Italienernes oppgjør med mafiaen

Medlemsmøter:

  1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

   Italienernes oppgjør med mafiaen

v/ journalist og forfatter Per Kristian Aale    

Referat fra medlemsmøtet i ALL Grenland 17.01.17 i Ælvespeilet

Leder Ragnar Wesseltoft kunne ønske 182 medlemmer velkommen til årets første møte i ALL Grenland.

Kari Bosheim leste dagens dikt, Mere Fjell, skrevet av Rolf Jacobsen. Så kunne Wesseltoft ønske journalist i Aftenposten og forfatter Per Kristian Aale velkommen til møtet. Han hadde kalt foredraget sitt Italienernes oppgjør med mafiaen.

Han innledet med historien om Rocco fra Calabria, en butikkeier og familiefar med tre døtre. Han ble oppsøkt av mafiaen i byen som ville ha beskyttelsespenger, 1200 euro i måneden. Rocco la dette frem for familien, som ikke ville akseptere dette, familien hadde ikke råd til enn 250 euro. Dette fortalte han gudfaderen Pascale som ble rasende og truet med å drepe døtrene.

Aales  fasinasjon av mafiaen startet med filmene om Gudfaderen. Han reiste etter hvert rundt i Italia hvor han intervjuet en rekke personer. Hans konklusjon var at virkeligheten er langt mindre gloriøs enn Hollywoodfilmene.

Mafiaen har eksistert siden samlingen av den italienske staten for omtrent 150 år siden. Hovedmotivet er å tjene penger, men mafiaen er mye mer enn vanlige forbrytere. Kjernen er kontroll over områder og infiltrasjon i mange sider av samfunnslivet.

Det er tre store mafiagrupper, sa Aale.

I Napoli opererer Camorraen som er den eldste gruppen og har operert siden 17 og 18 -hundretallet da det startet i fengslene. Camorraen består i dag av 100 klaner uten noen samlet ledelse. De viser seg frem i ekstrem luksus. Andre mafiagrupper opererer mer i skjul.

I Palermo på Sicilia hersker Cosa Nostra mafiaen. Den oppsto ved etableringen av det samlede Italia sent på 1800-tallet. Mafiaen på Sicilia vandaliserte først sitronavlingene og krevde så beskyttelsespenger av bøndene. Senere, etter 1960, har mafiaen beriket seg på smugling av heroin og  tjent store penger på å være transittsted for narkotika til USA etter at Cuba ikke lenger var aktuelt etter revolusjonen. I tillegg til Cosa Nostra mafiaen opererer Corleoneklanen på Sicilia. De fikk ikke være med og startet krig mot de andre klanene på øya og likviderte over 1000 personer.  

´Ndrangheta mafiaen opererer i Calabria, Italias fattigste region, og i området ved Messinastredet. Gruppen drev med kidnapping av barn som de forlangte løsepenger for. Gruppen ble betraktet som utdatert , men er i dag «rik og brutal». De har skaffet seg enerett på handel med kokainkartellene i Sør-Amerika. Nå har den calabresiske mafiaen spredd seg til alle deler av Italia og gjennom innvandring til de fleste land i Vest- Europa og til alle verdensdeler. 

Aale fortalte historier fra flere steder i Italia og krydret disse med fargerike videoklipp. 

Mafiaen er avhengig av legitimitet i befolkningen, de sponser religiøse prosesjoner og opprustning av kirker etc., men italienerne har lenge ønsket at politikerne måtte engasjere seg og få stoppet mafiaen. To dyktige  forhørsdommere, Borsellino og Falcone, fikk fengslet og dømt en rekke mafiosoer, men begge ble drept i bombeangrep senere. 

Aale  har skrevet en bok om mafiaen og om de modige som tar kampen opp mot mafiaen. Resultatet av den folkelige motstanden viser en kraftig svekkelse. Camorraen i Napoli har i dag store problemer og den sicilianske mafiaen ligger nede med brukket rygg. I Calabria har mafiaen fortsatt stor makt, omtrent som på Sicilia for 20 år siden.

Mafiaens makt hviler på myten om at det ikke nytter å kjempe i mot den, men nå ser man at motstand nytter, og at man tør å snakke åpent om mafiaen, sa Aale.

Hvordan gikk det så med  Rocco? Han fikk hjelp av befolkningen i byen, og skjulte lydbåndopptak førte til at mafiaen ble rullet opp, men mafiaen er ikke død. I dag bor Rocco på et skjermet sted med livvakter og høye gjerder, og han mottar fortsatt trusler.

Aale fikk entusiastisk applaus fra et fornøyd publikum som takket for et interessant og meget godt fremført foredrag. Etter kaffen besvarte han  spørsmål fra medlemmene. Leder Wesseltoft takket for flott foredrag og overrakte ham den tradisjonelle ALL blomsten.  

Kari Beyer