Årsrapporter 2017 fra studiegruppene

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2017. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå på venteliste i ALL.

ÅRSRAPPORT 2017 FRA LITTERATURGRUPPE 2

Vår gruppe har bestått av åtte medlemmer Vi møtes på Skien bibliotek.

Vi har hatt åtte møter i 2017.

 • Vi har lest følgende bøker:
 • Betty Smith Et tre vokser i  Brooklyn
 • Liv Køltzow Melding fra alle reisende
 • Jørgen Norheim Aldri redd for mørkets makt
 • Kjell Askildsen Vennskapets pris
 • Åsne Seierstad To søstre
 • Vigdis Hjorth Arv og miljø
 • Jan Guillou Brobyggerne

I mai var vi på Langesund Bad – med foredrag. Desembermøtet ble avlyst pga. frafall.

Vi starter møtene med diktforelesning. Et av medlemmene presenterer forfatteren og et annet presenterer boken. Dette går på innhold, men særlig på det som har fanget og interessert leseren. Etterpå diskuterer vi boken – og ofte forfatteren.

Bøkene vi skal lese, avtaler vi i fellesskap. Vi tar hensyn til hvor lett det er å få tak i bøkene på biblioteket.

Kontaktperson: Kathelijne Janssens

ÅRSRAPPORT 2017 FRA LITTERATURGRUPPE 3

Vi har helt siden oppstart i 2004 fulgt det samme opplegget, nemlig å møtes én gang i måneden på Skien bibliotek. Til møtet leser vi den samme boken, og et medlem finner og legger frem stoff om den aktuelle forfatter. Gruppen har for tiden 7 aktive og 1 passivt medlem.

På sesongens siste møte bestemmer vi hvilke bøker vi skal lese kommende sesong, og vi baserer oss på bøker som vi kan låne på biblioteket. I år har vi lest følgende bøker:

 • Morrison, Toni Elskede
 • Lawrence, D.H. Sønner og elskere
 • Køltzow, Liv Verden forsvinner
 • Sandemose, Aksel En flyktning krysser sitt spor
 • McCullers, Carson Hjertet er en ensom jeger
 • Zweig, Stefan Verden av i går
 • Nilsen, Tove Vingetyven
 • Duras, Marguerite Elskeren
 • Birgisson, Bergsveinn Svar på brev fra Helga

Kontaktperson: Bjørg Holmen

 ÅRSRAPPORT 2017 FRA LITTERATURGRUPPE 4 

Vår gruppe har 8 medlemmer. Vi møtes på Velferden i Porsgrunn siste tirsdag i måneden. Noen møter har vi hatt privat.
Vi leser samme bok og diskuterer denne, så det er viktig å finne bøker med noe som fenger. Det er alltid interessant å oppdage hvor forskjellige vi er. Vi har virkelig hatt mange gode diskusjoner.

Forfatterne vi har vært innom i år er:

 • J. WATSON,
 • ISABEL ALLENDE,
 • KNUT HAMSUN,
 • ÅSNE SEIERSTAD,
 • MAJGULL  AXELSSON,
 • BRYNJULF TJØNN,
 • LINDA BOSTRØM KNAUSGÅRD,
 • HANS FALLADA
 • og til slutt en meget innholdsrik reiseskildring av ERIKA FATLAND.

Kontaktperson: Turid RØRVIK

ÅRSRAPPORT 2017 FRA LITTERATURGRUPPE 5

Vi er 7 medlemmer som møtes 10 ganger i året, som oftest mandag før ALL møtet. Vi bruker Velferden i Porsgrunn som møtested, bortsett fra møtet i juni. Da møtes vi på en av byens kafeer eller privat.

Til hvert møte velger vi en bok som alle skal lese. Vi varierer mellom skjønnlitteratur og sakprosa og prøver å få med årets nobelprisvinner og andre som er i nyhetsbildet. Norske og utenlandske forfattere er representert. Vi tar med bakgrunnsstoff som bokanmeldelser og informasjon om forfatteren, som oftest hentet fra internett.

