Årsrapport studiegruppene 2020

ALL Grenland har 14 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 110 medlemmer i disse studiegruppene. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe.

På grunn av corona har 2020 vært et spesielt år og de fleste gruppene har hatt en begrenset møteaktivitet.

Rapport fra litteraturgruppe 2

Gruppen har 3 medlemmer og møtes på Skien bibliotek.

 • I januar leste vi Svermere av Knut Hamsun
 • I februar leste vi Svarthuset av Peter May
 • Møtet 19. mars ble avlyst. Da skulle vi ha diskutert Sjøormen i Essex av Sarah Perry

Etter det ble det ikke flere møter.
Det har vært lite aktivitet i 2020, men vi håper å komme i gang i løpet av 2021 og kan gjerne ta inn flere medlemmer.

Kontaktperson: Ingjerd Jarinn

Rapport fra litteraturgruppe 3

Vi har helt siden oppstart i 2004 fulgt det samme opplegget, nemlig å møtes én gang i måneden på Skien bibliotek. Til møtet leser vi den samme boken, og et medlem finner og legger frem stoff om den aktuelle forfatteren.
Gruppen har for tiden 7 medlemmer.
På sesongens siste møte bestemmer vi hvilke bøker vi skal lese kommende sesong, og vi baserer oss på bøker som vi kan låne på biblioteket.

Året 2020 har vært et veldig spesielt år, og vi har avlyst 5 av årets 9 planlagte møter pga. koronaen

I år har vi derfor kun lest følgende bøker:

 • Pamuk, Orhan:  Mitt navn er Karmosin
 • Heivoll, Gaute:    Før jeg brenner ned
 • Smith, Betty:      Et tre vokser i Brooklyn
 • Bjørnstad, Ketil: Til musikken

 Kontaktperson: Bjørg Holmen

Rapport fra litteraturgruppe 4

Det har ikke vært forandringer. Vi er fortsatt 8 medlemmer.

Litt annerledes år dette, men vi har kommet gjennom det på er vis.  Til vanlig møtes vi i Meierigården i Porsgrunn. Den ble stengt i mars, og da måtte vi treffes ute. Neste møte ble da i mai i hagen til et medlem. De to første møtene i høst ble også holdt privat med streng avstand. I oktober åpnet Meierigården igjen så da var alt greit.

Vi har vært pliktoppfyllende og lest og diskutert mange bøker, litt av hvert, biografier og romaner. Her er utvalget:

 • Malin Person Giolito: STØRST AV ALT
 • Mikael Niemi: KOKE BJØRN
 • Anne Hege Simonsen: KJÆRLIGHET OG MØRKE
 • Tara Westover: NOE TAPT OG NOE VUNNET
 • Tore Renberg: INGEN TID Å MISTE
 • Michelle O’Bama: MIN HISTORIE
 • Lars Mytting: HEKNEVEVEN
 • Amor Towles: EN GENTLEMAN I MOSKVA begynte vi på i desember

Nå håper vi på å kunne treffes i januar og at alt snart blir normalt igjen.

 Kontaktperson: Turid Rørvik

Rapport fra litteraturgruppe 5

Gruppen har hatt 8 medlemmer i 2020. 

For oss som for alle andre har 2020 vært et spesielt år. Normalt møtes vi på Velferden i Porsgrunn en gang i måneden, men i år ble de fleste møtene avlyst på grunn av corona-pandemien. Vi møttes i januar, februar og mars, så hadde vi et møte privat i september.

Til hvert møte velger vi en bok som alle skal lese. Vanligvis varierer vi mellom skjønnlitteratur og sakprosa, mellom årets bøker og eldre litteratur. I år ble det bare dagsaktuelle bøker. Vi tar med bakgrunnsstoff som bokanmeldelser og informasjon om forfatteren, som oftest hentet fra internett.  Ingen har spesielt ansvar for dagens bok, alle møter på lik linje.

