PROGRAM ALL GRENLAND VÅREN 2016

PROGRAM ALL GRENLAND  VÅREN 2016

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2016, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

 1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300
     USA – en supermakt i dyp demokratisk krise
     v/ professor emeritus Ole Moen    
 2. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 – 1300
     1914 – inn i katastrofen
     v/ historiker og forfatter Roy Andersen
 3. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 – 1300
     Levd liv – portretter fra vår nære fortid
     v/ forfatter Pål Espolin Johnson

              Fra kl. 1230 Årsmøte
              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 8. februar.

 1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300
   Gjensyn med gullalderen i norsk klassisk malerkunst
   et billedkåseri
   v/ disponent Wilhelm Snartland

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.