Studiegrupper

En viktig aktivitet i ALL Grenland er studiegruppene. Til sammen er det nå 14 aktive studiegrupper; en ny er startet i år.

Dette er fordelt på fire litteraturgrupper, en faglitterær gruppe, to filosofigrupper, to kunsthistoriegrupper, en geologigruppe, en sosiale medier gruppe, en gruppe med samfunnsøkonomi, en samtalegruppe og en klassisk musikkgruppe. Det er til sammen ca 100 deltakere i gruppene.

Ønsker du å delta i en studiegruppe eller ønsker du eller noen flere sammen, å opprette en ny gruppe, kan du henvende deg til Tone Valland, Mobilnr. 480 59 533, e-post: vallandtone@gmail.com  eller direkte til kontaktpersonen for den gruppen du er interessert i å delta i.

 • Årsrapport for studiegruppene 2023

  ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2023. Til sammen deltar ca. 100 medlemmer i disse studiegruppene. I løpet av året er det etablert en ny gruppe, mens en er oppløst. Enkelte grupper synes de er fulltallige, mens andre gjerne tar inn nye deltakere. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson…


 • Årsrapport fra studiegruppene 2022

  ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2022. Til sammen deltar ca100 medlemmer i disse studiegruppene. Enkelte grupper synes de er fulltallige, mens andre gjerne tar inn nye deltakere. Medlemmer somønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson ellerstyrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersomnoen ønsker å etablere en ny studiegruppe.Styrets studiegruppeansvarlig:Stein Devik,…


 • Årsrapport studiegruppene 2021

  ALL Grenland har 13 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 100 medlemmer i disse studiegruppene.Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig Stein Devik – stein.devik@gmail.com.Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe. På grunn av koronapandemien har også 2021 vært…


 • Årsrapport studiegruppene 2020

  ALL Grenland har 14 studiegrupper pr 31.12.2020. Til sammen deltar mer enn 110 medlemmer i disse studiegruppene. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe kan kontakte gruppens kontaktperson eller styrets studiegruppeansvarlig. Vi kan også være behjelpelige dersom noen ønsker å etablere en ny studiegruppe. På grunn av corona har 2020 vært et spesielt år…


 • Årsrapport studiegruppene 2019

  ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2019. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte gruppens kontaktperson. Styrets studiegruppeansvarlig kan også være behjelpelig, enten for å få vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidra til å opprette en ny gruppe.…


 • Årsrapport studiegruppene 2018

  ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2018. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå…


 • Årsrapporter 2017 fra studiegruppene

  ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2017. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå…


 • Årsrapport for studiegruppene i 2016

  ALL Grenland har 14 aktive studiegrupper pr 31.12. 2016. Aktiviteten i studiegruppene er en viktig del av vår forening. Medlemmer som ønsker å delta i en gruppe, kan kontakte studiegruppeansvarlig som enten får vedkommende inn i en eksisterende gruppe eller bidrar til å opprette en ny gruppe. Alle gruppemedlemmene må være medlemmer av eller stå…


 • Invitasjon til nye studiegrupper

  Styret har ønsket at enda flere vil delta i våre studiegrupper. Disse forsterker den sosiale kontakt vi ønsker å skape på medlemsmøtene og som vi antar har en ytterligere positiv effekt for den enkelte. I den anledning lanserer vi muligheten av å delta i en gruppe som kan dannes uten et bestemt hovedtema, som litteratur,…