Årsrapport studiegruppene 2019

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2019. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson. Styrets studiegruppeansvarlig kan også være behjelpelig, enten for å få vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidra til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

Årsrapport 2019 fra Litteraturgruppe 2

Vår gruppe har bestått av 8 medlemmer. Vi møtes på Skien bibliotek. Vi har hatt ti møter i 2018 og starter møtene med diktforelesning. Et av medlemmene presenterer forfatteren. Etterpå forteller hvert medlem hva som har truffet i boken og hva som eventuelt har appellert spesielt. Så diskuterer vi boken – og forfatteren. Vi har lest følgende bøker:

 • Erika Fatland: Grensen
 • Philip Roth: Konspirasjonen mot Amerika
 • Sofi Oksanen: Da duene forsvant
 • Mustafa Can: Tett inntil dagene – Fortellingen om min mor
 • Jan Grue: Jeg lever et liv som ligner deres
 • Kim Leine: Rød mann / sort mann
 • Rachel Cusk: Omriss
 • Sally Rooney: Samtaler med venner
 • Zesham Shakar: Tante Ulrikkes vei

I juni hadde vi en hyggelig avslutning på restaurant i Skien og i desember møttes vi igjen på restaurant. Der planla vi programmet for våren 2020:

 • Knut Hamsun: Svermere
 • Peter May; Svarthuset
 • Sarah Perry: Sjøormen i Essex
 • Per Petterson: Menn i min situasjon
 • Gabriel Scott: Kilden 

 Kontaktperson: Kathelijne Janssens

Årsrapport 2019 fra Litteraturgruppe 3

Gruppen har for tiden 7 medlemmer. Vi har helt siden oppstart i 2004 fulgt det samme opplegget, nemlig å møtes én gang i måneden på Skien bibliotek. Til møtet leser vi den samme boken, og et medlem finner og legger frem stoff om den aktuelle forfatteren.

På sesongens siste møte bestemmer vi hvilke bøker vi skal lese kommende sesong, og vi baserer oss på bøker som vi kan låne på biblioteket. I år har vi lest følgende bøker:

 • Mann, Thomas: Josef og hans brødre
 • Singer, Isaac B: Attesten
 • Tartt, Donna: Stillitsen
 • Uri, Helen: Engel av nylon
 • Ekman, Kerstin: Hendelser ved vann
 • Greene, Graham: Tante Augusta
 • Nilsen, Tove: Øyer i hjerte
 • Fatland, Erika: Grensen

 Kontaktperson: Bjørg Holmen

Årsrapport 2019 fra Litteraturgruppe 4

 Vår gruppe har bestått av 8 medlemmer. Møtene våre har vært siste tirsdag i måneden på Velferden i Porsgrunn. Siste møte før sommer og jul har vi holdt privat. Selv om litteratursmaken vår kan sprike i alle retninger noen ganger, har vi det alltid hyggelig på møtene. Vi kjenner hverandre godt etter flere år sammen og setter stor pris på hverandre. I høst har vi gjort en liten vri. En av oss har på omgang ansvaret for å finne egnet bok som skal leses til neste gang. Dette har fungert bra, synes jeg, så vi fortsetter! Vi åpner hvert møte med et dikt, som også går på omgang.

Dette året har vi lest og diskutert følgende bøker: Lars Mytting: Vårofferet, Sara Stridsberg: Beckomberga, Klaus Hagerup: Alt om min mor, Michel Houellebecq: Underkastelsen, Bill Bryson: Notater fra en liten øy, Benedict Wells: Ut av ensomheten, Dag Solstad: Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige, Audur Ava Olafsdottir: Arr, Jostein Gaarder: Akkurat passe.

Hvert år kjøper vi en av høstens nye bøker. I år ble det Mr. Woolf av Jan Kjærstad. Den fikk litt blandet mottagelse, men vi ble enige om at han skriver meget godt.

