT 2018 FRA LITTERATURGRUPPE 2

Vår gruppe har bestått av syv medlemmer.  Vi møtes på Skien bibliotek.

Vi har hatt ti møter i 2018.

Vi har lest følgende bøker:

Sigrid Undset:                    Kristin Lavransdatter

Levi Henriksen:                 Her hos de levende

Colson Whitehead:            Den underjordiske jernbanen       

Kjell Westö:                       Der vi engang gikk

Mika Waltari:                     Egypteren Sinuhe

Ivo de Figueiredo:              En fremmed ved mitt bord

Lars Saabye Christensen:    Byens spor

Linda Olsson:                    Taushetens konsekvenser

Inge Eidsvåg:                    Minnene ser oss

I desember hadde vi en hyggelig avslutning på restaurant i Skien hvor vi planla neste vårs program.

Vi starter møtene med diktforelesning. Et av medlemmene presenterer forfatteren. Etterpå forteller hvert medlem hva som har truffet i boken og hva som eventuelt har appellert spesielt. Så diskuterer vi boken – og ofte forfatteren.

Bøkene vi skal lese, avtaler vi i fellesskap. Vi tar hensyn til hvor lett det er å få tak i bøkene på biblioteket.

Kontaktperson: Kathelijne Janssens

ÅRSRAPPORT 2018 FRA LITTERATURGRUPPE 3

Vi har helt siden oppstart i 2004 fulgt det samme opplegget, nemlig å møtes én gang i måneden på Skien bibliotek. Til møtet leser vi den samme boken, og et medlem finner og legger frem stoff om den aktuelle forfatter. Gruppen har for tiden 7 medlemmer.

På sesongens siste møte bestemmer vi hvilke bøker vi skal lese kommende sesong, og vi baserer oss på bøker som vi kan låne på biblioteket. I år har vi lest følgende bøker:

Laxness, Halldor:           Islands klokke

Torup, Kirsten:              Elskede ukjente

De Luca, Erri:                Tre hester

Vallgren, Carl-Johan:      Den vidunderlige kjærlighetens historie

Atwood, Margaret:        Tjenerinnens beretning

Vik, Bjørg:                    Snart er det høst

Blixen, Karen:               7 fantastiske fortellinger

Borge, Bernard:            Skjult mønster

Kontaktperson: Bjørg Holmen

 ÅRSRAPPORT 2018 FRA LITTERATURGRUPPE 4 

Vår gruppe har 8 medlemmer.

Vi møtes en gang i måneden på velferden i Porsgrunn. I år har flere av møtene vært hos hverandre. Sosialt og veldig hyggelig.

Vi leser samme bok og diskuterer denne på møtene. Vi har alltid mye å snakke om. Vi prøver også å bli enige om ny bok. Siden vi låner bøkene på biblioteket, er det ikke alltid at den kan skaffes. Da er det bare å tenke nytt. På denne måten får vi lest bøker vi ellers kanskje ikke ville ha lest.

Vi kjøper en av høstens nye bøker. I år ble det Vigdis Hjort: Lærerinnens sang. Den fikk blandet mottagelse… Ellers har vi lest: Niels Fr. Dahl : Mor om natten, Mimir Kristjanson: Frihet, Likhet, ISLAND, Halldor Laxness: Guds gode gaver, Elena Ferante: Den dunkle dottera, Kazuo Ishiguro: Resten av dagen, Tove Ditlevsen: Barndommens gate, Levi Henriksen: Hos de levende, Sigrun Slapgard. Maleren, Marit Eikemo: Samtale ventar og Monica Csango: Fortielser.

Kontaktperson: Turid Rørvik

ÅRSRAPPORT 2018 FRA LITTERATURGRUPPE 5

Vi er 7 medlemmer som møtes 9 ganger i året, andre mandag i måneden. Vi bruker Velferden i Porsgrunn som møtested.

Til hvert møte velger vi en bok som alle skal lese. Vi varierer mellom skjønnlitteratur og sakprosa og prøver å få med årets nobelprisvinner og andre som er i nyhetsbildet. Norske og utenlandske forfattere er representert. Vi tar med bakgrunnsstoff som bokanmeldelser og informasjon om forfatteren, som oftest hentet fra internett.

I 2018 har vi lest disse bøkene:

 • Ingrid Melfald Hafredal   Harehjerte
 • Kuzuo Ishiguro              Resten av dagen
 • Jan Kjærstad                 Berge
 • Zeshan Shaker              Tante Ulrikkes vei
 • Lars Saaby Kristensen    Byens spor
 • Kirsten Thorup              Erindring om kjærlighet
 • Olav Vesaas                  O.Vinje  En tankens hærmann
 • Jon Michelet                 En sjøens helt. Skogsmatrosen
 • Jenny Ehrenbeck           Alle dagers ende

Kontaktperson:  Reidun Thorshaug

ÅRSRAPPORT 2018 FOR LITTERATURGRUPPE 6

Vi er 6 medlemmer og møtes på Skien Bibliotek en gang i måneden.

Første møte i høstsemesteret  refererer vi hver vår selvvalgte bok som vi har lest i løpet av sommeren.