2020 har vi lest disse bøkene:

 • Shazia Majid: Ut av skyggene
 • Mimir Kristjansson: Mamma er trygda
 • Tiril Broch Aakre: Mødre og døtre
 • Nina Lykke: Full spredning

 Kontaktperson Margit Førland

Rapport fra litteraturgruppe 6 

Litteraturgruppe nr 6 har 6 medlemmer. Pga. Coronaen har vi bare hatt seks møter i år, de fleste på Skien bibliotek.
Vi har lest og diskutert følgende bøker:

 • Carl Frode Tiller: Begynnelse
 • Svetlana Alexijevits: Slutten for et røde mennesket
 • Magnhild Haalke:Alis sønn
 • Dostojevski: Brødrene Karamasov
 • Grytten: Flytande Bjørn

Kontaktperson: Sidsel Christensen

Rapport fra kunstgruppe 1

Her kommer en liten rapport fra kunstgruppe 1, det har jo ikke vært så stor aktivitet som vi har hatt tidligere.
Kunstgruppe 1 har har 10 medlemmer. Møtene holdes på Meierigården andre torsdag i måneden.

Pga. coronasmitte stengte Meierigården ned, vi mistet vårt vanlige møtelokale og myndighetene satte grenser for gruppemøter.

Våren 2020 hadde vi to møter med tema kubisme og kvinnelige kunstneres kår, og kunstneren Jan Groth. Da vi gikk fra hverandre håpet vi at høsten skulle bli bedre. Vårt første møte i september hadde vi i hagen til en av medlemmene der vi la en plan for resten av året. Vi fikk låne et lite møterom i Ælvespeilet til vårt oktobermøte. Temaet var da kvinnelige kunstneres kår. Deretter ble alt stengt ned igjen.

 Kontaktperson: Kari Beyer

Rapport fra kunsthistoriegruppe 4 (11 medlemmer)

Møtested: Helse- og aktivitetssenteret (Meierigården), Porsgrunn.
Pga. koronaåret har vi dessverre bare hatt ett møte der vi tok for oss Bård Breivik.

Kontaktperson: Anne-Kari Grønmark

Rapport fra geologigruppa

Geologigruppa har 10 medlemmer.
På grunn av pandemien har gruppa hatt redusert virksomhet dette året. 

Våren 2020 fikk vi til to samlinger. Et vanlig møte på Skien bibliotek og en tur til Gea Norwegica sitt kontor i Porsgrunn der vi fikk  god orientering  og omvisning.

Høsten 2020 hadde vi tre utflukter:

 • Den første til området rundt pukkverket på Hoppestad der vi fant gode eksemplar av calsedon og agat
 • Interessant utflukt til Valleråsen –  Bjørntvedtskauen – Røyskattlia der Porsgrunnmarmoren blei tatt ut. Ved Floodegården så vi at denne marmoren var brukt som fasadestein
 • På en tur langs Gjerpendalen fikk vi med oss mange av de flotte ca 40 helleristningsfeltene som ligger her

 Kontaktperson: Johannes Førland

Rapport fra musikkgruppen

Gruppen består av 10 medlemmer. Møtene holdes i Kulturskolens lokaler i Porsgrunn en gang i måneden vår og høst.  

Pandemien satte en stoppe for mye av aktiviteten i 2020. Vi rakk et møte i vårsemesteret hvor Bilder på en utstilling av Modest Musorgskij ble presentert. Vi tok en evaluering av gruppens virksomhet så langt og planla for resten av året. 
De tre møtene vi fikk gjennomført i høstsemesteret ble viet Beethovens 250-års jubileum i 2020. Tre av medlemmene presenterte et flott program om Beethovens liv og virke.

Kontaktperson: Patricia Flor

Rapport fra gruppe for samfunnsøkonomi

Studiegruppen ble etablert tidlig i 2013 med 6 medlemmer. Fra høsten 2016 har vi fått et nytt medlem i tillegg, et nytt medlem fra januar 2018 og nok et nytt medlem fra januar 2019. Samtidig har 3 valgt å slutte, slik at vi nå er 6.

