Lotte Konow Lund

Om kunst (Referat)

Ibsenhuset, Skien, 14. februar 2023, kl. 1100 – 1300. Foredragsholder: v/professor ved Kunsthøgskolen i Oslo og kunstner LOTTE KONOW LUND.

Leder Kari Bosheim ønsket 153 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.
Inger Fredriksen fremførte diktet: «Du» av Marie Takvam.

Foredraget

Kari Bosheim presenterte dagens foredrag: Om kunst ved professor og kunstner Lotte Konow Lund.
Lotte presenterte først kort sin bok «Om kunst» som består av 25 samtaler med aktuelle kunstnere i Norge. Med Håkon Bleken som den eldste og Ahmed Umar som den yngste. Hun anbefalte Umars utstilling som åpner utstilling i Kunstnernes Hus til helgen. I resten av foredraget snakket hun om sitt eget kunstnerskap.
Hun har en 20 % stilling ved KHIO i tegning og skrev tidligere for Morgenbladet og nå for Klassekampen. Hun arbeider nå mot en stor utstilling på KODE i Bergen neste år.

Hun åpnet med en beskrivelse av sin fasinasjon for Dagny Tande Lid. Utstillingen av Dagny Tande-Lies arbeider på Botanisk Museum var ikke åpen for publikum siden museet ikke hadde råd til vakter. Som et av sine første prosjekt tilbød Lotte seg da å være vakt uten godtgjørelse slik at utstillingen kunne sees av publikum. Samtidig avtalte hun at hun hver dag skulle få en ny blomst, en forelesning av en professor om denne blomsten og anledning til å tegne en ny blomst hver dag.
Hun mente at Dagny Tande Lid kanskje burde vært like anerkjent i Norge som Munch, som har/hadde sitt museum rett over gaten.

Hun stilte ut disse bildene i forskjellige sammenhenger. Etter hvert også på Hennie-Onstad museet i Bærum. Museets kraft er å sette kunst i kontekst. Bildene med rammer og en vel valgt farge som backdrop og stilt på et museum kommer da i en kontekst. De ble også stilt ut sammen med et bord, som i utgangspunktet skulle vært et bord, men som etter hvert ble et kunstverk med «dagsboksnoater» fra atelieret.

Kunstnere lager noe av ingenting. Det er det som er magien i billedkunst.
I 15 år hadde hun atelier i et stort bygg som het Borgen i Gamlebyen i Oslo. Sammen med en modellmaker laget hun en modell av atelieret som inneholdt videoer som dokumenterte hvordan hun arbeidet.
Dette ble et politisk verk i forbindelse med endringene i Gamlebyen. Borgen ble revet og hele vannfronten ble privatisert. I dag er det nesten ikke mulig for kunstnere å finne atelier i Oslo.

Hun oppdaget kunsten allerede som barn i Bergen, men skjønte ikke hvordan man kunne bli kunster før hun var mye eldre.

Hun viste en rekke tegninger i stort format, blant annet fra utstillinger på Hennie-Onstad og Vigelandsmuseet.
Fra Vigelandsmuseet viste hun også et forslag til et monument over Fritz Moen, vår neste siste store rettsskandale. Hun lagde da et monument som «gråt» og som ikke liknet det vi vanligvis forstår med et monument.

Til en utstilling i 2013 om 22. juli på Hennie-Onstad ble hun bedt om å delta. Det ene verket hennes tok utgangspunkt i datteren som da var 9 år. Hva ville hun trenge å ha med seg for å holde seg helt stille i 66 minutter. Utvendig er dette verket ganske minimalistisk, men det inneholder en detaljert oppstilling av datterens rom.
Det andre verket var 3 sett hender i malt bronse. Dette var svært arbeidskrevende. Hendene er montert slik at den ene holder under hodet, den midtre holder under midjen og den siste holder under bena på et usynlig legeme. Hun assosierte til sine opplevelser i oppveksten i katolske kirker med alle bildene av Kristi lidelseshistorie, og armer i kunsthistorien.

Det siste prosjektet hun fortalte om var tegneundervisningen av internasjonale fanger ved Bredtvedt kvinnefengsel. Prosjektet går over 5 uker av gangen og har vart i 15 år. Hun viste både egne verk og verk av de innsatte i denne sammenhengen.
Hun spurte de innsatte forskjellige spørsmål, sist «hva er kvalitet?»
Et av svarene hun fikk var: Hvis jeg lager noe og du lager noe trenger vi et system for å sammenligne. Kvalitet er det systemet.
Dette koblet hun videre til diskusjonene som nå går i media om kanon i kunsten og om hvorvidt Nasjonalmuseet viser det viktigste. kunsten i samtalene med de 25 kunstnerne hun har i boken sin sier hun at hun åpner en liten dør inn til et kunstnerskap og oppdager en katedral.
Kunstnerne har brukt et helt liv på å skaffe seg innsikt som ofte er på utsiden av den virkelighetsforståelsen som de fleste av oss har.
Det er derfor man trenger kunst og det er derfor man trenger kunstnere.

Avslutning

Kari takket Inger Fredriksen for diktet: «Du» og foredragsholder Lotte Konow Lund for et inspirerende og morsomt foredrag.

ALL Grenland, 15.02.2023
Stein Devik
referent

Foto:

  • Lotte Konow Lund: Nicolay B. Flor