Torbjørn Røe Isaksen

Om det å være minister (referat)

5. november: Ælvespeilet, Porsgrunn, kl. 1100 – 1300

Om det å være minister
v/ samfunnsredaktør i E24 Torbjørn Røe Isaksen

Leder Kari Bosheim ønsket 143 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
Carl Magne Isaksen fremførte diktet: «Det går over» av Trygve Skaug.

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag: Om å være minister – og om tiden vi lever i, v/ samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen.
Isaksen tok utgangspunkt i hva som foregår i verden av begivenheter og som knytter oss sammen.

Som ungdomspolitiker ble det Porsgrunn Høyre. Han hadde ikke planlagt noen karriere innenfor politikken, men det ene tok det andre. Det gikk fra Porsgrunn bystyre til Stortinget og så statsråd i regjeringen.

Som ung fikk han ofte spørsmål om karrieren og hva planen var. Han hevdet slike spørsmål var skadelig for politikken. Politikk er et verv. Uansett, deltaking i storting eller regjering er det et verv og ikke jobb. Han selv hadde en drøm om å bli journalist og politikk var et fritids-engasjement.

Som statsråd må man håndtere den formelle og uformelle rollen. Regjeringen og den enkelte statsråd er avhengig av Stortinget sin tillit. Man har et konstitusjonelt ansvar. Isaksen brukte et eksempel fra NAV for å vise forskjellen mellom administrasjon, embetsverk og statsrådens oppgaver. Stortinget «kjenner kun» statsråden, og uansett er det statsråden som må møte i stortinget for å redegjøre for en sak.
Som statsråd har man:
• Konstitusjonelt ansvar overfor Stortinget.
• Informasjonsplikt overfor stortinget, redegjøre for alle saker innenfor sitt fagområde.
• Oppfølging av Stortinget sine vedtak.

Embetsverket er robust og rigget for å tjene forskjellige statsråder. Embetsverket er profesjonelt og uavhengig av hvilket parti statsråden kommer fra. Mellom politiske målsettinger og realpolitikk kan det være krevende krysspress for statsråden. Rollen som utadvendt politiker og politisk leder av sitt departement er en balansegang.

Isaksen tok fram eksempler på begivenheter som en regjering må håndtere. Både fra hans egen tid og begivenheter som vi har i dag. Dette må håndteres og egen politikk kan overskygges. Stikkord er pandemien, presidentskifte blant våre allierte, England ut av EU, osv.

En regjering må også få Norge gjennom ekstremt turbulente forhold. Generelt er vi for optimistiske. Det er vanskelig å se «vippepunkter».

Isaksen tok fram tre endringer:
• En ny geopolitisk situasjon. Det asiatiske århundret. En ny sikkerhetssituasjon i Europa. The Golden Arch-theory
• Utfordringer for demokratiet. Stormingen av kongressen i USA. Framveksten av autoritære stater og forvitringer av demokratier.
• Markedsøkonomien, globalisering og «the great decoupling». Kjøp av selskaper hvor eierne kommer fra Kina og Russland.

Kriser kan ødelegge en politiker, men kriser kan også skape en politiker.
Budskapet er: GRIP KRISEN.

Etter foredraget fikk tilhørerne anledning til å stille spørsmål til foredragsholder.

Kari Bosheim takket for diktet og foredraget. Foredraget gav et godt innblikk i en statsråds liv.

Øystein Bergh
sekretær

Foto:

  • Torbjørn Røe Isaksen: E24