Styrets sammensetning

Leder: Stein Devik, Rødborge 21, 3711 Skien.
Mobilnr: 913 20 473, e-post: stein.devik@gmail.com

Nesteder: Tone Valland, Kjærlighetsstien 18, 3970 Langesund.
Mobilnr. 480 59 533, e-post: vallandtone@gmail.com

Sekretær: Frank Siljan, Asvallveien 27, 3961 Stathelle.
Mobilnr: 905 81 336, e-post: frank.hjem@siljans.com

Kasserer: Tor Suhrke, Lokesvei 3, 3961 Stathelle.
Mobilnr: 917 80 150, e-post: tor.suhrke@online.no

Styremedlem: Patricia Flor, Stasjonsvegen 4, 3712 Skien.
Mobilnr: 472 92 206, e-post: patricia.flor.pf@gmail.com

Varamedlem: Unni Holt Holgersen, Gregorius Dagssons gate 74, 3746 Skien.
Mobilnr: 986 20 592, e-post: uhoholge@online.no

Varamedlem: Hildegunn Kjørholt, Alexander Kiellandsgt.10, 3715 Skien.
Mobilnr: 926 52 758, epost: hildegunnkjorholt@gmail.com

ALL Grenlands styre 2023Foto: Tor Suhrke
ALL Grenlands styre 2023

Foto:

  • ALL Grenlands styre 2023: Tor Suhrke