Kontaktperson: Turid Rørvik

Årsrapport 2019 fra Litteraturgruppe 5

Gruppen har 7 medlemmer.  I løpet av 2019 har en sluttet, en ny er kommet inn.  Vi møtes på Velferden i Porsgrunn en gang i måneden, 4 ganger om høsten og 5 ganger om våren.  Til hvert møte velger vi en bok som alle skal lese. Vi varierer mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Når det passer, prøver vi å få med årets nobelprisvinner, vinneren av Nordisk Råds pris og ellers andre som er i nyhetsbildet.  Både norske og utenlandske forfattere er representert. Vi tar med bakgrunnsstoff som bokanmeldelser og informasjon om forfatteren til møtene, som oftest hentet fra internett.  Ingen har spesielt ansvar for dagens bok, alle møter på lik linje. I 2019 har vi lest disse bøkene:

 • Jan Grue Et liv som ligner deres
 • Gaute Heivoll Sang til 68 forrædere
 • Jon Kalman Stefánsson Sommerlys og så kommer natten
 • Peter May Svarthuset
 • Lars Mytting Søsterklokkene
 • Asbjørn Bakke Erik Bye
 • Audur Olafsdottir Arr
 • Simon Stranger Leksikon om lys og mørke
 • Per Petterson Menn i min situasjon

Kontaktperson: Margit Førland

Årsrapport 2019 fra Litteraturgruppe 6                                                 

Litteraturgruppe 6 har medlemmer: Gruppa har hatt 10 møter i 2019, de fleste på Skien bibliotek. Vi har lest og diskutert følgende bøker:

 • Per Petterson: Jeg nekter
 • Tarjei Vesaas:  Fuglane
 • Helle Helle: Det burde skrives i nåtid
 • Levi Henriksen: Harpesang
 • Liv Køltzow: Våren
 • Lars Saabye Christensen: Byens spor
 • Carl Johan Vallgren: Den vidunderlige kjærlighetens historie
 • Mika Waltari: Egypteren Sinuhe
 • Nina Lykke: Nei og atter nei

Kontaktperson: Mariane Odden.

Årsrapport 2019 fra kunstgruppe 1

Kunstgruppen var så heldige å få tre nye medlemmer i 2019 og består i dag av 11medlemmer. Vi møtes på Meierigården i Porsgrunn en torsdag i måneden. Dette året har hatt ni møter. Tema på møtene har vært foredrag blant annet om Kjell Nupen, Propaganda i kunsten, Den nye kunsthistorien, Per Kleiva og afrikansk samtidskunst. I tillegg har vi hatt utflukter til Oslo der vi har sett utstillinger med Håkon Bleken og Håkon Gullvåg. Vi har også sett på Sykehuset Telemarks flotte samling av Kjell Nupens arbeider.

Kontaktperson: Kari Beyer

Årsrapport 2019 fra Kunsthistoriegruppe 4

Vi er 10 deltakere og møtested i Helse- og aktivitetssenteret, Porsgrunn, til 2-timers møte hver siste onsdag i måneden. I 2019 ble det avholdt 9 møter, og vi har tatt for oss kunstnerne:

 • David Hockney
 • Edward Hopper
 • Kai Fjell
 • Lisa Aisato
 • Håkon Bleken
 • Theodor Kittelsen
 • Bayeux-teppet
 • Picasso Guernicia
 • Sverre Koren Bjertnæs

Foredragsholder velger selv kunstner og form for fremføring. Etterpå er det tid for spørsmål, kommentarer og diskusjon. Etter vårens siste møte hadde vi et hyggelig treff på byen. Det samme hadde vi i desember.

Kontaktperson: Anne-Kari Grønmark.

Årsrapport 2019 fra Geologigruppa.

Geologigruppa har 10 medlemmer. Vi har i året 2019 hatt 7 samlinger. Fire av samlingene har vi hatt på Skien Bibliotek som regel dagen før ALL-møtet. En gang var vi på Århus Gård der vi samtidig så på geologisamlingen der. Videre har vi hatt heldagsutfarter til Vestmarka og til Ødegårdens Verk. 

Vi tar opp emner som vi på forhånd har valgt ut. Ansvaret for gjennomgåelse kan gå på omgang. Vi legger stor vekt på lokale forhold. Faglig lesestoff finner vi i bøkene «Norge blir til», «Landet blir til», «Geologisk fører for Grenland» og i stadig større grad fra Internett.

Alt dette – samlinger og utfarter – med drøftinger og utvekslinger av tanker, tror vi er med på å øke vår kunnskap om vårt lands naturgrunnlag og ressurser. Og at vi får bedre viten og forståelse for naturfenomen som f.eks. jordskjelv og vulkanisme som skjer på jorda vår i dag.

Kontaktperson: Johannes Førland

Årsrapport 2019 fra Gruppe for klassisk musikk

Gruppen ble startet opp i 2018 og har bestått av 13 deltakere (nå 12).  Møtene holdes i Kulturskolens lokaler i Porsgrunn med et møte i måneden vår og høst.

