Studiegrupper

Årsrapport fra studiegruppene 2022

ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2022. Til sammen deltar ca100 medlemmer i disse studiegruppene. Enkelte grupper synes de er fulltallige, mens andre gjerne tar inn nye deltakere. Medlemmer somønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson ellerstyrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersomnoen ønsker å etablere en ny studiegruppe.Styrets studiegruppeansvarlig:Stein Devik,

Årsrapport fra studiegruppene 2022 Les mer »

Årsrapport studiegruppene 2021

ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 100 medlemmer i disse studiegruppene.Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig Stein Devik – stein.devik@gmail.com.Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe. På grunn av koronapandemien har også 2021 vært

Årsrapport studiegruppene 2021 Les mer »

Årsrapport studiegruppene 2020

ALL Grenland har 14 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 110 medlemmer i disse studiegruppene. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe. På grunn av corona har 2020 vært et spesielt år

Årsrapport studiegruppene 2020 Les mer »

Årsrapport studiegruppene 2019

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2019. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson. Styrets studiegruppeansvarlig kan også være behjelpelig, enten for å få vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidra til å opprette en ny gruppe.

Årsrapport studiegruppene 2019 Les mer »

Årsrapport studiegruppene 2018

ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2018. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå

Årsrapport studiegruppene 2018 Les mer »