Tre kulturmonumenter over et norsk oljeeventyr: Munch, Nasjonalmuseet og Kunstsiloen i Kristiansand (referat)

15.02.2022, Ibsenhuset, Skien, kl .1100 – 1300

Tre kulturmonumenter over et norsk oljeeventyr: Munch, Nasjonalmuseet og Kunstsiloen i Kristiansand
v/journalist Agnes Moxnes.

Leder Kari Bosheim ønsket 114 personer velkommen til medlemsmøte i foreningen.

Torkel Stene leste dagens dikt av Johan Nordahl Brun: Norges skål!

Agnes Moxnes beskrev at norske myndigheters forhold til kulturbygg gjennom tidene var preget av beslutningsvegring og nøkternhet. Denne edrueligheten har gitt mye bakrus. Holdningene har holdt seg helt inn i oljealderen.

Hun begynte en av sine tidsreiser med Munch’s testamente datert 18.4.1940. Munch var redd for at nazistene, som mente hans kunst var degenerert, ville selge den for å skaffe kapital.  Alt, både bilder og eiendom, ble testamentert til Oslo kommune. Først i 1963 åpnet det ganske nøkterne Munchmuseet på Tøyen.

Moxnes flyttet til Oslo i 1968 i forbindelse med at faren ble fiskeriminister. I 1969 ble -Ekofisk funnet og i 1970 ble Y-blokken ferdig. I 2020 ble Y-blokken revet etter lang konflikt. Blant konfliktlinjene var klima, Picasso og bevaringsverdig arkitektur. I dag ville blokken antakelig ikke blitt revet på grunn av klimaeffektene.

I 1972 ble Ibsenhuset åpnet. Vi kan klare oss uten oljen, men vi kan ikke klare oss uten Ibsen!

Den første arkitektkonkurransen om bygging av utvidet/nytt Nasjonalgalleri på Tullinløkka ble holdt i 1972 Lund og Slaatto. Planen ble raskt lagt i skuffen.  12.februar 1994, midt under OL på Lillehammer, klatret Pål Enger opp en stige, knuste et vindu og gikk ut igjen med Skrik. Direktøren måtte gå. Men både Munch og Nasjonalgalleriet kom på dagsorden både i Norge og internasjonalt.  I 1996 var det ny arkitektkonkurranse, Telje, Torp og Aasen vant med et modernistisk prosjekt. Petter Olsen kom inn fra sidelinjen med klassisk arkitektur.

Generelt at oppussing og vedlikehold nedprioriteres, det er morsommere med nye bygg.

Så kom Anne Enger Lahnstein med forslag om nytt operahus. Et lite partilag i Arbeiderpartiet ville ha dette til Bjørvika. På den tiden var dette en bakside med en trafikkmaskin. Etter privat og offentlig samarbeide er Bjørvika nå blitt et bilde på oljeeventyret i Norge.

Operaen ble åpnet i 2008. Maktpolitikerne kulturminister Giske og byrådsleder Lae sto på samme pressekonferanse og presenterte et makeskifte: Kommunen skulle få tomt til Munch og Deichman i Bjørvika mot at Nasjonalmuseet skulle få Vestbanen. Planlagt åpnet 2013 og 2014. Det tok lenger tid.

Munch hadde ikke vært prioritert av Oslo kommune, men etter tyveriet av Madonna og Skrik i 2004 ble det prioritert opp og i 2008 kom tomtebyttet.

I Kristiansand gikk alt raskere. Selv om blandingen av kunst og rikdom skaper disputter. I 2015 donerte Nicolai Tangen sin samling av Nordisk modernisme til SKMU under forutsetning av at det ble bygget et museum i de gamle siloene ved siden av Bølgen kulturhus. Siloene er fredet og er tegnet av Korsmo og Aasen.

Siden 2. verdenskrig har det i Norge vært vanlig at det er det offentlige som bygger og driver institusjoner i kunst- og kulturlivet. Under Erna Solberg ble offentlig-privat samarbeid prioritert og ombygging av Siloen ble finansiert med 170 mill fra staten, 80 mill fra fylket og 210 mill fra stiftelsen til Tangen og Cultiva. Det har vært mye bråk, men nå er det planlagt åpning i 2023.

De tre institusjonene har forskjellig tilblivelseshistorie, veldig forskjellig arkitektur, men har alle ambisjoner om å rykke inn blant de internasjonale elitemuseene.

Menneskene har alltid vært nytere, ikke bare materialister. Fra de 13 000 år gamle hulemaleriene i Frankrike. Musikk ble til, historier ble fortalt og gjenfortalt. Og når man fant opp alfabetet ble de nedtegnet. Man bygde hus for kultur og skole og universiteter. Kultur er historie og visjon.

Når den lille byen Christiania ble hovedstad i det selvstendig Norge ble nasjonal identitet vesentlig og nasjonalromantikken var sentral.  Både historikeren P.A.Munch og Ibsen vokste opp i Skien. Munch ble professor i historie ved universitetet og Ibsen brukte norsk historie i sine skuespill. Sammen med Ole Bull tok Ibsen initiativ til en egen norsk scene.

Carl Johan var sentral i at det ble bygget nasjonale institusjoner i Oslo. I 1818 ble den foreløpige tegneskolen åpnet. I 1821 ble det vedtatt å bygge slottet. Linstow planer var nøkterne, men det som ble gjennomført var enda mindre.  I 1836 ble en nasjonal samling av kunst vist på forskjellige steder. 1882 ble 1. byggetrinn av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka bygget. Schirmers tegninger med to sidefløyer ble først bygget rundt 1. verdenskrig.

Det nye Munch bygget er blitt kommunalt nøkternt, men kunsten er eksplosivt flott. Moxnes er helt sikker på at det nye Nasjonalmuseet vil bli flott, og her er det ikke noe som er nøkternt.

Det har aldri vært enkelt å overbevise politikerne om at det er lurt å bruke mye penger på kunst. Finansminister Sanner har beskrevet planene om det nye regjeringskvartalet som nøkterne. Samlet er regjeringskvartalet ca 125 000 m2 og skal koste ca 40 Mia. De tre kunstmuseene til sammen er på ca 100 000 m2 og koster vel 10 mia.

Kari Bosheim takket Agnes Moxnes for et svært interessant foredrag.

Stein Devik
Referent