Vi har holdt 8 møter med temaer:

 • Haydn: De fire årstidene
 • Engelsk musikk
 • Jan Garbarek
 • Rikard Wagner
 • Engelske sanger fra Elizabeth I til Elizabeth II
 • Béla Bartók
 • Fransk musikk
 • Juleavslutning med musikalsk quiz

Deltakerne har etter tur ansvar for presentasjon.  Man velger selv tema og form for fremføring. I desember reiste noen av medlemmene til Operahuset i Oslo for å se Rigoletto. En stor opplevelse!

Kontaktperson: Patricia Flor

Årsrapport 2019 fra Gruppe for samfunnsøkonomi

Studiegruppen ble etablert tidlig i 2013 med 6 medlemmer. Fra høsten 2016 har vi fått et nytt medlem i tillegg, et nytt medlem fra januar 2018 og nok et nytt medlem fra januar 2019. Samtidig har 3 valgt å slutte, slik at vi nå er 6.

I 2019 har vi hatt 8 møter i Meierigården i Porsgrunn hvor gruppen har kollokvert over Paul Collier’s “The Future of Capitalism”, som har hoveddelene “Crisis”, “Restoring Ethics”, “Restoring the Inclusive Society” og “Restoring Inclusive Politics”. Vi kom gjennom dette i løpet av 2019 selv om det ble mange ord som ikke var kommet i våre ordbøker.

«Hjemmeleksene» fra boken har stimulert gruppen til en rekke interessante diskusjoner omkring både teoretiske og dagsaktuelle problemstillinger.

I tillegg har mange av gruppens medlemmer deltatt på et 3 kvelders kurs i samfunnsøkonomi arrangert av Nestor Seniorutvikling i Melsomvik.

For 2020 skal studiegruppen arbeide med Herman E Daly’s: “Beyond Growth – The Economics of Sustainable Development”.

Kontaktperson: Erik Beyer

Årsrapport 2019 fra Filosofigruppe 1

Vi er 7 deltakere som holder til på Velferden i Porsgrunn hvor det er avholdt 8 møter i 2019. I stikkords form har vi gjennomgått innholdet av begrepene antisemittisme, nasjonalisme og populisme og vårt forhold til fakta og kjensgjerninger, bl.a. under henvisning til medias omtale av aktuelle saker. Vi har behandlet forholdet til forskjellige former for frihet, f.eks. ytrings- og akademisk frihet. Videre om migrasjon og pliktmoral, samt om rasjonalitet, metafysikk, moralfilosofi og estetikk som er uttrykk vi har forsøkt å skaffe oss mer forståelse av.

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Årsrapport 2019 fra Filosofigruppe 3

Vi er nå 10 medlemmer i gruppa og har i 2019 hatt 9 møter på biblioteket i Skien, som regel første mandag hver måned.

Dette året har vi brukt mye tid på emnet: SANNHET, herunder tema som: Hva er sannhet? Maktmanipulasjon. Hvem kan vi stole på? Filosofihistorie rundt temaet SANNHET. Så har vi også i år hatt en gjesteforelesning med Georg Pøyhønen: SPRÅK OG MAKT.

Høstsemestret startet med POSITIVISMEN. Så ønsket vi et «FRITT ORD»-møte, hvor vi kunne ta opp aktuelle emner som opptok oss der og da. Etter dette tok vi igjen opp emnet Sannhet, før vi avsluttet året med «EN SUNN SJEL I ET SUNT LEGEME. I januar startet vi det nye filosofiåret med emnet: GENTEKNOLOGI OG GENMANIPULERING. Vi vil så ta for oss: HENRIK IBSENS TENKNING.

Kontaktperson: Joron Kielland

Årsrapport 2019 fra Samtalegruppen

Vi er 7 deltakere. Den har intet overordnet tema, men er en samtalegruppe i egentlig forstand, i vesentlig grad om aktuelle begivenheter som politikk, dagligdagse hendelser knyttet til presse/medieoppslag samt personlige opplevelser av mer allmenn interesse. Metoden er basert på innfall og assosiasjoner iblandet en fantasi-evne. Det kan være nyttig å venne seg til å sette ord på tanker.                                                                                                     

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Årsrapport 2019 fra Gruppe for sosiale medier

Gruppen har 6 medlemmer, etter at et medlem gikk ut i 2019. Nye medlemmer er velkomne! Vi har møte hver siste tirsdag i måneden kl. 11- 13 i Meierigården i Porsgrunn.                                                                                     

Kontaktperson: Frank Siljan