PROGRAM ALL GRENLAND VÅREN 2017

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2017, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

  1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

               Italienernes oppgjør med mafiaen

               v/ journalist og forfatter Per Kristian Aale    

  1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 – 1300

               Feminisme

               v/postdoktor Cecilie Thun

  1. mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 – 1300

              Motstandsrett og folkestyre i vikingtiden

              v/ professor i historie Torgrim Titlestad

              Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 7. februar.

  1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Olav Duun: Kunsten, døden og kjærlighetens dikter

              v/ forfatter Grethe F. Syèd

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.


Oppskrift på utskrift av vårprogrammet finner du HER