Invitasjon til nye studiegrupper

Styret har ønsket at enda flere vil delta i våre studiegrupper. Disse forsterker den sosiale kontakt vi ønsker å skape på medlemsmøtene og som vi antar har en ytterligere positiv effekt for den enkelte.

I den anledning lanserer vi muligheten av å delta i en gruppe som kan dannes uten et bestemt hovedtema, som litteratur, filosofi osv.. Hensikten er at et begrenset antall kommer sammen og samtaler/diskuterer ting av felles interesse. M.a.o. kan deltakerne selv bli enige om innholdet uten noen ytre forutsetninger. Et overordnet mål er å kunne gi uttrykk for meninger og synspunkter av enhver art.

Om dette er av interesse kan det gjerne tas kontakt på e-postadresse post@allgrenland.no