Program ALL Grenland våren 2018

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2018, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.

Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.

Medlemsmøter:

  1. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300

                Islam – en trussel?
                v/ islamforsker Lars Gule    

  1. februar: Skagerak Arena, Skien kl. 1100 – 1300

               Ære, Ydmykelse og Terror
               v/psykolog og konfliktforsker Evelin Lindner
               

  1. mars: Skagerak Arena kl. 1100 – 1300

                Her kommer vi fra, hva er veien videre for velferdssamfunnet?
              v/ redaktør Ove Mellingen i TA

              Fra kl. 1230 Årsmøte

              Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret
              v/leder Ragnar Wesseltoft innen 20. februar.

  1. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Europas skjebnesvangre utfordringer
              v/ journalist og forfatter Christian Borch

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.

Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.