Program ALL Grenland høsten 2021

ALLs styre presenterer møteprogrammet for høstsemesteret 2021, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre. Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Styret har kommet til at det fremdeles er så mye usikkerhet at vi ber om forhåndspåmelding til møtene i oktober og november. 

Vi har alltid hatt forhåndsmelding til julemøtet i desember og fortsetter med det.

Påmelding til Unni Holt Holgersen, helst e-post eller sms   tlf. 986 20 592

  • til oktobermøtet: fra kl. 09.00 fredag 1. oktober til kl. 20.00  fredag 8. oktober
  • til novembermøtet: fra kl. 09.00 fredag 5. november til kl. 20.00 fredag 12. november

Medlemsmøter:

07. september: Ælvespeilet, Porsgrunn, kl.11.00 – 13.00
Amalie Skram og hennes tid
v/ førsteamanuensis Merete Morken Andersen.
Fra kl 12.30 Årsmøte – utsatt fra 16. mars 2021

12. oktober: Ibsenhuset, Skien, kl. 11.00 – 13.00 (Merk stedet!)
Hva betyr det grønne skiftet for kraftsystemet og kraftbalansen?
v/konserndirektør Produksjon og Energiforvaltning Skagerak Energi Geir Kulås

16. november: Ælvespeilet, Porsgrunn, kl. 11.00 – 13.00
Korleis kan eg vite at ei bok er god?
v/ litteraturjournalist i NRK Marta Norheim

14. desember: Ibsenhuset, Skien, kl. 11.00 – 14.00  Avlyst pga. korona-restriksjoner
Jula i kunsten. 
v/ kunstformidler Renate Rivedal
Musikk og allsang
Vi serverer kaffe, snitter og kake
Entré kr 300.
Bindende påmelding. Obs: påmeldingsperioden er forandret.
Påmelding fra kl. 09.00 mandag den 29. november til og med mandag 6. desember til Unni Holt Holgersen, helst e-post eller sms uhoholge@online.no  tlf. 986 20 592.

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene. Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.