Kalender 2023-2024

   Møtedagene høsten 2023

   • 12. september
   • 17. oktober
   • 07. november Obs! Ny dato
   • 12. desember

   Møtedagene våren 2024

   • 16. januar
   • 13. februar
   • 12. mars
   • 16. april

   Møtedagene høsten 2024

   • 10. september
   • 8. oktober
   • 5. november
   • 10. desember