Simone de Beauvoirs feminisme – er den fortsatt aktuell? / Tor Strand

  1. november: Ælvespeilet i Porsgrunn kl. 1100 – 1300

         Simone de Beauvoirs feminisme – er den fortsatt aktuell? v/professor i historie Gro Hagemann

Styret i ALL Grenland beklager å måtte bekjentgjøre at foredraget om «Feminismen» den 8. nov. dessverre må bortfalle som følge av sykdom.

I stedet vil tidl. fjernsynsdirektør i NRK – Tor Strand – foredra om å være «Korrespondent i Øst og Vest», bl.a. med vekt på tanker om det valget som foregår i USA samme dag.

Ragnar Wesseltoft

Referat fra medlemsmøtet i ALL Grenland 08.11.16 i Ælvespeilet

Leder Ragnar Wesseltoft kunne denne gang ønske 141 medlemmer velkommen til medlemsmøte i ALL Grenland. Niels Peter Thorshaug var dagens diktleser, og leste diktet Sannheten og løgnen, et  undergrunnsdikt myntet på Russland, skrevet av Vladimir Vysotskij.

Så gikk ordet til tidligere fjernsynsdirektør og utenrikskorrespondent i NRK Tor Strand, som hadde kalt foredraget sitt Korrespondent i Øst og i Vest.

Strand startet med å kommentere de dramatiske tidene vi er oppe i akkurat nå og han kalte den pågående valgkamper i USA for den skitneste valgkamp som er ført.

Strand refererte fra et innlegg han nylig hadde skrevet i Aftenposten. Som en av mange nordmenn som i utgangspunktet  har hatt en positiv oppfatning av USA, rister han nå på hodet over det som skjer.   Måten valgkampen er gjennomført på, viser mangel på god folkeskikk med tomme løfter og stor vulgaritet. Hvordan skal resten av verden ha tillit til USA i fremtiden, spurte han.

NRKs korrespondentnett er unikt både i norsk sammenheng  og ellers i verden når det gjelder størrelse i forhold til folketall og i forhold til kvalitet. Korrespondentene kommer direkte inn i stuene til folk med sine reportasjer og de forvalter på en måte sannheten. Derfor har de har også et stort ansvar. Det har nok  korrespondentene klart for seg, mente han. Storbritannia og USA var de første landene der NRK hadde faste korrespondenter.

Deretter gikk han over til å fortelle om sine mange opplevelser som utenrikskorrespondent for NRK flere steder i verden.

Tor Strand ble bedt om å dra til Moskva som NRKs første korrespondent i Sovjetunionen. Han hadde ingen russiskkunnskaper, men fikk beskjed om å lære seg russisk innen tre måneder og ankom Moskva dagen etter den russiske invasjonen i Tsjekkoslovakia.  

Arbeidsforholdene i Sovjetunionen var vanskelige og Strand fortalte om overvåking, og vansker med få kontakt med alminnelige russere. Blokken han bodde i hadde egen vakt som passet på at ikke russere fikk anledning til å komme i kontakt med de utenlandske journalistene som  alle måtte ha   russiske hushjelper. Han fortalte også små historier om hvordan han allikevel klarte å komme i kontakt med russere og fikk deres historier.

Tor Strand mente at Bresjnev hadde et praktisk politisk grep og etablerte et slags forhold til USA og Vest-Tyskland. Avtalen som ble undertegnet i 1962 mellom Bresjnev og Willy Brandt la føringer for det som skjedde i 1989 da muren falt [1]. Strand var stasjonert i Moskva i tre år. Senere var han i Vietnam, han dekket også Biafra-konflikten og oberstkuppet i Hellas.

Deretter gikk turen til USA. Der var Strand  den første NRK-korrespondenten som var stasjonert i New York. I de 4 1/2 årene han tilbrakte der, hadde han et nært samarbeid med NRKs korrespondent i Washington. Strand beskrev president Richard Nixon som en person med lite selvinnsikt og dårlig forhold til pressen, men som ga et positivt bidrag til å normalisere forholdet til Kina.

Etter USA gikk turen til London der han skulle ta over etter Richard Herrmann, noe som var krevende.

I Storbritannia regjerte Margareth Thatcher på den tiden og Strand opplevde hennes innbitte kamp for å knekke fagbevegelsen blant annet gjennom den to år lange, resultatløse gruvestreiken.  

Strand avsluttet foredraget med å stille spørsmål om hva som egentlig er i ferd med å skje med verden i våre dager.

En supermakt (USA) er i ferd med å bryte ned omverdens respekt for landet, en annen supermakt (Russland) er på vei inn i isolasjon og selvforherligelse mens den tredje, tidligere supermakt (Storbritannia) er på vei ut av et stort fellesskap de kanskje ikke skulle ha vært med i fra starten av (Brexit).

Utviklingen i disse tre landene representerer en fare for demokrati og stabilitet. I vårt eget lille land skal vi ha 300 amerikanske soldater stasjonert på Værnes, noe som er i strid med norsk basepolitikk, sa Strand. Vil dette bidra til stabilitet eller til destabilisering, spurte han.

Etter foredraget og to halve rundstykker med kaffe, var det mange som stilte spørsmål til Strand.  Han ble takket for et interessant og tankevekkende foredrag og ble overrakt ALL-blomsten av Wesseltoft.

Kari Beyer
Ref

[1] Antakelig tenkte Strand her på den såkalte Grunnavtalen (Grundlagenvertrag) mellom DDR og Vest-Tyskland fra 1972.