Sigurd Sverdrup Sandmo

Kunst i offentlige rom (referat)

18.10.2022, Ibsenhuset, Skien, kl 1100 – 1300

Kunst i offentlige rom
v/ Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør for KORO

Leder Kari Bosheim ønsket 114 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
Hege Holmern fremførte diktet: «Kunstneren» av André Bjerke.

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag: Kunst i offentlige rom. Foredragsholder var direktør for KORO, Sigurd Sverdrup Sandmo.

Kunstnerisk utsmykning av sentrale offentlige bygg har alltid vært viktig i Norge. Fra 1930-tallet ble det arbeidet aktivt for å finne finansiering av utsmykningene.
I 2006 ble Kunst i offentlig rom – KORO etablert. Man var på vei bort fra den tradisjonelle utsmykkingstanken. Den offentlige kunsten burde gi mer direkte og forpliktende møter med publikum. Samfunnsoppdraget som KORO fikk var:

• KORO skal sikre at flest mulig møter et mangfold av kunst av høy kvalitet i offentlige bygg og på offentlige arenaer.
• KOROs arbeid skal også bidra til å utvikle samtidskunsten og til å gi kunstnerne oppdrag og inntekter.

Bl.a. skal KORO skape kunst av ypperste kvalitet, fremme kritisk refleksjon og være tilgjengelig for alle ved å tilby møteplasser og bygge fellesskap.

Det offentlige rom
Kunst i det offentlige rom er ytringer. KORO har totalt, med stort og smått, ca 9000 kunstverk fordelt på 1000 steder. Sandmo viste bilder av kunstverk for å vise bredden. Kunsten er ikke – og skal ikke være – konfliktfri. Generelt blir kunstverkene tatt godt imot. Men flere kunstverk har skapt debatt og rabalder. Alt fra at mottaker ikke vil ha kunstverket til at kunstverket blir flyttet rundt omkring.
KORO bestreber seg på å få med mottaker når man velger og bestiller kunst. Det er viktig med gode prosesser. Kunst skaper nysgjerrighet og gode læringsmiljøer.

Skape gode rom og utvikle byer og steder
KORO er også engasjert ved byutvikling. Dette er et område som tar større og større plass. Sandmo viste eksempler på prosjekter som de har vært deltakere i. Videre fikk vi se kunstverk som har satt sitt preg på stedene de er satt opp. Noen verk ble akseptert av befolkningen med en gang, andre tok det tid før kunsten ble akseptert.
Et av eksemplene Sandmo trakk fram var fra vårt eget fylke, Solspeilet på Rjukan. En ide som har hatt lang modningstid, helt fra Sam Eydes tid.

Kunst skaper nysgjerrighet og læringsmiljøer. Et eksempel var Labyrinten, Universitetet i Tromsø. Et utdørsverk som også brukes av universitet ved student-samlinger. Et annet var Agder kunstakademi, Agder fengsel. Kunstutdanning for innsatte.

Voksende samling av kunst
Mengden med kunst øker. Dette skal vi og etterslekten ta vare på. Sandmo viste kunstverk av store dimensjoner som prydet offentlige bygg. Et bygg i seg selv er kunst. Sandemo viste det nye regjeringskvartalet som utvikles. Her er KORO med. Et annet eksempel var Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Samisk vgs og reindriftsskole. Et arkitektonisk flott bygg.
Sandmo hadde eksempler på hvordan samfunnsutviklingen påvirker kunsten. Et eksempel var statue av den første kvinnen på Stortinget, Anna Rogstad. Et annet eksempel var samisk kunst fra Universitet i Tromsø. Underkommunisert kunst som nå løftes fram med nye kunstverk.

Etter foredraget fikk tilhørerne anledning til å stille spørsmål til foredragsholder.

Avslutning
Kari Bosheim takket for diktet og foredraget. Dette gir et godt grunnlag for ettertanke om kunstens betydning for oss mennesker. Kanskje finner vi nye dimensjoner hos oss selv?

Kari Bosheim ønsker flere diktlesere til våre medlemsmøter.


Øystein Bergh
sekretær

Foto:

  • Sigurd Sverdrup Sandmo: KORO