Årsrapport studiegruppene 2021

ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 100 medlemmer i disse studiegruppene.
Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig Stein Devik – stein.devik@gmail.com.
Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe.

På grunn av koronapandemien har også 2021 vært et spesielt år som har påvirket studiegruppenes arbeide.

Litteraturgruppe 3

Gruppen har 7 medlemmer og møtes én gang i måneden på Skien bibliotek. Til møtet leser vi den samme boken, og et medlem finner og legger frem stoff om den aktuelle forfatteren. På sesongens siste møte bestemmer vi hvilke bøker vi skal lese kommende sesong, og vi baserer oss på bøker som vi kan låne på biblioteket.

I 2021 har vi avlyst 6 av årets 9 planlagte møter pga. koronapandemien. I år har vi derfor kun lest følgende bøker:

 • Carsten Jensen: Den første sten og
 • Ernest Hemingway: Den gamle mannen og havet.

Kontaktperson: Bjørg Holmen

Litteraturgruppe 4

Møtevirksomheten vår ble enda dårligere enn i 2020. Vårt faste tilholdssted, Meierigården, var stengt til oktober. En stund var det ikke lov å møtes flere enn 5 og vi er 8. Men vi har da fått lest og diskutert noen bøker.

 • Amor Towles: En gentleman i Moskva
 • Tore Renberg: Tallak til Ingeborg
 • Douglas Stuart: Shuggie Bain
 • Madam Nielsen:Den endeløse sommeren
 • Karl Ove Knausgård: Morgenstjernen.

Kontaktperson: Turid Rørvik

Litteraturgruppe 5

Gruppen har hatt 7 medlemmer i 2021. Vi møtes en gang i måneden i Meierigården i Porsgrunn. Vi velger én bok for hvert møte, alle leser samme bok. Ingen har spesielt ansvar for diskusjonen, alle møter på like fot. Som oftest tar vi med bakgrunnsstoff om bok og forfatter, gjerne anmeldelser, f.eks. stoff vi finner på nettet. Vi blir gjerne enige om bokvalg for et halvår av gangen og prøver å ta med vinnerne av årets pris fra Nordisk Råd og Nobelprisen når det passer. Ellers veksler vi mellom skjønnlitteratur og sakprosa.

På grunn av corona-epidemien er det blitt få møter i 2021. Vi hadde ingen samlinger i vårhalvåret, men i høstsemestret gjennomførte vi våre fire møter. Da ble disse bøkene diskutert:

 • Lars Saabye Christensen: Min kinesiske farmor
 • Audur Olafsdottir: Stiklingen
 • Cecilie Enger: Det hvit kartet
 • Abid Raja: Min skyld.

Kontaktperson: Margit Førland

Litteraturgruppe 6

Vi er 6 medlemmer, vi møtes på Skien bibliotek 1 gang i måneden.

I 2021 har vi lest følgende bøker:

 • Arr av Audur Ava  Olavsdottir
 • Kompani Orheim av Tore Renberg
 • Thereses tilstand av Hanne Vibeke Holst
 • Høst av Ali Smith
 • Noe tapt og noe vunnet av Tara Westover
 • Profeten i Evighetsfjorden av Kim Leine
 • Kommandørens døtre av Jonas Lie
 • Uten en tråd av Jens Bjørneboe
 • Thomas F’s siste nedtegnelser av Kjell Askildsen.

 Kontaktperson: Connie Dahl Davidsen

Kunsthistoriegruppe 1

Vi har i dag seks medlemmer og møtested er fortsatt Meierigården i Porsgrunn.
På grunn av corona situasjonen har vi måttet følge myndighetenes begrensninger mht møteaktivitet.
Vi har hatt tre møter i 2021 der temaet har vært grafikk. Vi har fått demonstrert både redskaper og teknikker samt eksempler på resultat i form av bilder.

Kontaktperson: Kari Beyer

Kunsthistoriegruppe 4

Gruppen har nå 10 medlemmer. Ønsker 1-2 til, helst menn.*
Møtested: Helse- og aktivitetssenteret (Meierigården), Porsgrunn.

Pga. enda et koronaår har vi dessverre bare hatt 3 møter der vi tok for oss:

 • Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), fransk kunstmaler og litograf
 • Gunn Vottestad (f. 1949), norsk maler grafiker og 2 Gudbrandsdals-malere:
 • Kristen Holbø (1869-1953) og Lars Jorde (1865-1939)

Kontaktperson: Anne-Kari Grønmark

Geologigruppe

Gruppa har 9 medlemmer.

