Hva kan vi gjøre i kampen mot korrupsjon?

22. september 2020, Ælvespeilet, Porsgrunn, kl 1100 – 1300 

Hva kan vi gjøre i kampen mot korrupsjon?
v/ spesialrådgiver / cand.polit Gro Skaaren-Fystro

Leder Kari Bosheim ønsket 89 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
Ingjerd Skaadel leste dagens dikt, «Septemberlys» av Åse-Marie Nesse.

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag, «Hva kan vi gjøre i kampen mot korrupsjon?» og foredragsholder Gro Skaaren-Fystro. Skaaren-Fystro er utdannet cand.polit og har stilling som spesialrådgiver i Transparency International Norge. TI er den globale sivilsamfunns-organisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom nesten 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. TI Norge ble etablert i 1999.

Skaaren-Fystro tok utgangspunkt i TI’s formål og rolle. TI driver forbyggende og bidrar til å utvikle kunnskap, gode holdninger og rutiner blant bedrifter og det offentlige. Med utgangspunkt i konkrete eksempler viste hun hvordan korrupsjonen og skadevirkningene er.

Fra 2004 forandret jussen seg i Norge. Det som tidligere var greit med gaver, betalt deltakelse på sportsarrangementer, reiser osv. er ikke lengre akseptert. Før 2004 fikk bedriftene utgiftsført dette i regnskapet. Nå, i dag, er det ikke godkjent og blir straffeforfulgt.

Skaaren-Fystro viste til grove eksempler, bl.a. fra Sør-Amerika hvor det var satt i system innenfor bilvask med korrupsjon og hvitvasking. I et byggeprosjekt i Bangladesh kollapset en fabrikk og 1138 mennesker omkom og over 2500 ble skadet.

I Libanon eksploderte et havnelager i Beirut, 200 døde og 300 000 ble hjemløse. Innbyggerne ber det internasjonale samfunnet om hjelp. Men hjelpen må sendes dirkete til innbyggerne. Innbyggerne har ikke tillit til offentlige myndigheter.

En islandsk fiskeribedrift betalte bestikkelser til offentlige tjenestemenn i Namibia for fiskerettigheter. Pengene de tjente ble bl.a. sendt via en norsk bank for å unngå skatt.
Aftenposten har offentliggjort korrupsjon og hvitvasking i stor stil. Penger som har blitt sendt til skatteparadiser for å unngå skatt. Hvitvasking etter tyveri og bl.a. narkotikahandel for å unngå straffeforfølgelse og også skatt. Banker har hjulpet kjeltringer for å skjule sin aktivitet.

Korrupsjon finnes i alle land, både i privat og offentlig virksomhet. Det finnes også i Norge.

Selv i tider som nå, med en pandemi, utnytter noen mennesker situasjonen. Korrupsjon koster 5% av verdiskapingen i det enkelte landet. I FN’s bærekraftsmål er §16 viet korrupsjon. Et av de viktigste mottiltakene er åpenhet. Viktig at journalister har tilgang til all offentlig virksomhet, det offentliges dokumenter og offentlige register.

Korrupsjon truer rettssikkerheten, demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett og sosial rettferdighet, virker konkurransevridende, hindrer økonomisk utvikling og
setter stabiliteten til demokratiske institusjoner og samfunnets moralske fundament i fare.

TI er en medlemsorganisasjon. De har utarbeidet håndbøker og antikorrupsjonsprogrammer til bruk for sine medlemmer. TI driver også en utstrakt foredragsvirksomhet.

Kari Bosheim takk foredragsholderen for et inspirerende foredrag som gav mye til ettertanke.
Korrupsjon er noe vi må jobbe mot hver dag, kontinuerlig – dessverre.

Øystein Bergh
sekretær