Kontingent

Kontingent for året 2023 ble fastsatt av årsmøtet 2022 til kr. 300,- per medlem.

For medlemskap gjeldende fra 2. halvår betales halv kontingent, det vil si kr. 150,-

Inngangsavgift på møtene er kr. 150,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke-medlemmer

Både bankkort og Vipps kan benyttes ved betalingen.

Vi serverer kaffe og te, og noe å spise.

Etter vedtak på årsmøtet 2023, stiger kontingenten til kr. 450 pr. medlem i 2024.