I år har vi lest : Helga Flatland – Vingebelastning. Kirsten Thorup- Førkrigstid,  R.C.Morais -En trettimeters reise , M.L. West -Fiskerens sko, Ambjørnsen- Natten drømmer om dagen, Fatland – En moderne familie, Zadie Smith- Om skjønnhet, Nils Fr. Dahl – Mor om natten, Hans H.Kirst – Offisersfabrikken, Per Petterson – Jeg nekter. Bøkene vi refererte etter sommeren var: J.Michelet, En sjøens helt og Hvit som snø, Martha H. Kelly, Syrinpikene, Zeshan Shakar, Tante Ulrikkes veg,  og Heinrich Bøll, Katrine Bloms tapte ære

Kontaktperson 2019 : Mariane Odden

ÅRSRAPPORT 2018 FRA FILOSOFIGRUPPE 1

Det ble avholdt 8 møter i 2018.

Møtene ble holdt i Meierigården på Velferden i Porsgrunn.

Studiegruppen hadde 8 deltagere.

Det første møtet tok vi for oss Peter Singer og hans filosofi om etikk og særlig anvendt etikk.  Vi fortsatte med John Rawls og hans teorier om rettferdighet, politisk filosofi.  Resten av året tok vi utgangspunkt i boken ”Reformasjonen Den store historien” av Frank  Aarebrot og Kjetil Evjen. Samtalene har gått om denne omveltningens innflytelse på tenkning, politikk, vitenskap og sosial utvikling. Hvordan boktrykkerkunsten bidro til rask spredning av nye religiøse og politiske ideer og hvordan religiøse og politiske motsetningene var med på ødeleggende kriger, men også en ny politisk orden i Europa.

Kontaktperson:  Leif Stige

ÅRSRAPPORT 20178 FRA FILOSOFIGRUPPE 3

Det er 10 medlemmer i gruppen. Vi møtes 1. mandag i måneden på biblioteket i Skien. Vi har hatt 9 møter dette året. I tillegg var noen av oss på Filosofifestivalen i Kragerø i juni.

Vi startet året med å videreføre det store og aktuelle emnet » Språkfilosofi».

Georg Pøyhønen foredro om den kjente nålevende filosof Jürgen Habermas.  Enkeltmedlemmer har ønsket å ta for seg spesielle emner. Særlig har Gunnar Hopen bidratt med interessante foredrag, først med tittelen: «Kampen om sannheten og makten», senere med » Hva er sannhet?» Disse har ledet til interessante diskusjoner.  Undertegnede tok for seg » Universalismen», et emne som innbyr til diskusjon om de fleste aktuelle verdispørsmål i vår tid.

Vi har også dette året hatt et godt år med godt frammøte og livlige,innholdsrike samtaler. Som før bestemmer vi neste møtes emne måneden i forvegen, slik at de som vil, kan lese seg opp.

Kontaktperson: Hildegunn Kjørholt 

ÅRSRAPPORT 2018 FRA KUNSTHISTORIEGRUPPE 1

Gruppen består av 11 medlemmer, men dessverre er ikke alle medlemmene like aktive lengre. I 2018 har vi hatt 8 møter på Helse- og Aktivitetssenteret i Porsgrunn. Vi har både diskutert Kunst som våpen, Kunst, hva er det og repetert kunstnere som Caravaggio, Pushwagner, Gullvåg og temaet gatekunst. Vi har også fått kunnskap om «nye» kunstnere som Bjertnes og Melgaard. Året ble avsluttet med en ekskursjon til Høvikodden, der vi så Håkon Blekens store utstilling. På slutten av året var vi så heldige å få 3 nye medlemmer i gruppen, noe som gir oss en ny giv i 2019.

Kontaktperson: Kari Beyer

ÅRSRAPPORT 2018 FRA KUNSTHISTORIEGRUPPE 2 «EMERITUS»

Gruppen hadde nå 8 medlemmer; men på grunn av helse og høy alder bestemte vi å avvikle vår kunstgruppe efter en koselig tur til Haugar museum i Tønsberg. Alle møtte så til en verdig avslutning på møtestedet gjennom 13 år – i «Helse og aktivitetshuset i Porsgrunn» – med god mat og litt mimring. Gerd K. Schjerven fikk overrakt en flott blomst som takk for å ha ledet gruppen i alle år. 

Kontaktperson Gerd Kongstvedt Schjerven.

ÅRSRAPPORT 2018 FRA KUNSTHISTORIEGRUPPE 4

Vi er 10 (11) deltakere.

Møtested: Helse- og aktivitetssenteret, Porsgrunn.

2-timers møte hver siste onsdag i måneden.

I 2018 ble det avholdt 9 møter, og vi har tatt for oss kunstnerne:

– Fritz Hundertwasser

– Anders Zorn

– Peder Severin Krøyer

– Vebjørn Sand

– Leonardo da Vinci

– Harald Sohlberg

– Gerhard Munthe

– Lars Lerin

– Frida Kahlo

Foredragsholder velger selv kunstner og form for fremføring. Etterpå er det tid for spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Etter vårens siste møte i april hadde vi et hyggelig treff på byen, og i oktober en fin tur til Nasjonalgalleriet med Harald Sohlbergs utstilling.

