Pressens rolle i dagens samfunn

21. januar 2020: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

Pressens rolle i dagens samfunn

v/ sjefredaktør i Varden Tom Erik Thorsen

Møteleder Kari Bosheim ønsket 161 personer velkommen til første møtet i vårsesongen. Eva Nilsen leste diktet Den lyriske smerte av Andre Bjerke.

Foredragsholder var sjefsredaktør i Varden, Tom Erik Thorsen, som snakket om Pressens rolle i dagens samfunn

Fra 6.jan.2020 fikk Varden nye eiere. Fra å tilhøre Agderposten medier, som var et familieeid selskap, ble avisen  en del av Polaris Media. I avdeling Sør finner vi i tillegg til Varden, de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og noen lokale mediehus på Sørlandet. Det er blitt slik i mediabransjen at det ikke lenger er nok å ha dyktige journalister og medarbeidere, man må også være oppdatert på teknologi.

Utgangspunkt for foredraget sitt tok Thorsen i et leserinnlegg i Aftenposten fra en leser som stilte tre spørsmål og kom med en påstand.

-Er det de viktige sakene som tas opp? På hvilken måte definerer pressen selv sin plass i samfunnet? Fores vi lesere med helt unødvendige sensasjoner og selvfølgeligheter, mens de store linjene, prinsippene og vanskelige og kompliserte temaer kommer så langt i bakgrunnen at de ikke når oss?

Thorsen er klar på at mediene må mene. Hvis ikke mediene mener noe, blir de meningsløse.  Men flere redaktører  innrømmer at det til tider kan føles som en klamp om foten å måtte mene noe om en aktuell sak hver dag.

Den viktigste oppgaven for en avis, enten den publiseres på papir eller skjerm, er å være kritisk. Dette gjøres primært ved å stille spørsmål til de som har makt og innflytelse i samfunnet, og ta opp saker der vanlige folk rammes av ”systemet”, politiske vedtak eller bruk av makt.

En drøy uke med avisoverskrifter viser at Varden har tatt opp følgende saker:  for høy husleie på omsorgsbolig, tre mindreårige barn savnet fra skole i Porsgrunn, spillegalskap ,krisesenteret, pleie og omsorg ved sykdom, pelsnæring, fertilitetsklinikken, menigheter i vekst.

Avisene får mye kjeft for at de er opptatt av uvesentligheter. Men av og til er det nødvendig å gå grundig inn i enkeltsaker for å få fram det store bildet. Saken der Odds Ballklubb fikk bevilget kr 400.000 til en fest, ble brukt som et eksempel. Varden avslørte hemmelige, og ukentlige møter i kommunen der det heller ikke ble skrevet referat. Skien kommune hadde laget to systemer som ikke var i tråd med kommuneloven. Vestfold og Telemark revisjon konkluderte i en knusende rapport med at Skiens økonomiske bidrag til jubileumsfesten ikke var håndtert etter gjeldende lovverk, kommunale reglementer og fullmakter. Dette fikk konsekvenser for kommunen som i klartekst fikk beskjed om hvordan den skulle følge regelverket i kommuneloven.

I dag er papiravisen i tilbakegang. Konkurransen fra en digital verden er merkbar. Men det digitale gir flere muligheter, f. eks. direktesendte debatter.

Lokalavisene styrker seg som viktigste kanal for å holde folk oppdatert.  2 av 3 abonnerer på en avis. 63% har minst ett avisabonnement i husstanden. Ca. 70% av lesingen foregår på mobil, noe som er en stor utfordring for redaksjoner siden skjermen er liten. Utviklingen er klar: flere og flere leser avisen digitalt. Norge ligger langt framme digitalt når det gjelder mediebransjen, og vi er et avislesende folk. Vi abonnerer på en avis fordi vi vil følge med på det som skjer der vi bor, og fordi vi mener nyheter er viktig for et godt fungerende samfunn.

Hver dag har Varden mellom 40 og 50 saker. Det er ikke til å unngå at det blir feilskjær av og til, men det er viktig at avisen gjør innrømmelser.

En pågående debatt i mediene er hvordan folk skal lokkes til å lese uten å føle seg lurt, og om saken samsvarer med tittelen. Det viser seg at folk er mest opptatt av viktige ting og god journalistikk. Et eksempel er utfordringer barnevernstjenesten i Skien har når det gjelder saksbehandling. En stor og viktig sak som interesserer leserne. De er opptatt av det som er nært, konkret og håndfast. Forhåndsomtale av utstillinger, utgivelse av bøker og musikk definerer ikke Varden som nyheter.

Fra tid til annen anklages norsk presse for å ha blitt mye tøffere i sin omtale av personer og konflikter, men Tom Erik Thorsen var klar på at pressen er blitt bedre og mer ordentlig. Presseetikk var f. eks. helt fraværende i Varden i maidagene i 1945. Da fungerte avisen nesten som gapestokk.

Det er viktig med debatt i pressen, men det kan ta litt av noen ganger. En skal tåle mye, det skal være takhøyde, men ytringsfriheten er ikke absolutt. Vi må ta vare på den på riktig måte, slik at den ikke fører oss inn på veier vi ikke vil gå.

Bransjen har tøffe økonomiske tider. Varden har mistet 60 mill i inntekter på 5-6 år.

Mediene rundt i verden har vanskelige kår. Kina topper verstingelisten der også Russland er representert. Utviklingen i USAs medieverden skaper bekymring, siden landet har lang tradisjon i å ta vare på ytringsfriheten. Mange steder i verden ser vi en økende vold mot mediefolk. Norden og Vest-Europa er heldig stilt.

I spørsmålsrunden ble det bl.a. etterlyst kulturstoff i Varden, engasjement i klimakrisen, håndtering av feilaktige opplysninger gitt av journalister.

Tom Erik Thorsen fikk solid applaus og ALLblomst , og Kari Bosheim takket for et engasjerende og interessant foredrag.

Patricia Flor orienterte om vårturen til Olsen Nauen klokkestøperi og Haugar/ Vestfold kunstmuseum tirsdag 5.mai, og at det er ledige plasser på turen til Malta 12.-19. september.

I april vil det arrangeres seminar i forbindelse med Maltaturen. Det vil holdes på Menstad bydelshus.

Unni Holt Holgersen
Referent