I 2017 har vi lest disse bøkene:

 • Karl Ove Knausgård Om våren
 • Vigdis Hiorth                    Arv og miljø
 • Aasne Seierstad               To søstre
 • Ivo de Figuereido             En fremmed ved mitt bord
 • Selma Lønning Aarø          Hennes løgnaktige ytre
 • Joachim Førsund              Ildverket
 • Linda Bostrøm Knausgård Velkommen til Amerika
 • Susan Schwartz Senstad   Musikk for det tredje øret
 • Kar Ove Knausgård          Så mye lengsel på en så liten flate
 • Mari Jonassen                 Kjærlighet og arbeid

Kontaktperson Ingrid Stige / Reidun Thorshaug

 ÅRSRAPPORT 2017 FRA LITTERATURGRUPPE 6

Vi er fortsatt 6 medlemmer og møtes på Skien Bibliotek en gang i måneden. Siste møte i hvert semester møtes vi privat. Første møte i høstsemesteret refererer vi hver vår selvvalgte bok som vi har lest i løpet av sommeren. Vi har derfor ingen felles bok i september.

I 2017 har vi lest følgende bøker:

 • P. Jacobsen Niels Lyhne
 • Bergsveinn Birgisson    Brev frå Helga
 • Rune Christiansen       Ensomheten i Lydia Enemans liv.
 • Tove Ditlevsen            Barndommens gater
 • Edward Hoem             Slåttekar i himmelen
 • Edward Hoem             Bror min på prærien
 • Brit Bildøen                6 dager i august
 • Tore Renberg             Du er så lys

Bøkene vi refererte etter sommeren var:

 • Vigdis Hjort Arv og miljø
 • Charlotte Rørth Jeg møtte Jesus
 • Jette Kaarsbøl Den lukkede bok
 • Maja Lunde Bienes historie
 • Machiavelli Fyrsten
 • Jens Bjørneboe Uten en tråd

Kontaktperson: Hege Skabo

ÅRSRAPPORT 2017 FRA FILOSOFIGRUPPE 1

Det ble avholdt 8 møter i 2017.
Møtene ble holdt i Meierigården på Velferden i Porsgrunn.
Studiegruppen hadde 8 deltagere.

Det er 500 år siden Luthers arbeid med å forbedre pavekirken førte til brudd og dannelse av reformerte kirkesamfunn i Europa. Vi ville forsøke å finne betydningen av denne revolusjonen og drøftet noen av endringene den medførte.
Bibelen ble oversatt til tysk, noe som fikk stor betydning for språkutviklingen i Tyskland.
Oppfinnelsen av boktrykkerkunsten gjorde at denne bibelen fikk stor utbredelse.  Noe liknende skjedde trolig i andre europeiske land.
I Norge ble en dansk oversettelse tatt i bruk. Noe som medførte at det tok lang tid før de nye tankene slo rot.
Bruddet med pavekirken i Roma førte til en mer selvstendig og nasjonal utvikling.

Utviklingen av næringsliv og økonomi synes å ha kommet lenger i de reformerte landene enn i de katolske landene i syd. Det har vært hevdet at dette skyldes ulike holdninger til næringsliv og arbeid. Vi stilte oss åpne for denne muligheten, men var forsiktige med å konkludere.
En undersøkelse som er utført på oppdrag av Forskningsrådet, viser liten tillit til forskningsresultater i den norske befolkning. Vi stilte spørsmålet:  kan vi stole på Forskning ?   Vi drøftet boken «Miljømyter», forfatter Morten Gjødal. Gjødal er kritisk til mange av forskernes resultater på området miljø og klima. Vi tok ikke standpunkt til påstandene i boka, men fant det rimelig at mange kunne bli usikre på det forskerne hevdet. En kritisk tolkning også til forskerne er sunt, men bør ikke føre til handlingslammelse. Vi drøftet også faktorer som kan føre til gale resultater, bl.a. hvem som betaler for forskningen, holdningen til forskeren og bevisst juks.
På ALL-møtet i september holdt professor Johan Vetlesen foredrag om ondskap. På neste møtet i filosofigruppen tok vi utgangspunkt i foredraget og drøftet hva ondskap er. Det synes å være er utømmelig tema!

Kontaktperson Leif Stige

ÅRSRAPPORT 2017 FRA FILOSOFIGRUPPE 3

Vi har hatt et nytt godt år gruppen, med godt frammøte og svært interessante diskusjoner. Vi har hatt 9 møter, som før på Skien Bibliotek. Det er 10 medlemmer i gruppen.

