Program ALL Grenland høsten 2020

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2020, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.  Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.  

Viktig beskjed til medlemmene: 

På grunn av regelen om en meters avstand har vi ikke lov til å ha fler enn 120 personer på møtene våre.

Det betyr at vi må ha forhåndspåmelding til alle møtene i høsthalvåret med navn og telefonnummer til alle som melder seg / blir påmeldt.


Påmelding helst epost eller sms til Unni Holt Holgersen, epost:  tlf. 986 20 592

Medlemsmøter:

22. september: Ælvespeilet kl.11.00 – 13.00
Hva kan vi gjøre i kampen mot korrupsjon? 
v/ spesialrådgiver / cand.polit Gro Skaaren-Fystro
Fra kl 12.30 Årsmøte – utsatt fra 17. mars 2020

Påmelding til septembermøtet fra kl.09.00 fredag 11. sept. til kl. 20.00 fredag 18. sept.


13. oktober: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00 
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel. 
v/ dosent emeritus Runar Bakken

Påmelding til oktobermøtet fra kl. 09.00 fredag  2. okt.  til kl. 20.00 fredag  9. okt.


17. november: Ælvespeilet kl. 11.00 – 13.00 
Med piano gjennom musikkhistorien. 
v/ cand.philol og musikklærer Cato Thingvald

Møtet er dessverre avlyst pga. koronatiltakene.


08. desember: Skagerak Arena kl. 11.00 – 14.00. 
Korleis kan eg vite at ei bok er god? 
v/ litteraturjournalist i NRK Marta Norheim  Musikk og allsang 
Vi serverer kaffe, snitter og kake   Entré kr 300   
 
Møtet er dessverre avlyst pga. koronatiltakene.
 

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.