I 2020 har vi bare gjennomført 4 av 8 planlagte møter i Meierigården/Ælvespeilet i Porsgrunn pga av koronaavlysninger.
Studiegruppen har arbeidet med Herman E Daly’s: “Beyond Growth – The Economics of Sustainable Development”.
«Hjemmeleksene» fra boken har stimulert gruppen til en rekke interessante diskusjoner omkring både teoretiske og dagsaktuelle problemstillinger.
I tillegg har mange av gruppens medlemmer deltatt på et 3 kvelders kurs i samfunnsøkonomi arrangert av Nestor Seniorutvikling i Melsomvik. Av disse ble bare ett gjennomført, igjen pga koronaavlysninger.

Om koronasituasjonen tillater det, vil gruppen gjennomføre de 6 gjenstående møteøkter med Herman Daly’s bok i 2021.

Kontaktperson: Erik Beyer

Rapport fra filosofigruppe 1

Vi er 6 deltakere, og møttes som vanlig på Velferden i Porsgrunn i januar og februar, hvor vi diskuterte filosofiske tekster med ord uttrykk og definisjoner av begreper. Deretter var det stans frem til september hvor vi møttes i biblioteket i Porsgrunn og var der året ut.
Vi har diskutert bærekraftig utvikling, samt samfunnsregulerende faktorer og virkemidler som skam og straff, bl.a. i forhold til smittevernet og klimaproblematikken. Videre tok vi opp temaet fra styrets program om at alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle, og dessuten diskutert en forståelse av «forstandens tre elementer» og om æresbegrepet.

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Rapport fra filosofigruppe 3

Vi er 9 medlemmer i gruppa.
Et medlem har vært med og fått meldinger fra gruppa, men ikke deltatt det siste året.

Vi hadde 3 møter på biblioteket i Skien før stopp i mars. 

 • 6. januar om Gen-teknologi og CRISP metode
 • 3, februar om Henrik Ibsens tenkning
 • 3. mars var møte var om «Klima -energi -CO2» hvor Finn Kikut var gjest. Han holdt et interessant foredrag for oss før diskusjon
 • Sommermøte 8. juni i Glassverandaen i Brekkeparken handlet naturlig nok om hva pandemien gjør med oss. Gunnar hadde sendt oss artikkelen «Pandemien og Kaos», tanker fra USA
 • 5. oktober om Marx versus Adam Smith og deres forskjellige økonomiske syn
 • 5. november hadde vi siste møte om Simone de Beauvoir & kvinnesyn. De 2 siste møtene med utvidet plass og god avstand på biblioteket

 Kontaktperson: Joron Kielland

Rapport fra samtalegruppen

Det ble jo et spesielt år for oss alle i ALL, og medlemsmøtene opphørte i mars  frem til høsten. Vår gruppe hadde vanlige sammenkomster i januar og februar. Fra og med april ble det foretatt en viss omstrukturering, og vi ble enige om å holde gruppen «samlet», ikke fysisk men via e-post. Som leder lanserte jeg en del oppgaver, både av språklig art – som å definere enkelte ord og uttrykk – samt at vi på den måten «diskuterte» den aktuelle smittesituasjon, med nedstengningen av Norge, og andre nasjonale og internasjonale hendelser. Dette ved hjelp av innspill fra hver av oss på nettet til de til enhver tid foreliggende tema. Vi holdt det gående mer eller mindre regelmessig frem til 12.juni. Da sommer-avsluttet vi med et samlet og hyggelig fysisk treff i Brekkeparken.
I høst har vi hatt våre møter i biblioteket i Porsgrunn. Gruppen har bestått av 7 deltakere, hvorav 2 til dels har befunnet seg i Sverige og da stått litt på sidelinjen.

Gode diskusjoner, alle deltar og setter pris på samværet. Litt mail-kontakt/info har vi mellom møtene.
Håper vi snart kan fortsette møtene våre.

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Rapport gruppe for sosiale medier

Gruppen har 7 medlemmer. Vi har møte hver siste tirsdag i måneden kl. 11- 13 i Meierigården i Porsgrunn. Nå i koronatiden har vi hatt møter på Skype, og også prøvd ut andre plattformer for internettmøter. 

Nye medlemmer er velkomne!                                                                                  

Kontaktperson: Frank Siljan