Vi fortsatte dette året med opplysningstidens tenkere, tok for oss Edmund Burke, så over på mer økonomiske emner v. Adam Smith og Karl Marx. Deretter forberedte vi oss på Friedrich Nietzsches filosofi, først gruppen alene, så fikk vi et meget interessant tilbud om gjesteforelesning (vederlagsfritt) fra Georg Olavi Pøyhønen, adjunkt, filosof og leder av Ibsenforbundet. Han har skrevet en rekke interessante artikler/foredrag om div. emner innen filosofien, og han synes det er interessant å diskutere disse med oss etter foredragene.
Foredraget om Nietzsche var så flott lagt fram at gruppen gjerne ville invitere ham igjen, så han har forelest 3 ganger i høstsemestret om språkfilosofi, under tittelen:»Språk og makt».  I løpet av høstsemestret tok vi også for oss den svært aktuelle og kontroversielle filosofen Peter Singer, gjesteforeleser v.UiO i høst.

Vi gleder oss over våre svært så givende møter i filosofigruppe 3.
Nevnes bør vel også at vi på hvert møte bestemmer neste gangs tema, slik at de som vil kan lese seg opp.

Kontaktperson: Hildegunn Kjørholt

ÅRSRAPPORT 2017 FRA KUNSTHISTORIEGRUPPE 1

Gruppen består av 8 medlemmer. Vi har våre møter på Helse- og Aktivitetssenteret i Porsgrunn. Det siste året har vi hatt 8 møter. Vårsemesteret startet vi med at en i gruppen presenterte en ny kunstner for resten av gruppen.

Willibald Storm var første mann ut. Han kom til Norge fra Wien i 1957 som konditor.
Asger Jorn født 3. mars 1914 – død 1957, dansk kunstner og essayist.
Alphons Mucha f. 24. juli 1860 – død 4. juli 1939, tsjekkisk maler, plakatkunstner og kunsthåndverker.
Kjell Nupen (1955 – 2014) var utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og ved Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf.
Hannah Ryggen f. 21 mars 1894 – død febr 1970 i Trondheim. Ryggen var utdannet maler, men valgte seg kunstverk politisk og personlig gjennom billedveven.
I høsthalvåret har vi repetert store deler av Barokken og Renessansen.

Kontaktperson: Liv Berit Aadna

ÅRSRAPPORT 2017 FRA KUNSTHISTORIEGRUPPE 2 «EMERITUS»

Gruppen har nå 8 medlemmer efter at 2 har sluttet på grunn av helsen og høy alder. Møtestedet er som før i Helse- og aktivitets-huset i Porsgrunn.

Efter 2016 høstens studier fortsatte vi på nyåret 2017 med Emil Nolde og Erich Heckel som var med på å danne ”Die Brücke” og ”Der Blaue Reiter” – som de ledende ekspresjonister. Edvard Munch var en av Emil Noldes forbilder – de brukte begge farger til sjelelig uttrykk, og spiller på fargenes abstrakte kvaliteter, deres egenverdi og mulighet til å uttrykke følelser. De var også inspirert av Van Gogh’s subjektive fargebruk og hans lyriske landskap med stor lyskraft og intensitet. Dette var en ansvarsfull og berikende del av kunstutviklingen i Europa.

Men vi dro tilbake til Norge og til Emanuel Vigeland, f.1875 – 1948.
Som ung gutt mistet han det ene øyet, men det hindret ham ikke å følge sine talenter og evner innen skapende arbeid. Han ville lære kirkekunsten i alle dens former – fresco, – glassmalerier, – mosaikk, og skulptural utsmykning. Se på glassmaleriene i Borgestad kirke, og utsmykningen av Gjerpen kirke med mosaikk i apis og altertavle- prekestol – døpefont m.m. Noen av de viktigste verkene er i 16 kirker og 4 domkirker. Hans hovedverk innen glassmaleriet finnes i Oscarskyrkan i Stockholm, for det ble han tildelt riddartecknet av den ”Svenske Kunglige Nordstjernorden”.

Det ble ingen utenlandstur i år. Vi dro til Oslo og besøkte Emanuel Vigeland Mausoléet på Slemdal – ”Tomba Emanuelle” med en 800 kvm. stor freske som bærer navnet ”Vita”. Vi benyttet anledningen til nok en gang å se vår flotte nasjonale samling av malerier i Nasjonalgalleriet. 

