Program ALL Grenland høsten 2018

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2018, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

  1. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00

              Gunnar Knudsen – statsminister, gründer og medmenneske
              v/ lokalhistoriker Kjell Ivar Brynsrud

  1. oktoberSkagerak Arena kl. 11.00 – 13.00

              Mennesker jeg har møtt i NRK gjennom 40 år
              v/journalist og tidl. NRK medarbeider Geir Helljesen

  1. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00

              Messe i h-moll av Bach
              v/komponist Oddvar Lønner

  1. desember: Skagerak Arena kl. 11.00 – 14.00.

              Eventyrtegneren Theodor Kittelsen
              v/ forfatter Arnhild Skre

              Musikk og allsang
              Vi serverer kaffe, snitter og kake
              Entré kr.300  

             Bindende påmelding til julemøtet, helst e-post eller sms, i perioden 1.- 8.desember til Kari Bosheim,
             e-post: kbosheim@gmail.com, tlf. 47905966, eller til Gunnar Hopen, e-post: ghopen@online.no, tlf. 97144149.

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.