Symbolismen i kunsten

9. april: Skagerak Arena i Skien kl. 1100 – 1300.

              Symbolismen i kunsten
              v/ kunstformidler Renate Rivedal

Referat fra medlemsmøtet 9. april 2019 i Skagerak Arena

Leder Niels Peter Thorshaug ønsket 125 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.

  • Thorshaug minnet om Vårturen, der er det fortsatt ledige plasser.
  • Kari Bosheim presenterte forslag til ny studiegruppe: Menneskehetens utviklingshistorie basert på Darwins naturvitenskapelige konklusjoner.

Først leste Carl Magne Isaksen dagens dikt, Kunstneren av André Bjerke.

Deretter ønsket Thorshaug kunstformidler Renate Rivedal velkommen.

Hun kåserte om utviklingen innenfor symbolismen i kunsten og hvordan utviklingen har vært over tid. Vi får forklaring på dette ved hjelp av et rikt utvalg av bilder fra flere land. Med munter fortelling åpner hun øynene våre for å se bildene på en ny måte.

Renate Rivedal delte presentasjonen sin inn i 4 kapitler. I det første kapitlet snakket hun om Kunsthistorisk perspektiv og viste flere bilder som hun kommenterte, blant andre Christian KrohgsKampen for tilværelsen som viser klasseforskjell og naturalismen ved P.S. Krøyers Hip hip Hurra.

I andre kapittel snakket hun om Inspirasjon. Et av bildene var Alice i Eventyrland som er malt av Sir Joseph Noel Paton. Offisiell tittel på bildet er «The Quarrel of Oberon and Titania». Det henger i  Scottish National Gallery, Edinburgh. Inspirasjonen er hentet fra Shakespeare og det skal visstnok være 165 alver i bildet. Et annet bilde Rivedal trakk fram var John Everett Millais sitt bilde «Ophelia». Her lå modellen i et badekar mens kunstneren malte bildet. (… og det tok tid.) Millais begynte å studere kunst som 11 åring. Charles Baudelaire er symbolistbevegelsen sin far.

I det tredje kapitlet tok Rivedal opp Internasjonal symbolisme i perioden 1890-1910. En av de største kunstnerne var  Arnold Böcklin med «The isle of the dead». Et bildet som finnes i 5 varianter. Mikhail Vrubel med «Svaneprinsessa» er et av de meste kjente bildene fra Russland.

I fjerde kapitlet snakker Rivedal om Skandinavisk symbolisme. Utviklingen gikk mot naturalismens nyromantikk. Et eksempel på at livet går i sirkel og vi får evig liv er Nikolai Astrup med «Vårnatt i hagen». Theodor Kittelsen med «Gutt på hvit hest», her omskapte nøkken seg til hest. Hugo Simberg med «Såret engel» er et av Finlands nasjonalmalerier.

Generelt så har ikke kunstnerne tolket bildene sine. Det overlater de til deg og meg. Tolkingen endres over tid. Epokene går også over i hverandre og blir påvirket fra omverden. Det er først i ettertid at man ser utviklingen best og klarer å skille mellom epokene.

Etter foredraget var det spørsmål fra tilhørerne som Rivedal svarte på.

Kunst er et vanskelig begrep. Definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert. Rivedal mener alt menneskeskapt er kunst. Det er noe som beveger en, gir tanker og viser veg til nye områder.  

Etter å ha svart på spørmål fra medlemmene mottok Rivdal til varm applaus den tradisjonelle ALL blomsten fra  Niels Peter Thorshaug.

Øystein Bergh
sekretær