Da høsten kom ville vi fordype oss i billedhuggerkunsten. Hva er en skulptur? Vi startet med historikk og teknikker; fra ”Hodet fra Jerico” – skulptur av soltørket leire ca 2000 år f.Kr.; og ”Head of Man” av Paul Klee i 1922 – og helt frem til Gustav Vigeland’s ruvende verk.

Fortsatte så med Olav Glosimott, f. i Seljord 1821, død i København 1901. Han begynte å skjære i tre, derefter å arbeide med sølv, men dro til Kristiania som møbelskjærer, – fortsatte så til Danmark og begynte på det Kongelige Danske Kunstakademiet hvor han hugget i marmor. Han stilte ut på store nordiske og internasjonale utstillinger, han vant medaljer, og ble innkjøpt av Kristiania kunstforening. Det er vanskelig å gi en oversikt over hans uvanlig omfattende produksjon gjennom de 50 årene i utlandet. Storparten er i danske og tyske kunstsamlinger.

En annen telemarking – Gunnar Utsond f.1864 i Kviteseid – død i 1950. Han ble først utdannet tannlege, men ville bli billedhugger. Han dro til Paris hvor han kom i kontakt med Auguste Rodin. Og det ble avgjørende for Gunnar Utsonds kunstneriske utvikling. Han fant det samme temperament med kraft og dynamikk hos Auguste Rodin som han hadde selv. Han stilte ut et stort verk på Verdensutstillingen i Paris 1900 hvor han fikk rosende omtale av Chr.Krogh og en rekke franske kunstautoriteter. Motivene var fra Johannes åpenbaring – ”En dommedagsscene” og ”Helvetes porter”. Med skulpturen ”Helhesten” fra norrøn mytologi fikk han gullmedalje. Han laget Welhavenmonumentet, – Sam Eyde monumentet, – Vinje monumentet, – statue av konsul Lars Christensen og av Camilla Collet. Ved opprettelsen av Statens Kunstakademi i 1909 ble Gunnar Utsond Norges første professor i billedhuggerkunst.

Wilhelm Rasmussen f.1879- 1965.
Han er født i Skien, og gikk på Skien Latinskolen. Var elev av B. Bergslien og Lars Utne, og dro derefter til Italia og Paris for å studere billedhuggerkunst. Han hadde utsmykningen av Nidarosdomen. Han laget 12 relieffer til feltene over vestskipets arkader. Det største arbeidet ble ”Korsfestelsesgruppen” i stein som er plassert over vestfrontens hovedportal. Gruppen er flankert av de 12 apostlene. Han andre store arbeid er ”Sagasøylen” – en billedlig fremstilling av Norges historie fra slaget i Hafrsfjord til Grunnlovens fedre på Eidsvoll. Han var også professor i billedhoggerkunst ved Statens Kunstakademi.

Knut Skinnarland f.1909 – 1993.
Han er født i Rauland, studerte først i Norge, så i Frankrike, England, Belgia og Holland. Han var også med på utsmykningen av Nidarosdomen med 6 store og 30 mindre figurer.

John Savio f.1902 – 1938.
Tidligere var man mest opptatt av Savios samemotiver og skildringer av det ensomme menneske og naturens storslåtte og truende krefter, med sine hunder og samer i det eksotiske miljøet i nord. Men i senere tid er hans natur- og landskaps – skildringer fra Tromsø og Svolvær-motivene blitt stadig viet større oppmerksomhet. Etter en rekke minneutstillinger skriver kunsthistorikeren Harry Fett: Savios kunst har vokst frem til noe mer enn bare samisk etnografi. Den gir en samtidsskildring av et folk som helt inntil vår tid lever sitt førhistoriske liv sammen med dyr i en storslagen natur. Det er et stort stykke Norge han har skildret – ikke med turistens øyne – men med rasens egen. Han har ikke bare forklart oss denne store del av Norges rike, han har også gjort den umistelig.

Kontaktperson Gerd Kongstvedt Schjerven.

ÅRSRAPPORT 2017 FRA KUNSTHISTORIEGRUPPE 4

Vi er 10 (11) deltakere.  Møtested: Helse- og aktivitetssenteret, Porsgrunn.  2-timers møte siste onsdag i måneden, og i 2017 ble det avholdt 7 møter.  Temaer:

” Karl Johans gate” – div. kunstnere, Jan Petter Bratsberg, Harriet Backer, Borghild Røed Lærum, Flamsk maleri m/hovedvekt på Rubens,

Helene Schjerfbeck,” Jul i kunsten”. 

