Hva er klart språk i 2022? (referat)

15.03.2022, Ælvespeilet, Porsgrunn, kl. 1100 – 1230

Hva er klart språk i 2022?
v/ professor Johan Laurits Tønnesson

Leder Kari Bosheim ønsket 85 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
Kari Thomassen leste dagens dikt: Alf Prøysen, diktet; Gresshoppen – En gresshoppe-far og en gresshoppe-sønn.

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag, «Hva er klart språk i 2022?» v/ professor Johan Laurits Tønnesson.
Tønnesson er professor i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Han er ansvarlig for BA-programmet; Klart språk.

Tønneson tok utgangspunkt i Språklova for å definere hva som er klart språk. I § 9 – Klart språk, står følgende: «Offentlege organ skal kommunisere på eit språk som er klart, korrekt og tilpassa målgruppa.» Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjon de trenger, forstår den og kan bruke den.
Som eksempel på klart språk, brukte Tønnesson pandemien vi har bak oss. F.eks. oppfatter Tønnesson, Nakstad og Stoltenberg, som meget dyktige til å kommunisere med innbyggerne. De klarte å få frem budskapet sitt og skape et folkelig engasjement blant menigmann. Nakstad betegnet han som «Mr. klarspråk himself. Han greier på samme tid å være faglig solid, snakke folkelig og vise ikke bare respekt, men også solidarisk omsorg, for oss medborgere.»
Språket har vært satt i fokus siden tidenes morgen. I antikken var de meget bevist på hvordan man ordla seg. Tønneson har utarbeidet 10 teser om klart språk. (Kfr boken; Helsespråk, hvor 25 forfattere skriver om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsetjenesten.)

Tønnesson brukte eksempler for å anskueliggjøre sine 10 teser og å gi tesene dimensjonen:
1. Klarspråk er ikke enkelt
«Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere.» sa Einstein. Godt sagt.
2. Intet klarspråk uten kontekst
I hvilke rammer brukes språket. Det er forskjell på fagspråk og gatespråk. Man må tilpasse språket til målgruppen. Kommunikasjon er vanskelig.
3. Klarspråk har respekt for faglighet
Fagspråk + klarspråk = sant?
Dette er en vanskelig balansegang, men fagspråk kan også uttrykkes med hverdagsspråk.
4. Klarspråk er saklig
Sak + Prosa = omsorgsfull saklighet
Borgerne må kunne forstå og akseptere budskapet.
5. Klarspråk er demokratisk
(Eksempel fra Ida Seljeseths prøveforelesning: Hva er retorisk medborgerskap?  Du finner Ida Seljeseths disputas her.)
6. Klarspråk er effektivt
Alle skjønner budskapet og det blir ingen misforståelser.
7. Klarspråk kan sikre rettssikkerheten
Budskapet er entydig, og det gir likhet for loven.
8. Det klare språket er sammensatt
Det gjelder tale, skrift og bilder.
9. Klarspråk er korrekt
Ingen slurv og omtrentligheter.
10. Det klare språket kan være poetisk
Det er lov å være poetisk.

Etter foredraget fikk tilhørerne anledning til å stille spørsmål. Temaer som ble tatt opp, var:
• Utenlandske (engelske) ord som blir tatt opp i språket vårt, både fra unge og enkelte bransjer som f.eks. IT.
• Bruk av dialekter, kontra bokmål. Språket som kommunikasjonsmiddel og som kulturarv.
• Språket til innflytterne til Norge, sammenlignet med dialekt, nye ord/sleng og korrekt bokmål.
• Hvordan politikerne bruker språket, avhengig av hvilken rolle de til enhver tid har. Innbyggerne opplever at de skifter kommunikasjonsform.

Øystein Bergh
Sekretær