Om ALL Grenland

Akademiet bygger på ideene til «Universitetet for den tredje alder» (U3A), som er en verdensomspennende bevegelse.

«Universitet» skal oppfattes i ordets opprinnelige betydning som et fellesskap av personer som ønsker intellektuell vekst og stimulans, ikke som en eliteskole for utvalgte. Den tredje alder er blitt en internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles ønsker å delta aktivt i samfunnet. Bevegelsens kongstanke er å bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen til en verdifull tid for den enkelte og for samfunnet.

Akademiet søker å oppfylle målsetningen ved å tilby foredragsmøter, gruppestudier, ekskursjoner og reiser for å gi inspirasjon til videre utvikling. Den livserfaring hver og en har, tas til inntekt.

Hensikten er med andre ord å:

  • fremme den enkeltes utvikling
  • styrke samfunnsengasjementet
  • tilby et sosialt fellesskap med likesinnede.

Samarbeidspartnere

ALL Grenland har et godt samarbeid med andre senioruniversiteter i regionen.