Foredragsholder velger selv kunstner og form for fremføring. Etterpå er det tid for spørsmål, kommentarer og diskusjon. 

I mai hadde vi en fin tur til Oslo rådhus med omvisning. 

Også i år avsluttet vi året med en særdeles hyggelig frokost hos Lise Aasland. 

Kontaktperson: Anne-Kari Grønmark

ÅRSRAPPORT 2017 FRA GEOLOGIGRUPPA

Geologigruppa har 8 medlemmer og har hatt 8 samlinger i 2017. Samlingene har vi til vanlig dagen før ALL-møter.  Vinterstid har vi samlingene på Skien Bibliotek.

Vi tar opp emner som vi på forhånd har valgt ut. Faglig lesestoff finner vi i bøkene «Landet blir til», «Norge blir til», «Geologisk fører for Grenland» og andre faktabøker. Stoff hentes også i stor grad fra Internett. Vi legger stor vekt på lokale forhold og ser på prøver av bergarter, mineraler og fossiler fra egne samlinger.

Gruppa har det siste året hatt utfart til Geiteryggen, Bolvik jernverk/Grueåsen og dagstur til mineralforekomster i Kragerø-distriktet.

Vi har også besøkt to private mineralsamlinger.

Kontaktperson Johannes Førland

ÅRSRAPPORT 2017 FRA GRUPPE FOR SOSIALE MEDIER

Gruppen har 8 medlemmer (1 dame, 7 menn) og holder månedlige møter, nå på Meierigåren i Porsgrunn i den tidsperioden ALL har møter.

Det er en brukbar internettforbindelse på stedet. Om den så mangler bruker vi ‘hotspot’ teknologien på smartphone av en av deltagerne. Møtetidspunktet er flyttet til slutten av måneden, ikke for tett inntil ALL-møtene. 

«Sosiale medier» er et vidt begrep og ikke bare Facebook og Twitter. I tillegg tar vi opp generelle og spesifikke problemstillinger, som bruk av PC, nettbrett og internett, og academia.edu, vårt digitale liv, tarmflora transplantasjon, bitcoin og blockchain teknologi, m.m.

Vi har et eget lukket nettsted til kommunikasjon og til arkivering av referater. Se http://studiegruppe.toresu.com.  Vi har også en Facebookgruppe, men den er ikke brukt siste semesteret, kanskje fordi kontaktpersonen ikke er på Facebook.

Møteplan for 2018 foreligger.

Kontaktperson: Fokke van der Meer

ÅRSRAPPORT 2017 FRA GRUPPE FOR SAMFUNNSØKONOMI 

Studiegruppen ble etablert tidlig i 2013 med 6 medlemmer. Fra høsten 2016 har vi fått et nytt medlem i tillegg, samt nok et nytt medlem fra januar 2018. Samtidig har 2 valgt å slutte, slik at vi stadig er 6.

I 2017 har vi hatt 8 møter i Meierigården i Porsgrunn hvor gruppen har kollokvert over Joseph Stiglitz: «Globalisering som virker», gått gjennom NoU2017:2 «Konsekvenser av innvandring» og NoU 2017:4 «Delingsøkonomi», før vi fra høsten tok fatt på Atkinson’s «Ulikhet». Denne boken regner vi at «varer» frem til jul 2018. Vi hadde en krevende prosess for å velge ut ny bok etter Stigliz – dels med hjelp av fagfolk på feltet.

«Hjemmeleksene» fra bøkene har stimulert gruppen til en rekke interessante diskusjoner omkring både teoretiske og dagsaktuelle problemstillinger.

Kontaktperson: Erik Beyer

ÅRSRAPPORT 2017 FRA SAMTALEGRUPPE

Gruppen består av 6 deltakere. Den har intet overordnet tema, men er en samtalegruppe i egentlig forstand, i vesentlig grad om aktuelle begivenheter som politikk, dagligdagse hendelser knyttet til presse/medieoppslag samt personlige opplevelser av mer allmenn interesse. Metoden er basert på innfall og assosiasjoner iblandet en fantasi-evne. Det kan være nyttig å venne seg til å sette ord på tanker.

Kontaktperson: Ragnar Wesseltoft