Vi har ikke fått til noen innendørsmøter dette året.
Men våren 2021 hadde vi to utfarter, begge til samme område.

Vi besøkte det gamle svovelkis-skjerpet ved Oddebakken. Videre så vi på flere varianter av rombeporfyr og basaltforekonster inn mot naturreservatet Gunnborgsdalen.
Høsten 2021 gikk første tur til et apatitt-skjerp ved Vinjestranda.
Neste tur var langs Kyststien til Rakke der larvikitten er framtredende. Noen eksempler på den flotte, men sjeldne «månesteinen» fant vi dessverre ikke.
I november besøkte vi geologieksperten Alf Olav Larsen som trakk fram interessante trekk ved geologien fra Langesundfjorden. Han viste oss spesielle mineraler som få av oss hadde sett før, blant annet «alflarsenitt» som ikke er funnet andre steder i verden.

Kontaktperson: Johannes Førland

Gruppe for klassisk musikk

Gruppen består av 11 medlemmer. Møtene holdes i Kulturskolens lokaler i Porsgrunn en gang i måneden vår og høst.  Deltakerne har etter tur ansvar for presentasjon.  Man velger selv tema og form for fremføring. Underveis er det tid for spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Møtene i 2021 var også preget av pandemien. På januarmøte hadde vi «ønskekonsert» hvor hvert medlem presenterte et musikkstykke på maks. 10-15 min. Resten av vårsesongen ble avlyst. Høstsesongen klarte vi å gjennomføre med bl.a. Ønskekonsert, Glimt fra radioprogramserien «Kjetil lærer klassisk» på NRK P2, og Hoffmanns eventyr. På juleavslutning var det musikkquiz etterfulgt av et hyggelig kafébesøk.

Kontaktperson: Patricia Flor

Samfunnsøkonomi

Vi er 6 medlemmer og møtes en gang i måneden. I 2021 har vi bare gjennomført 4 av 8 planlagte møter pga av koronaavlysninger i første halvår. Studiegruppen har arbeidet med Herman E Daly’s: “Beyond Growth – The Economics of Sustainable Development” som vi avsluttet og ga oss i stedet i kast med Mariana Mazzucato: «En ny økonomi» som vi har ambisjoner om å komme gjennom i første halvår 2022. Boken behandler hvordan omfattende endringer kan gjennomføres med vekt på endringer i samspillet mellom statsapparatet og det private næringsliv.

Kontaktperson: Erik Beyer

Filosofigruppe 1

Gruppen har 6 medlemmer. Vi møttes som vanlig på Velferden i Porsgrunn i januar og februar og fra september i biblioteket i Porsgrunn. Vi har diskutert blant annet bærekraftig utvikling, samt samfunnsregulerende faktorer og virkemidler som skam og straff, bl.a. i forhold til smittevernet og klimaproblematikken. 

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Filosofigruppe 3

Gruppen har 9 medlemmer. Vi hadde 3 møter på biblioteket i Skien før stopp i mars. Tema var Gen-teknologi og CRISP metode, Henrik Ibsens tenkning, Klima -energi -CO2.
Sommermøte om hva pandemien gjør med oss. Høstens møter om Marx vs Adam Smith og Simone de Beauvoir & kvinnesyn.

Kontaktperson: Joron Kielland

Samtalegruppe

For samtalegruppen har det vært 5 møter, inkludert et vårmøte i Brekkeparken. De øvrige 4 i Meierigården. Vi er 7 medlemmer som samtaler og diskuterer dagsaktuelle emner og hendelser uten noen omfattende innledning og overordnet tema. Samtalens utvikling gjennom våre 2 timer skjer gjerne ved assosiasjoner med vurderinger som kan medføre en ganske omfattende tankevirksomhet som skal omskapes til relevant språklig innspill.

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft

Gruppe for sosiale medier

Gruppen har 6 medlemmer. Vi har normalt møte hver siste tirsdag i måneden kl. 11- 13 i Meierigården i Porsgrunn. Nå i koronatiden har vi hatt møter på Skype, og også prøvd ut andre plattformer for internettmøter.  Nye medlemmer er velkomne!

Kontaktperson: Frank Siljan