Når religiøs retorikk og konspirasjoner truer demokrati og verdensfreden (referat)

20.09.2022, Ælvespeilet, Porsgrunn, kl. 1100 – 1300

Når religiøs retorikk og konspirasjoner truer demokrati og verdensfreden
v/journalist og forfatter Helge Simonnes

Leder Kari Bosheim ønsket 157 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
ALL Grenland er i år 35 år.
Kristian Brandsberg-Dahl fremførte diktet: «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland. Diktet er skrevet i 1937 og er like aktuelt i dag.

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag: Når religiøs retorikk og konspirasjoner truer demokrati og verdensfreden. Om kirkenes støtte til «sterke menn» som Vladimir Putin og Donald Trump. Foredragsholder var journalist og forfatter Helge Simonnes.

Foredraget
Helge Simonnes åpnet med å referere til en polsk filosof som har uttalt: «Det finnes ingen unnskyldning for å bli forført i politikken.» Dette gjelder i alles høyeste grad i dag også.
Mange politikere har skjønt at de må få med seg kirken for å oppnå makt og nå sine mål. Fake news er blitt et nyord for oss. Det er vanskelig for oss vanlige å skille, hva som er sant og ikke når politikere slenger ut påstander.

Simonnes fortalte en historie fra barndommen om møte med den lokale kirken. Der hang det et banner fra prekestolen: «Sanninga skal gjøre dere frie.» En vanskelig religiøs setning som har fulgt Simonnes gjennom livet. Som sjefsredaktør i Vårt Land mottok han mange henvendelser fra leserne om gud, kristendommen og vår levemåte. Det var rosende ord, men også mye grums og pekefinger.

For å gå dypere ned i temaet har Simonnes skrevet bøker om temaene poltikk og religion eller for noen religion og politikk.

I 2016 gav Simonnes ut boka: En Gud for de mange. Og en åndelig Vær varsom-plakat for Kristen-Norge med 12 teser. Først fikk han mye kritikk for tesene, men senere mer ros.
I 2019 kom boken: Kampen om korset i politikken. En bok om farene ved å blande religion og politikk og å la de religiøse instinktene overstyre rasjonelle argumenter. I mange kristne miljøer er det fortsatt en oppfatning at «Guds ord må styre politikken».
Og i 2021 gav Simonnes ut boken: Trump, Gud og kirken. For å vinne USAs presidentvalg i 2016 og 2020 var Donald J. Trump avhengig av de kristne velgerne.
Det var viktig for Trump å få kirken med på laget.

Simonnes arbeider nå med en bok om; Den hellige Vladimir, når kirke og tyrann spiller på lag.
Simonnes viste til et bilde hvor Putin hyller Patriarken Kirill. En seremoni som var rett før Russland angrep Ukrainia. Patriark Kirill hedrer russiske soldater og framsnakker landenes «gudegitte fellesskap». Det var viktig for Putin å få kirken med på laget.

Simonnes samlignet forholdene og utviklingen i USA og Russland. Et ønske om «sterke ledere» og blidgjøre den kristne velgermassen.
Trump ble de krenkedes president. Alle velger som føltes seg krenket av storsamfunnet stemte på Trump.

1. Industriarbeideren som fikk mindre lønn og var redd for å få enda mindre.
2. Trygdemottakere som var redd for å få mindre pensjon. De var bl.a. redde for at innvandrere fra Mexico skulle belaste de offentlige budsjettene og at det ble mindre til pensjonistene.
3. Hvite kristne opplevde frafall i kirkebesøk. Det var færre ungdommer som ble med på aktivitetene i kirken. Det var frafall i hele samfunnet. Trump skulle gjenreise kristendommen i USA.

Religion og politikk støtter hverandre. Simonnes viste til en storstilt middag i 2018 hvor Trump inviterte lederne av kristne menigheter. Her pleide de relasjonene og viste sin gjensidige nytte av hverandre. En av deltakere uttalte at det er legitimt å ha kjærlighet til makt.

Få hadde forutsatt at kirkens folk skulle stille seg bak den kontroversielle forretningsmannen og eiendomsmogulen. 6. januar 2021 stormet demonstranter kongressbygningen. Trumps valgseier var stjålet, mente de. Demonstrantene brøt seg inn i Senatets møtesal og holdt et improvisert bønnemøte.

Simonnes avsluttet med sin Vær varsom-plakat og historier fra journalistjobben med å polemisere over ord og uttrykk som brukes blant kristne.

Vær varsom-plakat for Kristen-Norge
Vær varsom når du fristes til å:
• være bastant i din tolkning av hvordan Bibelen skal forstås
• karakterisere andres handlinger som synd
• tenke at Gud velsigner deg mer enn andre
• hevde at Gud velger ut og velsigner folkeslag og nasjoner
• love for mye på vegne av Gud
• proklamere og utbasunere din tro for all verden
• gjøre annerledestroende til fiender
• bruke for store ord om hvor viktig folkekirken er
• gi Gud æren for alt det gode som skjer i ditt liv
• bruke Gud og evangeliet i politisk argumentasjon
• gjøre kirken avhengig av staten og politisk makt
• underkaste deg ledere som hevder at de har fått et spesielt kall og en autoritet fra Gud

Etter foredraget fikk tilhørerne anledning til å stille spørsmål til foredragsholder.

Avslutning
Kari Bosheim takket for diktet og foredraget. Dette gir et godt grunnlag for ettertanke om livets teater og utfordrer tilhørerne til refleksjoner om religion og politikk.
Kari Bosheim ønsker flere diktlesere til våre medlemsmøter.
Til julemøte vil forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø komme.

Øystein Bergh
sekretær

Foto:

  • Helge Simonnes: Dan Aksel Høybråten Jakobsen