Europas skjebnesvangre utfordringer

  1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

Europas skjebnesvangre utfordringer
v/ journalist og forfatter Christian Borch

Referat fra medlemsmøte i ALL Grenland 10.04.2018 i Skagerak Arena

Leder Ragnar Wesseltoft kunne denne gang ønske 211 medlemmer velkommen til sesongens siste medlemsmøte i ALL Grenland. Samtidig presenterte han de nye medlemmene i styret, Patricia Flor og Gunnar Hopen.

Patricia Flor leste også dagens dikt, først The Soldier, skrevet av Rupert Brooke og deretter Dulce et Decorum Est, skrevet av Wilfred Owen. Diktene var skrevet av to engelske soldater som deltok under første verdenskrig, og de ble lest på engelsk.

Foredragsholder på dette møtet var journalist og forfatter Christian Borch som hadde kalt sitt foredrag Europas skjebnesvangre utfordringer.

Mange europeiske land gjennomgår i dag store omstillinger. Han nevnte gjenvalg av presidenten i Ungarn som nå vil sitte med svært store fullmakter, den frie pressen knebles og domstolen legges inn under politisk kontroll. De samme fascistiske kreftene ser vi i dag både i Polen, Tsjekkia, Østerrike, Frankrike, Nederland og i Tyskland der Angela Merkel ved siste valg mistet flertallet i Riksdagen.

Borch uttrykte at mye av det som skjer på den politiske arenaen er annerledes enn tidligere, og det som skjer, det skjer fort. Borch mente at det ikke var ett menneske som ville si at Trump kunne bli valgt til president i USA i 2016, og det var ingen som kunne forutse Berlinmurens fall, eller at første verdenskrig skulle vare lengre enn 3-4 måneder. Det var vel heller ingen som ville forutsett at fire EU land melder seg konkurs i 2010.

De politiske funksjonene i Europa fungerer ikke lengre slik vi er vant til og mye som skulle virke er borte og folk mister troen på at samfunnet skal virke som før. Det har gått akkurat slik pessimistene sa da Thatcher kom til makten. Populistene kommer til makten fordi de sier det folk psykologisk ønsker å høre. Den globale orden er betydelig endret. Fra et USA og Europa mot resten av verden til en verden som i fremtiden også må forholde seg til et sterkt Kina og India – en bipolar verden er endret til en multipolar verden, sa Borch.

Han oppsummerte utviklingen siden 1945 hvor vi først fokuserte på fellesskap, solidaritet og nye regler i samfunnet etter 2. verdenskrig. Deretter fikk vi en protestgenerasjon med studentopprør og hippiebevegelse som ønsket systemendringer, restriktive systemer passer ikke i en ny tid, mente de. Borch nevnte også Margaret Thatchers inntreden på den politiske arenaen. Hun startet sitt «big – bang» med opphevelser av alle slags økonomiske reguleringer, noe som skapte en ny middelklasse som i økende grad baserte seg på lånte penger til høyt forbruk. Dette fenomenet spredde seg til alle europeiske land og vi fikk jappetiden, Borch mener at vi fortsatt har jappetid.

Det som skjer i Europa i dag er at politikken slipper taket. Det er en voldsom sterk teknologisk utvikling, det er en finansnæring som styrer seg selv, og det er liten vekt på sosial rettferdighet.

Så krakelerer alt, fordi man ikke lengre har tillit til det man tidligere hadde tillit til, sa han. Patriotisme uten solidaritet har gitt dagens situasjon.

Hva skal gjøre for å redde Europa? spurte Borch. Hvordan gjenreise europeisk samarbeid? Dette var hovedpunktet for presidentkandidat Macron i det franske presidentvalget hvor han gjorde noe så uhørt som å stille til valg uten et parti bak seg. Og vant på det.

Vi har i dag en velutdannet ungdomsgenerasjon – uten profitt som hovedmotiv, men med felles verdier som de deler på tvers av land og kontinenter. Det er viktig at disse slipper til, for de kan bryte dagens trender og gi oss en mer optimistisk fremtid.

Han avsluttet som sist han var i ALL Grenland (julemøte 2016): «Jeg har talt – UGH!»

Borch er en strålende foredragsholder med omfattende kunnskaper og en presentasjonsform som holder tilhørerne i ånde. Det var tydelig å se på oppmøtet at folk visste at de hadde noe å se frem til.

Etter rundstykker og kaffe fikk medlemmene komme med spørsmål til Borch, som han villig besvarte. Til fortjent applaus fikk han den tradisjonelle ALL blomsten.

Ragnar Wesseltoft ønsket tilhørerne riktig god sommer og minnet om at første møte til høsten er 25. september der Kjell Ivar Brynsrud skal foredra om Gunnar Knudsen.

Kari Beyer
sekretær