God bless America

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

    God bless America
    v/ tidl. redaktør i Vårt Land Helge Simonnes  

Referat fra medlemsmøtet i ALL Grenland 22.01.19 i Ælvespeilet Porsgrunn

Leder Wesseltoft ønsket 165 medlemmer velkommen til årets første medlemsmøte. Diktleser denne gang var Tove Finne. Hun leste først diktet Alle disse nye årene, skrevet av Ingebjørg Dahl Sem og deretter leste hun Bob Dylans dikt Blowing in the wind, som var oversatt til norsk av Jan Erik Vold.

Foredragsholder var denne gang tidligere redaktør i Vårt Land, Helge Simonnes som hadde kalt sitt foredrag God bless America.

Han startet med «falske nyheter» som populister har benyttet seg av, og som han mente hadde banet vei for Donald Trump som president i USA. Over 80% av de kristne stemte på ham for to år siden. Selv om «ingen» trodde han kunne bli valgt, var det dem som mente at «dersom Trump blir valgt, er det det største under siden Jesus gjorde vann til vin».  

Deretter trakk han frem valget av Bolsonaro som ny president i Brasil. Simonnes mente også at dette valget var preget av populistenes åndelige retorikk og «falske nyheter» der Bolsonaro ble valgt med 70% av de kristne stemmene. Det hører med til historien at Bolsonaro, som et ledd i valgkampen, med et stort presseoppbud dro til Israel for å la seg døpe i elven Jordan, på samme måte som Jesus gjorde.  

Hvorfor har den åndelige retorikk fått så stor innflytelse nå, spurte Simonnes. Han har skrevet en bok, En Gud for de mange der han ser nærmere på fenomenet åndelig retorikk og «falske nyheter» og andre «utsagn». Han kalte dette fenomenet for herlighetsteologi, men dette er ikke noe nytt. Da Preussen i 1701 ble et selvstendig kongerike, fikk soldatene uttrykket Gott mit uns inngravert i sine beltespenner. Uttrykk som Gud er med meg og Gud er på min side (eller på en nasjons side) kommer ofte frem når det er snakk om innvandring og fiendebilder. Vi har dette fenomenet i Norge også, og viste til korset på Stortingets talerstol under innvandringsdebatten, sa Simonnes.  

Han kom med flere eksempler på åndelige utsagn, blant annet, «å bli velsignet med barn», «jeg har hatt englevakt», «jeg tror ikke på Gud etter dette», «det er vel en mening med det» osv.

Begrepet Gud er på vår side og profetipolitikken mener Simonnes er svært farlig og vanskelig å utfordre, særlig når den blandes med «vanlig» politikk.

Simonnes har, som pressemann god kjennskap til pressens Vær varsom- plakat. Derfor har han laget en åndelig Vær varsom- plakat som har overskriften Tolv teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake. Tesene er beskrevet i boken hans og han avsluttet med å lese dem:

Vær varsom når du fristes til å:

 1. være bastant i din tolkning av hvordan Bibelen skal forståes
 2. karakterisere andres handlinger som synd
 3. tenke at Gud velsigner deg mer enn andre
 4. hevde at Gud velger ut og velsigner folkeslag og nasjoner
 5. love for mye på vegne av Gud
 6. proklamere og utbasunere din tro for all verden
 7. gjøre annerledestroende til fiender
 8. bruke for store ord om hvor viktig folkekirken er
 9. gi Gud æren for alt det gode som skjer i ditt liv
 10. bruke Gud og evangeliet i politisk argumentasjon
 11. gjøre kirken avhengig av staten og politisk makt
 12. underkaste deg ledere som hevder at de har fått et spesielt kall og en autoritet fra Gud

Etter kaffepausen svarte Simonnes på spørsmål fra medlemmene og fikk overrakt den tradisjonelle ALL blomsten til vel fortjent applaus fra medlemmene.

Kari Beyer
sekretær