Tommy Sørbø

Mitt liv med kunst og kunstnere (referat)

Leder Kari Bosheim ønsket 159 personer velkommen til julemøte i foreningen på Ibsenhuset, 13. des. 2023, kl. 11-14. Det er 3 år siden siste julemøte pga. pandemien vi har bak oss.
Grethe Sterner fremførte historien: «Vise menn fra Østerdalen» av Kjell Aukrust.

Foredraget
Kari Bosheim presenterte dagens foredrag: Mitt liv med kunst og kunstnere ved forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø.

Sørbø tok oss med på sin egen reise fra barndommen og til i dag som voksen mann. Han gav oss innblikk i sitt møte med kunsten og kunstnerne som han har hatt kontakt med. Han flettet dette inn med utviklingen innenfor kunsthistorie.
Inspirasjon fikk han tidlig i barneåra. Hos morfar fant han bøker om kunst og kunsthistorie. Sin «dannelsesreise» tok han sammen med en kamerat. Det ble Interrail tur til Italia. Første foredraget var fra turen og hva de hadde sett og opplevd. Med lysbilder fikk han vist den «store verden». Dette var en treig start for kunstneren Tommy. Og langt fra industribyen Porsgrunn sitt pragmatiske liv. En by hvor kunst ikke var det store tema.
Tommy Sørbø gav ikke opp. Sjekket ut Porsgrunn kunstforening og meldte seg inn i Porsgrunn maleklubb. Han fikk en ny opplevelse som akt-maler og lærte seg hva «mellomrom» i kunsten er. Begjær o.l. legges til side og fokuset er det abstrakte. Læren her er fra Immanuel Kant som var en tysk filosof. Det er viktig med rett innfallsvinkel til kunsten. Det fotografiske gir snevre rammer.
Tommy Sørbø «slukte» bøker om kunst og kunstnere. Etter å ha vært innom tegning av karikaturer og maling ble fokuset kunsthistorie. Starten for museer var «Raritetskabinettet». Et skap eller rom som inneholdt mange rariteter. Domenico Remps beskrev dette med bildet: «Raritetskabinettet» (ca. 1690)
Ferdig utdannet ble Sørbø ansatt som museumslektor på Nasjonalgalleriet. En av de første utstillingene han var med å lage, fikk de bl.a. låne malerier fra slottet. Kong Olav kom på besøk og Sørbø skjønte fort at kongen kunne veldig mye om maleriene.
Sørbø var innom temaene, det sosiale spillet i kunsten, maktspillet i kunsten, penger og overklasse.
En som har formet kunstutviklingen er Hoffmann (1776 – 1822). Det ble starten på skikk og bruk innenfor kunsten. Modernismen preget kunsten sterkt og mange kunstnere eksperimenterte med både egne og kopier av anerkjente kunstverk.
Sørbø trakk fram en utstilling fra Tino Sehgal som viser «Ingenting» og som var ingenting. Et hvit malt rom. Selv kunsthistorikere får testet opplevelse-genet av kunst. Kunst kan inspirere til så mangt. Universiteter o.l. har ofte bygningsmessig høye søyler som hentet fra romersk portalen. Også grillen på bilen Rolls-Royce er inspirert av dette.

Avslutning
Operasanger Jakob Zethner underholdt med sang og piano. Vi fikk høre opera fra hans eget repertoar og han avsluttet med julesanger.
Kari takk Grethe Sterner for historien: «Vise menn fra Østerdalen» og foredragsholder for et inspirerende innblikk i kunsten og vår kunsthistorie.

ALL Grenland, 19.12.2022
Øystein Bergh
sekretær

Foto:

  • Tommy Sørbø: Patricia Flor