Kontaktperson Anne-Kari Grønmark

ÅRSRAPPORT 2018 FRA GEOLOGIGRUPPA

Geologigruppa har 10 medlemmer og har i året 2018 hatt 5 samlinger på Skien Bibliotek, vanligvis dagen før ALL-møter.  Vi tar opp emner som vi på forhånd har valgt ut. Hovedansvar for gjennomgåelsen går på omgang blant medlemmene. Vi legger stor vekt på lokale forhold, og ser på prøver av bergarter, mineraler og fossiler fra egne samlinger. Faglig lesestoff finner vi i bøkene «Norge blir til», «Landet blir til», «Geologisk fører for Grenland» og andre faktabøker. Stoff hentes også i stadig større grad fra internett.

Gruppa har hatt 3 utfarter i 2018 for og utforske mineraler og fossiler i følgende nærområder: Fossum, Ryggen,  Gulsetmarka.   

Videre har vi hatt 2 heldagsutfarter til Rognstranda og Blåfargeverket/gruvene.

Alt dette – samlinger og utfarter – med drøftinger og utvekslinger av tanker, tror vi er med på å øke vår kunnskap om vårt lands naturgrunnlag og ressurser. Og vi får bedre viten og forståelse for naturfenomen som f.eks. jordskjelv, vulkanisme og jordskred som skjer på jorda vår i dag.

Kontaktperson Johannes Førland

ÅRSRAPPORT 2018 FRA GRUPPE FOR SAMFUNNSØKONOMI

Studiegruppen ble etablert tidlig i 2013 med 6 medlemmer. Etter det har to sluttet og tre ny kommet til slik at vi fra januar 2019 blir 7. 

I 2018 har vi hatt 8 møter i Meierigården i Porsgrunn hvor gruppen har fortsatt å kollokvere over Anthony B. Atkinson’s «Ulikhet».  Boken var ferdig gjennomgått til jul 2018.

Januar 2019 begynner vi på Paul Collier’s “The Future of Capitalism”, som har hoveddelene “Crisis”, “Restoring Ethics”, “Restoring the Inclusive Society” og “Restoring Inclusive Politics”. Vi regner med at vi kommer gjennom dette i løpet av 2019.

«Hjemmeleksene» fra bøkene har stimulert gruppen til en rekke interessante diskusjoner omkring både teoretiske og dagsaktuelle problemstillinger.

Kontaktperson: Erik Beyer

ÅRSRAPPORT 2018 FRA GRUPPE FOR SOSIALE MEDIER

Gruppen har 8 medlemmer (7 menn, 5 teknokrater, en lege og en allmennviter) og holder månedlige møter, nå på Meierigården i Porsgrunn.

Møte-programmet sist høst har vært litt amputert p.g.a. kollisjon med utenlands opphold.

Det er en brukbar internettforbindelse på stedet. Om den så mangler bruker vi ‘hotspot’ teknologien på smartphone av en av deltagerne. Møtetidspunktet er flyttet til slutten av måneden, ikke for tett inntil ALL-møtene. 

«Sosiale medier» er et vidt begrep og ikke bare Facebook og Twitter, men også Instagram og  academia.edu .  Valg av emne blir til en vis grad styrt av våre barnebarn. I tillegg tar vi opp generelle og spesifikke problemstillinger, som bruk av PC, nettbrett og internett.

Vi har et eget lukket nettsted til kommunikasjon og til arkivering av referater. Se http://studiegruppe.toresu.com .  Vi har også en Facebookgruppe, men den er ikke brukt siste semesteret, kanskje fordi kontaktpersonen ikke er på Facebook.

Møteplan for 2019 lages nå i januar.

Kontaktperson: Fokke F van der Meer som kan nås på email ffm1936(at)gmail.com og mobil 91894709

ÅRSRAPPORT 2018 FRA SAMTALEGRUPPE

Gruppen består av 6 deltakere. Den har intet overordnet tema, men er en samtalegruppe i egentlig forstand, i vesentlig grad om aktuelle begivenheter som politikk, dagligdagse hendelser knyttet til presse/medieoppslag samt personlige opplevelser av mer allmenn interesse. Metoden er basert på innfall og assosiasjoner iblandet en fantasi-evne. Det kan være nyttig å venne seg til å sette ord på tanker.

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

ÅRSRAPPORT 2018 FRA GRUPPE FOR KLASSISK MUSIKK

Gruppen ble startet opp i 2018 og har bestått av 10 deltakere.  Møtene holdes i Kulturskolens lokaler i Porsgrunn med et møte i måneden

.  Vi har holdt 6 møter med temaer:

 • Schubert Lieder, strykekvartetter
 • Dvorak Fra den nye verden
 • Smetana Mitt fedreland
 • Russiske komponister
 • Handel Oratorier
 • Kammermusikk
 • Chopin
 • Brahms

Deltakerne har etter tur ansvar for presentasjon.  Man velger selv tema og form for fremføring. Underveis er det tid for spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Kontaktperson: Niels Peter Thorshaug