Program ALL Grenland høsten 2017

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2017, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

19. september: Ælvespeilet kl.1100 – 130
      Hva er ondskap
   
   v/professor i filosofi Arne Johan Vetlesen

3. oktober: 25-års jubileumsmøte Ælvespeilet kl. 1100 – 1400
      Brennevin er sunt 
      v/kåsør, humorist og livsbejaer Torkjell Berulfsen
      Nærmere omtale, se HER           

14. november: Skagerak Arena kl. 1100 – 1300
     Hvordan vaksine utryddet kopper og hvorfor bruk av antibiotika er blitt et problem    
       
v/professor i biologi Reidun Sirevåg      

12. desember: Skagerak Arena kl. 1100 – 1400.
      Orientekspressen – en vårreise 
      v/ forfatter Torbjørn Færøvik

              Musikk og allsang.
              Vi serverer kaffe, snitter og kake. 
              Entré kr. 300.  

        Bindende påmelding til julemøtet, helst e-post eller sms, i perioden 1.-                 8.desember
        til Kari Bosheim, e-post: kbosheim@gmail.com, tlf. 47905966, eller
        til Rolf Qvigstad, e-post: rolfqv@online.no, tlf. 95859755.     

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

De to første av høstens møter skal avholdes i  Porsgrunn og de to neste skal avholdes i Skien. Parkeringsplassene ved Ælvespeilet er begrenset og må forbeholdes medlemmer med bevegelsesbesvær. Porsgrunn har et parkeringssystem, som gjør det mulig å stå gratis i to timer med billett fra automat eller med parkeringsskive. Det er den enkeltes ansvar å sette seg inn i ordningen og parkere riktig. I Skien er det derimot gode parkeringsmuligheter.