Messe i h-moll av Bach

  1. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00

              Messe i h-moll av Bach

              v/komponist Oddvar Lønner

Referat fra medlemsmøte i ALL Grenland 13.11.18 i Ælvespeilet i Porsgrunn

Leder Ragnar Wesseltoft kunne ønske 102 medlemmer velkommen til november møtet i ALL Grenland. Han ga ordet til nestleder i ALL Grenland Niels Peter Thorshaug, som skulle være dagens møteleder.

Cato Thingvald leste dagens dikt. Siden tema for møtet var musikk, hadde han funnet dikt som omhandlet musikk. Først leste han diktet Tonerna skrevet av Erik Gustav Geijer og deretter Bach fra himmelen av Arnold Eidslott.

Thorshaug ønsket så komponist, dirigent og pianist Oddvar Lønner velkommen til ALL Grenland. Lønner har tidligere undervist ved kulturskolen i Porsgrunn. I en årrekke var han også foredragsholder ved kulturskolen for voksne i Porsgrunn hvor flere av ALLs medlemmer har deltatt.

Lønner hadde kalt foredraget sitt Messe i H-moll av Johann Sebastian Bach. Han åpnet med å si at denne messen er det mest gigantiske musikkverk som er laget. Verket er en katolsk messe, selv om Bach selv var protestant.

Han startet med å fortelle litt om Bach. Han ble født i Eisenach i 1658 og døde i Leipzig i 1750. Hans far tilhørte en av musikkhistoriens mest begavede slekter. J.S Bach ble foreldreløs allerede da han var 10 år gammel. Han flyttet til sin eldre bror Johann Christoph som bodde i Ohrdruf, der han var organist. Han gikk på latinskole i Lüneburg sammen med en rekke adelige unge menn og her ble Johann Sebastian i fem år. Årene i Ohrdruf hadde sikkert gitt den unge Johann Sebastian innsikt i orgelspill og kjennskap til orgellitteraturen utover det vanlige, mente Lønner. Da den eldre broren døde, måtte Johann Sebastian ut å tjene penger for å forsørge seg selv. Han tiltrådte etter hvert stilling som organist i byen Arnstadt. Her fikk han rik anledning til å arbeide med sin kunst og det var i disse årene han utviklet seg til å bli tidenes beste organist. I løpet av sitt liv var Bach knyttet til Arnstadt, Leipzig, Halle, Dresden og Weimar. Han var aldri utenfor Tysklands grenser. Han var en stor beundrer av Händel og ønsket å møte ham, men det rakk aldri. Bach var ikke flink til å datere komposisjonene sine og det ble senere en tidkrevende jobb å datere verkene, sa Lønner.

Lønner gikk ikke inn på Bachs omfattende mengde av komposisjoner, men konsentrerte seg om hans Messe i H-moll skrevet i 1747-1748. Messen var ikke noe bestillingsverk, men representerer en avslutning på Bachs virke som komponist og inneholder derfor mye musikk han har skrevet tidligere.

Ordet messe betegner hele den romersk – katolske nattverdgudstjenesten og består av en forberedende del (Introitus) med bønn, lesing, sang og preken, og en hoveddel (Offertorium), hvor presten fremsetter offergavene, uttaler innstiftelsesordene og nyter og utdeler nattverden. Messe betegner også en komposisjon bestående av de 5 uforanderlige sangpartiene i messen; Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Angus Dei. Disse fem delene kalles til sammen Ordinarium Messae og gjelder for alle årets tider, mens de øvrige delene, Proprium Missae, skifter med kirkeåret.

Lønner fortalte at messetekstene opprinnelig var skrevet på gresk og senere oversatt til latin. Under arbeidet med messen gikk Bach tilbake til de greske ur-tekstene for å ivareta det opprinnelige innhold. Vi fikk lytte til utsnitt av noen av messens deler, og startet med å lytte til Kyrie (kyrie eleison som betyr Herre ha barmhjertighet med oss). Deretter lyttet vi til Gloria (englenes lovsang) og Credo (trosbekjennelsen). Videre fikk vi høre Credo Crucifixus (lidelsen), Sanctus (en hyllest til Gud) og avsluttet med Angus Dei (Guds lam og ønske om fred). Før avspilling av de enkelte lydkuttene ga Lønner beskrivelse av det religiøse innholdet i tekstene.   

Oddvar Lønner ga oss en interessant innføring i Bachs messe i h-moll. Det var en meget lydhør forsamling til stede denne tirsdagsformiddagen. Man kunne høre en knappenål falle i gulvet. Vi fikk også bekreftet at Ælvespeilets store sal egner seg meget godt til å høre storslagen musikk i. Etter kaffen besvarte Lønner spørsmål. Til fortjent applaus fra et meget fornøyd publikum mottok han ALL blomsten som dagens møteleder, Niels Peter Thorshaug overrakte.

Kari Beyer