Hva er ondskap

  1. september: Ælvespeilet kl.1100 – 1300

              Hva er ondskap

              v/professor i filosofi Arne Johan Vetlesen

Referat fra medlemsmøte i ALL Grenland 19. september i Ælvespeilet

Leder Ragnar Wesseltoft kunne ønske 150 medlemmer velkommen til høstens første møte.

Tore Sundvor  leste dagens dikt, Terroristene, skrevet av den polske nobelprisvinneren Wislawa Szymborska.

Foredragsholder var professor i filosofi ved Universitetet i Oslo Arne Johan Vetlesen og hans tema var Hva er ondskap?

Han åpnet med å kommentere at det var et imponerende oppmøte til dette dystre temaet. Han sa også at han sikkert har jobbet alt for lenge og begynt alt for tidlig å arbeide med dette stoffet. Allerede som 16- åring begynte han å lese beretninger som var skrevet av overlevende fra tyske holocaustleirer etter den andre verdenskrig.

Vetlesen gikk gjennom tre ulike folkemord, alle hadde utgangspunkt i kamp gruppe mot gruppe;

  • I Tyskland med holocaust var rase (ariere) utgangspunkt. Det karakteriserte han som et industrielt, abstrakt folkemord med avstand mellom overgripere og ofre.
  • I Bosnia bygde folkemordet på en ideologi om at det ikke kunne være flere enn en etnisk/ religiøs gruppe i et område, mens det var tre. Det startet som en krigsoperasjon, men ble etter hvert også utrenskninger og massevoldtekter med nærhet mellom offer og overgriper.
  • I Rwanda begikk den etniske gruppen hutuer  folkemord mot etniske tutsier og moderate hutuer. Drapene ble utført med machete som våpen. Dette krevde en ekstrem nærhet til ofrene. Omfanget og hurtigheten i overgrepet var ekstremt.

Hvordan er det mulig at folk som hadde levd sammen i lang tid plutselig ble fiender, spurte Vetlesen.  Han sa at gruppene ble etablert gjennom propaganda: «de andre mot oss»,  «de andre er ikke lengre til å stole på», «vi må slå til først», moderate holdninger i gruppen blir ikke tolerert. Vetlesen ga detaljerte beskrivelser av hvordan disse folkemordene ble gjennomført.

Han avsluttet foredraget med å gå litt nærmere inn på selve begrepet ondskap. Han definerte det som ønske om å påføre andre lidelser som er så store at det ødelegger offeret mot offerets vilje. Den endelige målsettingen er å fjerne den andre gruppen fullstendig og da kalles det folkemord. I denne settingen legges det mye vekt på intensjonen om å skade.

For de fleste av oss er det vel slik at selv om vi i frustrasjon skulle ønske å gjøre noen ondt, så gjør vi det ikke. Det er ikke godt å vite hvordan den enkelte av oss ville handle dersom en slik situasjon skulle ramme oss, sa Vetlesen.

Arne Johan Vetlesen lot oss få god innsikt i hvordan ondskap oppstår og hvordan målrettet propaganda er med på å påvirke oss i ulike retninger. Det var flere som stilte spørsmål til Vetlesen som han tok seg god tid til å besvare. Det ble en sterk formiddag i ondskapens rike. Til fortjent applaus mottok han den tradisjonelle ALL blomsten fra leder Wesseltoft.

Kari Beyer
sekretær