De nye Silkeveiene – fra Kina via Afrika til Norge (Referat)

17. januar 2023, kl 1100 – 1330, Ælvespeilet, Porsgrunn. Foredragsholder: tidl. Dagsrevy-anker og Afrika-korrespondent EINAR LUNDE.

Leder Kari Bosheim ønsket 166 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen. Olav Røyneland fremførte diktet: «Faren til den heimanfarande sonen» av Aasmund Olafsson Vinje.

Foredraget

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag: De nye Silkeveiene – fra Kina via Afrika til Norge v/ tidl. Dagsrevy-anker og Afrika-korrespondent EINAR LUNDE.
Lunde tok oss med på en spennende reise fra Kina via Afrika til Norge. Den inneholdt samfunnsutvikling, investeringer, finansiering, råmaterialer, teknologiutvikling og en stor porsjon politikk.
Einar Lunde jobbet 40 år i NRK og ble invitert til å fortelle fra yrkeslivet sitt. Lunde valgte en tidligere reportasje om norsk u-hjelp og Norges innsats i Sør-Sudan. Einar Lunde og tv-teamet reiste tilbake til Sør-Sudan for å rapportere om endringer og om mulig treffe mennesker Lunde intervjuet tidligere. Det ble et brutalt møte med det «nye» Sør-Sudan. Skrekkopplevelsen startet med at de kjørte over 2 barn. Lunde skrek at de måtte stoppe. Sjåføren skrek tilbake: Da dreper de oss. De måtte ikke stoppe, mobben tok hevn og gikk til angrep på bussen.
De prøvde å komme seg unna, hvorpå de punkterte noen kilometer lengre fremme. Sjåføren stakk av og skrek at hver fikk komme seg bort. En gutt kom syklende og så det hele, han dro tilbake til landsbyen og rapportere hvor de var. Alle var livredde. De klarte å komme seg til en politistasjon noen kilometer lengre fremme. Der fikk de rapportert om hendelsen og slått alarm til politi og helse. Barna overlevde.
På reportasjeturen kom de til en landsby hvor kineserne bygde mobilmaster. Lunde & teamet skjønte ikke hvordan dette hang sammen. Arbeidsfolkene ba de reise til neste landsby. Der var det markedsdag og veldig mye folk. Kø både her og der. Innbyggerne hadde mobiltelefoner, alle som en, ladet med solceller. De vippset penger mellom kjøper og selger. Dette lenge før vi i Norge brukte teknologien. Telefonen var «banken» deres. Alle var online takket være kineserne som hadde investert og bygd ut teknologien – lenge før vi var på det nivået.
Lunde husket når de kom til hovedstaden i Tanzania. Et slumområde hvor de fikk oppleve et «Soria Moria slott», bestående av store saler med marmor og fullt av folk. Det var jernbanestasjonen som Kineserne hadde bygget. En topp moderne jernbane. Kina hadde gjort avtale med Tanzania og nabolandene om å investere stort i kommunikasjon. Kina lånte de penger og investerte. Kina blandet seg ikke inn i styre og stell. Motytelsen var lojalitet. Ingen protester f.eks. i FN. Kina fikk mange lojale nasjoner.
Så, plutselig stoppet alt opp. President Mao Zedong døde. Kina brukte 2 år på å etablere et nytt lederskap. Deng Xiaoping ble valgt som ny leder. Han innførte markedsøkonomi og hadde store ambisjoner. Først utviklet de Kina med jernbane, bruer, motorveier og velfungerende byer.
Utviklingen stoppet med et Kina som manglet råvarer. De fikk gode avtaler i Afrika. Kina utviklet og bygde jernbane, bruer, motorveier og utviklet velfungerende byer. Afrika fikk tilgang til infrastruktur og teknologi på høyde med Europa. Kina fikk mineraler og råstoffer for å utvikle sin virksomhet. Denne vinn – vinn avtalen fungerte fint i mange år. Noen ble redd de Afrikanske landene skulle havne i en gjeldsfelle til Kina.
Hovedansvaret for OL arrangementet i Beijing, bygging og gjennomføring, hadde Xi Jinping. Han ble senere valgt som president. Xi Jinping hadde store mål for utviklingen. Det kinesiske Belte-vei-Initiativet (BRI), også kalt Den nye silkeveien. Det er et gigantiske utviklings- og investeringsprosjekt som strekker seg fra land i Øst-Asia til Europa. Dette var etablert med hemmelige avtaler uten innsyn fra andre. Kina investerte stort for å bygge veier, broer, havner og sykehus i mange land i Afrika og Sentral-Asia.
Kina lanserte 2 nye Silkeveier. Den ene var med vei og jernbane mot vest. Den andre var sjøveien til vesten og Europa. Kina planlegger for en alternativ Silkevei, nord for Russland og til Kirkenes. Herfra med ny jernbane til Helsingfors og Europa.
Kina gjorde avtale med Republikken Djibouti som er det minste landet på Afrikas horn. Her ble det bygget opp et større havneområde. Djibouti hadde problemer med å drifte dette. Kina fikk lov å bygge militærbase der og tok over hele driften. Herfra kan Kina overvåke all skipstrafikk, nord – sør og gjennom Suezkanalen. Full kontroll.
Siste nye Silkevei er i cyberspace. Kina har bygget opp teknologien og opererer i dag world wide. Mange i vesten er redd dette gir Kina fordeler og henter inn, også sensitiv, informasjon fra vesten og Europa.
I dag har pandemien og krigen i Ukraina stoppet videreutviklingen av Silkevei-prosjektet. Ukraina hadde en geografisk nøkkelrolle i Silkeveien. Mange land opplever nå økonomisk tilbakegang og gjeldsproblemer til Kina.

Avslutning

Kari takket Olav Røyneland for diktet: «Faren til den heimanfarande sonen» og foredragsholder Einar Lunde for et inspirerende innblikk i «De nye Silkeveiene – fra Kina via Afrika til Norge». Einar Lunde presenterte 2 av sine bøker og orienterte om guidede turer han har i Afrika.

Patricia Flor presenterte de nye web-sidene våre og hvordan de fungerer,
www.allgrenland.no og eposten: post@allgrenland.no

ALL Grenland, 19.01.2023
Øystein Bergh
sekretær

Foto:

  • Einar Lunde: Einar Lunde