Program ALL Grenland våren 2021

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2021, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre.  Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.  

Viktig beskjed til medlemmene: 

På grunn av regelen om en meters avstand har vi ikke lov til å ha fler enn 120 personer på møtene våre.

Det betyr at vi må ha forhåndspåmelding til alle møtene i høsthalvåret med navn og telefonnummer til alle som melder seg / blir påmeldt.

Påmelding helst epost eller sms til Unni Holt Holgersen, epost:  tlf. 986 20 592

Til februarmøtet fra kl. 09.00 fredag 5. februar til kl. 20.00 fredag 12. februar
Til marsmøtet fra kl. 09.00 fredag 5. mars til kl. 20.00 fredag 12. mars
Til aprilmøtet fra kl.09.00 fredag 9. april til kl. 20.00 fredag 16. april

Medlemsmøter

19. januar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl.1100 – 1300 Avlyst pga. koronatiltak
Med piano gjennom musikkhistorien
v/ cand.philol og musikklærer Cato Thingvald

16.februar: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 – 1300 (merk stedet!) Avlyst pga. koronatiltak
Amalie Skram og hennes tid
v/ førsteamanuensis Merete Morken Andersen

16.mars: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 – 1300 Avlyst pga. koronatiltak
Ars longa, vita brevis – Mitt liv med kunst og kunstnere
v/ forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø

Fra kl. 1230 Årsmøte  Utsettes til et senere møte pga. koronatiltak
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/ leder Kari Bosheim innen 16. februar.

20. april: Skagerak Arena kl. 11.00 – 13.00 Avlyst pga. koronatiltak
Diplomatiets kunst. Utenriksdepartementet eier en stor samling kunst som vises på Norges ambassader. Hvordan kan man balansere mellom norske verdier og fremmede kulturer?v/ seniorrådgiver Anne Fredrikke Schrumpf

Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.
Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.