Studiegrupper

Fem litteraturgrupper, to filosofigrupper, tre kunsthistoriegrupper, en geologigruppe, en sosiale medier gruppe, en gruppe med samfunnsøkonomi, en samtalegruppe og en klassisk musikkgruppe er i aktivitet.  

Ønsker du å delta i en studiegruppe eller ønsker du å opprette en ny, kan du henvende deg til Stein Devik,  mobilnr: 913 20 473, e-post: stein.devik@gmail.com

Nye studiegrupper dannes ved behov.

Årsrapporter for studiegruppene

 • Årsrapport studiegruppene 2021

  ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 100 medlemmer i disse studiegruppene.Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig Stein Devik – stein.devik@gmail.com.Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe. På grunn av koronapandemien har også 2021 vært …

  Årsrapport studiegruppene 2021 Les mer »


 • Årsrapport studiegruppene 2020

  ALL Grenland har 14 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 110 medlemmer i disse studiegruppene. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe. På grunn av corona har 2020 vært et spesielt år …

  Årsrapport studiegruppene 2020 Les mer »


 • Årsrapport studiegruppene 2019

  ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2019. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson. Styrets studiegruppeansvarlig kan også være behjelpelig, enten for å få vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidra til å opprette en ny gruppe. …

  Årsrapport studiegruppene 2019 Les mer »


 • Årsrapport studiegruppene 2018

  ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2018. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå …

  Årsrapport studiegruppene 2018 Les mer »


 • Årsrapporter 2017 fra studiegruppene

  ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2017. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå …

  Årsrapporter 2017 fra studiegruppene Les mer »


 • Årsrapport for studiegruppene i 2016

  ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2016. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå …

  Årsrapport for studiegruppene i 2016 Les mer »


 • Invitasjon til nye studiegrupper

  Styret har ønsket at enda flere vil delta i våre studiegrupper. Disse forsterker den sosiale kontakt vi ønsker å skape på medlemsmøtene og som vi antar har en ytterligere positiv effekt for den enkelte. I den anledning lanserer vi muligheten av å delta i en gruppe som kan dannes uten et bestemt hovedtema, som litteratur, …

  Invitasjon til nye studiegrupper Les mer »