Program ALL Grenland våren 2022

ALLs styre presenterer møteprogrammet for vårsemesteret 2022, med håp om at det vil føre til fortsatt god tilslutning til møtene våre. Vi er glade for de mange positive tilbakemeldingene vi får fra fornøyde medlemmer, men vi vil også være takknemlige for å få vite om medlemmene har kritiske merknader og ønsker om endringer i møteform og programinnhold.
Medlemsmøter: 
18. januar: Ælvespeilet, Porsgrunn, kl.1100 – 1300
Diplomatiets kunst Utenriksdepartementet eier en stor samling kunst som vises på Norges ambassader. Hvordan kan man balansere mellom norske verdier og fremmede kulturer?
v/seniorrådgiver Anne Fredrikke Schrumpf
 Fredrikke SchrumpfFoto: Ida Brekke
Anne Fredrikke Schrumpf
Bilde: Ida Brekke
15. februar: Ibsenhuset, Skien, kl. 1100 – 1300
Tre kulturmonumenter over et norsk oljeeventyr:
Munch, Nasjonalmuseet og Kunstsiloen i Kristiansand

v/journalist Agnes MoxnesObs! Påmelding til Unni Holt Holgersen     
tlf./sms 986 20 592 fra kl. 9.00 fredag 4. februar til og med torsdag 10. februar.
 Agnes MoxnesFoto: Agnes Moxnes
Agnes Moxnes
Bilde: Agnes Moxnes
15. mars: Ælvespeilet, Porsgrunn, kl. 1100 – 1300
Hva er klart språk i 2022?
v/ professor Johan Laurits Tønnesson

Fra kl. 1230 Årsmøte
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/ leder Kari Bosheim innen 15. februar.
 Johan Lauritz TønnessonFoto: Ola Gamst Sæther og UiO
Johan Laurits Tønnesson
Bilde: Ola Gamst Sæther og UiO
26. april: Ibsenhuset, Skien, kl. 11.00 – 13.00.
Frier Vest – Grenlands nye industriområde
v/ Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest Holding AS og
adm. dir. i Gassnova SF  
 Roy VardheimFoto: Gassnova
Roy Vardheim
Bilde: Gassnova


Ved stor pågang til et medlemsmøte har styret ut fra sin vurdering anledning til å stenge dørene.    
Medlemmer har fortrinnsrett til møtene.

Foto:

  • Anne Fredrikke Schrumpf: Ida Brekke
  • Agnes Moxnes: Agnes Moxnes
  • Johan Laurits Tønnesson: Ola Gamst Sæther og UiO
  • Roy Vardheim: Gassnova