EU – vår fremtid

10. september 2019, Ælvespeilet, Porsgrunn, kl 1100 – 1300

EU- vår fremtid
v/ journalist Sten Inge Jørgensen


Nestleder Kari Bosheim ønsket 121 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
 Bosheim orienterte om at vår leder, Niels Petter Thorshaug, er syk og må fratre som leder.
Det er innkalt til ekstraordinært årsmøte 15.10.2019 for suppleringsvalg. Valgkomiteen
arbeider med saken.
Grethe Sterner leste dagens dikt av Halldis Moren Vesaas; Ny kvinne og Kolbein Falkeid; Hvor hadde vi det fra? Sterner avsluttet med en strofe fra Erik Bye sitt dikt; Vår beste dag.

FOREDRAG
Kari Bosheim presenterte dagens foredragsholder, journalist Sten Inge Jørgensen. Tema for
foredraget var: EU – vår fremtid.

I Norge har vi mange fordommer mot EU. Fordommer som man ikke finner i f.eks. i våre naboland som er medlemmer av EU. Dette er uavhengig av politisk ståsted.

EU er tuftet på at det er den enkelte nasjonalstaten som bestemmer. Hvert land har sine
representanter i besluttende organer, og i fellesskap fatter de vedtakene. Dette er de samme
prinsippene som i politiske fora hos oss. Den enkelte nasjonalstaten har også egne regler i tillegg til globaliserte avtaler. EU er i konstant endring. Saksfeltet ser ut som et lappeteppe, hvor Norge har hengt seg opp i enkeltsaker. Det overordnete og de lange linjene kommer ikke godt frem.

Med Brexit har britene erfart at det er krevende å forlate EU. Det er mange bindinger i tillegg til økonomi og innvandring. Til et produkt som skal selges til et EU-land, er det mange krav . Ved Brexit taper britene forehåndsgodkjenningen og må dokumenter alt selv. EU er et spleiselag mellom deltakerlandene. F.eks fra London flytter nå EU ut byrået som godkjenner medisiner for alle landene. Det samme gjelder byrået som kontrollerer finansverden. Ved Brexit må britene ha egne institusjoner. EU har egne komiteer som sjekker de bedriftene som leverer varer til EU. Dette er en kontroll som fungerer world wide.

Et annet eksempel er satelittsystemene. USA, Russland og Kina har sine egne systemer. Nå bygger EU opp sitt system, Galileo. Dette for å øke egen sikkerhet og å bli uavhengig av andre. Samlet er EU verdens største økonomi. De har muskler i forhandlinger sammenlignet med den enkelt nasjonalstaten. Genmodifisert mat er et vanskelig område hvor vi har større krav og forventninger enn mange andre.

Som sagt, EU forandrer seg hele tiden. Starten som freds-prosjekt etter andre verdenskrig har virket som forutsatt. Alle innbyggerne i EU får, over tid, bedre økonomi. Økt fokus på identitet og verdier. Spørreundersøkelser blant innbyggerne viser økt lojalitet overfor EU.

Det ser ut som at kriser skaper et sterkere fellesskap. I disse tider er det sterkt fokus på sikkerhet og EU er opptatt av å beskytte mot en farligere verden.
Vi opplever i dag multinasjonale selskaper som er sterkere økonomisk enn enkeltland. EU passer på og følger opp de største bedriftene. Det gjelder spesielt innenfor skatt, forretningmodell, ansettelsesforhold og bruk av persondata.

Utenfor EU har vi store nasjoner som USA, Kina og Russland som utvikler seg i totalitær retning. Man ser også sammen tendensen i Tyrkia og Brasil. USA sier opp internasjonale avtaler. Man opplever nasjoner som har «Trollfabrikker» for å påvirke andre land. Dette må oppfattes som en ny form for krigføring. Store land driver også og intervenerer naboland. Dette gir Norge store utfordringer. EU styrker nå forsvarsfeltet og utenrikspolitikken. Militært klarer ikke EU å bli sterkere enn USA, men de utvikler gode relasjoner. Her bruker de kontaktene fra kolonitiden. EU har nylig opprettet et forum, PESCO, som er et samarbeid for EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk . Finland og Sverige er med der.

EU endrer nå sine direktiver for å få mere sosial kontroll og bedre økonomi. Unge arbeidstakere som blir utnyttet, spesielt i Sør-Europa, har stor fokus. Ulikhetene er over tid redusert i hele EU, det er en positiv utvikling. EU vil ha en sirkulær økonomi, ingenting skal kastes, men brukes på nytt – inn i verdikjeden igjen. EU forsterker klima- og miljøsamarbeidet.

Etter å ha svart på spørsmål fra medlemmene mottok Jørgensen varm applaus og den tradisjonelle ALL blomsten fra Kari Bosheim. Hun takket foredragsholderen for et inspirerende og engasjerende foredrag. Etter møtet solgte Jørgensen sin siste bok; Vi som elsker Europa.

Kari Bosheim minnet om teaterturen til Oslo. Der er det forsatt ledige plasser, påmelding til Patricia Flor.


Øystein Bergh, sekretær