Europas skjebnetime?

  1. desember: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1400.

         «Europas skjebnetime?»    v/tidligere journalist i NRK Christian Borch

         Musikk og allsang

         Vi serverer kaffe, snitter og kake

         Entré kr 300   

Referat fra medlemsmøte i ALL Grenland 13.12.16 i Skagerak Arena

Leder Ragnar Wesseltoft kunne ønske 186 medlemmer velkommen til julemøtet i ALL Grenland på selveste Luciadagen.

Det var et omfattende program vi skulle igjennom denne formiddagen og først ut var Kathelijne Janssens som leste dagens dikt, Vær utålmodig menneske, skrevet av Inger Hagerup.

Dagens foredragsholder var Christian Borch, mangeårig nyhetsanker i NRK Dagsrevyen, og senere programleder i Urix. Tittelen på foredraget var Europas skjebnetime?

Han åpnet med å uttrykke at det nå er veldig mye som skjer i det politiske landskap rundt om i verden. Han dro oss gjennom amerikansk valgkamp. Valget av Trumph som ny president virvlet opp mye støv.  Han sammenlignet også valget i USA med det som skjedde i Storbritannia under det såkalte Brexit – folks protest mot en utvikling som har gått feil.

Borch holdt et høyt tempo, og fikk sagt svært mye i løpet av den timen han hadde til rådighet både om Margaret Thatcher, Kåre Willoch, om jappetiden og stortingspolitikere som er mer opptatt av gjenvalg enn av velgerne. Han var innom bankvesenet som har endret karakter, fra å være samfunnsinstitusjoner til rene kommersielle virksomheter og hvor bankenes kunderådgivere er blitt provisjonsselgere. Borch sammenlignet det som skjer i finansverdenen i dag med dansen rundt gullkalven.

Han var også innom finanskrisen og hvor kriseløsningene for blant annet Hellas og Irland var diktert av finansnæringen. Videre om kriger, folkevandringer, EUs «solidaritet» som var å stenge grensene. Borch mente at alle disse tingene skyldes en dyp uro i befolkningen.

Han oppsummerte utviklingen siden siste krig hvor vi først fokuserte på fellesskap, solidaritet og nye regler i samfunnet. I slutten av 1960 – årene fikk vi en protestgenerasjon med studentopprør og hippiebevegelse. Med 1980 – årene kom jappetid, som i følge Borch ennå ikke er over, preget av kommersialisering av det meste, av banaliteter i mediene, av medierådgivere for politikere og andre samfunnstopper og av bruk av barn som uttrykk for foreldrenes suksess.

Han avsluttet med indianersitatene Ilden varmer så lenge isen bærer og det mer kryptiske – Jeg har talt, UGH!

Det var nok svært mange som hadde ønsket å stille spørsmål til Borch, men det ble det dessverre ikke tid til. Under stor og fortjent applaus ble Borch overrakt den tradisjonelle ALL blomsten for sitt tankevekkende foredrag som var krydret med vidd og elegante formuleringer.     

Kunstnerisk innslag var denne gang ved Hilde og Espen Gundersen som underholdt med solosang og julemusikk. Espen Gundersen akkompagnerte også til julesangene.

Tradisjonen tro fikk foreningens kaffekomiteer overrakt hver sin en vel fortjente  ALL blomst for sin innsats på medlemsmøtene.

Deretter kunne lederen ønske alle riktig god jul, og på gjensyn i 2017. Som avslutning sang vi Deilig er jorden.

Kari Beyer