Gunnar Knudsen – statsminister, gründer og medmenneske

  1. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00

  Gunnar Knudsen – statsminister, gründer og medmenneske

              v/ lokalhistoriker Kjell Ivar Brynsrud

Referat fra medlemsmøtet i ALL Grenland 25.09. 2018  i Ælvespeilet.

Leder Ragnar Wesseltoft ønsket 133  medlemmer velkommen til ny sesongstart.

Niels Peter Thorshaug  hadde som dagens dikt valgt å lese Rolf Jacobsens vakre Tanker ved Ånestadkrysset.

Leder ønsket deretter dagens kåsør velkommen, lokalhistoriker Kjell Ivar Brynsrud. Han hadde som tittel på sitt kåseri valgt Gunnar Knudsen – statsminister- gründer og medmenneske.

Kjell Ivar Brynsrud ønsket å fortelle om Gunnar Knudsens store innsats for samfunnet.

Kåsøren har selv vokst opp på Borgestad og kjenner til alt Gunnar Knudsen har bidradd med i lokalsamfunnet.  Han hadde stor betydning for Borgestad, men også for hele vårt samfunn – og var med på å forme Norge i sin tid.

Statuen av ham på Borgestad blir fremdeles bekranset 17. mai.

Gunnar Knudsen ble født i Arendal i 1848. Da han var syv år,  flyttet familien  til Porsgrunn – til  Frednes  gård – ikke langt fra der DuVerden ligger i dag.  Så han vokste opp ved Sundjordkanalen. Faren var skipsreder og skipsbygger.

Gunnar Knudsen  tok studenteksamen i Skien og  utdannet seg  til skipsingeniør i Göteborg.  Han giftet seg i 1880 med Anna Sofie Cappelen, og året etter overtok han eiendommen på Borgestad da svigerfaren døde.  Han bygget på og laget en vakker have.  Han plantet frukttrær og  hadde bier  og drev et mønsterbruk og eide helt ned til Osebro.

Han hadde det Kjell Ivar Brynsrud  kalte sin egen » PC » – en enorm protokoll-  alfabetisk ordnet – der  alle vesentlige  saker vedrørende  eiendommen på Borgestad ble notert.

Han var interessert i det som rørte seg i tiden og  dyktig til å se nye muligheter i det som lå foran.

Han overtok farens skipsbyggeri og de fleste av farens båter  sammen med sin bror, og disse eide dette en tid sammen.  Senere delte de verdiene, og Gunnar Knudsen drev sitt eget rederi under navnet  Aktieselskabet Borgestad. Rederiet ble et av landets største og mest moderne. Han bygget Borgestad Teglverk og et tresliperi  Han interesserte seg tidlig for  strøm- og var en av grunnleggerne av Laugstol Bruk og  SKK.

Gunnar Knudsen var radikal venstremann og opptatt av  at arbeiderne hadde gode betingelser. Han ble den første som betalte arbeiderne lønn for bevegelige helligdager.

I den grad han huskes, er han nok mest kjent som politiker. Han var ordfører i Gjerpen og ble valgt som stortingsmann fra Telemark ( Bratsbergs amt)  i 1891. Han har vært landbruksminister, finansminister, stortingspresident og statsminister. Han  var republikaner og uenig i kongespørsmålet i 1905, og han trakk seg ut av regjeringen for en tid. Men det forhindret ikke at  kong Haakon senere var på besøk hos ham på Borgestad.

Kjell Ivar Brynsrud har dype kilder å øse av i vår lokalhistorie,  og han delte noe av alt han kan,  med oss  på en lett og fortellende måte.

Og så var det kaffe og deilige rundstykker og en hyggelig prat rundt bordene.

Kari Bosheim
vikar for sekretæren